RUBBER

RUBBER : Information

   เราเป็นบริษัทโลจิสติกส์ครบวงจรที่ให้บริการงานลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และ ผลิตภัณฑ์จากไม้ยาง กว่า 30,000 ตู้/ปี ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ ตลอดจนความชำนาญการขนส่งข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ข้ามแดนไปยังท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน และมีความชำนาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์ยางทุกประเภท อีกทั้งเรายังมีความชำนาญในเรื่องของการควมคุมการบรรจุตู้สินค้ายาง และเรามีการให้บริการลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคลัสเตอร์ยาง ตลอดจนสามารถให้คำปรึกษาในการขอใบอนุญาตและเอกสารต่างๆในการส่งออกยาง และเรายังมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำจากยาง เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย หนังยาง เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยาง เป็นต้น


บริษัทฯ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ดังนี้


 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางทะเล)
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางอากาศ)
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางบก)
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางรถไฟ)
 • รับชำระเงินค่ากองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (CESS) สำหรับงานส่งออก
 • ตรวจสอบพิกัดศุลกากรล่วงหน้า ก่อนการนำเข้า – ส่งออก
 • ให้บริการควบคุมการบรรจุตู้สินค้า
 • ให้บริการจองระวางเรือ/อากาศ สำหรับงานนำเข้า-ส่งออก
 • ให้คำปรึกษาด้านพิธีการศุลกากร (Phyto) สำหรับงานนำเข้า– ส่งออก
 • จัดหลักสูตรการสัมมนาให้ความรู้ด้านพิธีการศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ

 

RUBBER : Our ExperienceRUBBER : Customer Reference


VON BUNDIT CO., LTD.

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

SOUTHLAND RUBBER CO., LTD.

SAFESKIN MEDICAL AND SCIENTIFIC (THAILAND) LTD.

TOP GLOVE MEDICAL (THAILAND) CO., LTD.

GREEN RIVER PANELS (THAILAND) CO., LTD.

PANEL PLUS CO., LTD.

TAT WIN CO., LTD.

DIPPED PRODUCTS PLC

MICHELIN SIAM


RUBBER : Q & A


  ถาม : หากจะมีการส่งออกยางไปต่างประเทศ มีวิธีการอย่างไรบ้าง ?


  ตอบ :

  1.ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขอค้างยาง และผู้ส่งออกยาง กับกรมวิชาการเกษตร

  2.ลงทะเบียนเพื่อขอ Username / Password สำหรับยื่นขอใบผ่านด่านออนไลน์

  3. ยื่นขอลงทะเบียนเพื่อขอชำระเงินกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (Cess) กับการยางแห่ง (ประเทศไทย)


  ถาม : ขอทราบขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกยาง ?


  ตอบ :

  1. เตรียมเอกสาร Invoice + Packing list + ใบผ่านด่าน + ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม (Cess)

  2. จัดทำใบขนสินค้าขาออก พร้อมใบกำกับการขนย้ายตู้

  3. นำเอกสารดังกล่าว (ตามข้อ1,2) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อทำการตรวจปล่อยสินค้า


  ถาม :การยื่นขอใบผ่านด่าน ออนไลน์ มีวิธีการอย่างไร ?


  ตอบ :

  1. จัดเตรียมเอกสาร Invoice + Packing list + Booking confirmation

  2. เข้า http://e-rubber.doa.go.th:21007/ Login ตาม Username / Password ที่ลงทะเบียนไว้

  3. หลังจากเข้าหน้า Web แล้ว ให้ทำการกรอกข้อมูลของบริษัท ตามจำนวนที่ต้องการส่งออกยางจริง

  4. โหลดหลังจากยื่นคำขอแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยการยางจะทำการเข้าไปตรวจยางที่โรงงาน

  5. หลังจากยื่นคำขอใบผ่านด่านออนไลน์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะคำขอในระบบ

  6. หลังจากใบผ่านด่านฯ อนุมัติในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับใบผ่านด่านฯตรวจจริงที่ศูนย์วิจัยนั้นๆได้เพื่อนำใบผ่านด่านฯตัวจริงไปยื่นด่านศุลกากรต่อไป


  ถาม : ต้องการส่งออกทางท่าเรือปีนังประเทศมาเลเซียต้องทำอย่างไร ?


  ตอบ :

  สามารถส่งออกได้ 2 ทางคือ

  1.ทางรถไฟ (ทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์)

  2.ทางรถยนต์ (ทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์/ด่านศุลกากรสะเดา)

  ซึ่งการส่งออกทางปีนังจะมีวิธีการดังนี้

  1.จองตู้ระวางเรือกับสายเรือทางปีนัง

  2.ติดตามรับตู้เปล่า กับทางสายเรือ เพื่อนำตู้เปล่ามาโหลดสินค้ายังโรงงาน

  3.จัดทำเอกสาร ใบขนสินค้า / Invoice / Packing List / ใบผ่านด่านฯ / ใบเสร็จชำระเงิน (Cess)

  4.ยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้น พร้อมคืนตู้หนักเข้าด่านฯ

  5.เอเยนต์ฝั่งมาเลเซียยื่นเอกสารผ่านด่าน และ จัดรถขนส่งตู้หนักคืนไปยังท่าเรือปีนัง เพื่อส่งออกต่อไปRUBBER : Contact Us


  นางสาวอังคณา กาญจนะแก้ว

  074-241340-1 # 230

  085-0928599

  Angkana.south@v-servegroup.com