HighLight Activity : Cambodia


Image

ภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดนไทย-กัมพูชา ประเภทเวชภัณฑ์ จากโรงงานลูกค้าปลายทางไปยังเมือง บันเตียเมียนเจย ประเทศ กัมพูชา โดยใช้เส้นทาง อรัญประเทศ-ปอยเปต


Image
Image