RUBBER

RUBBER : Information

   เราเป็นบริษัทโลจิสติกส์ครบวงจรที่ให้บริการงานลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และ ผลิตภัณฑ์จากไม้ยาง กว่า 30,000 ตู้/ปี ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ ตลอดจนความชำนาญการขนส่งข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ข้ามแดนไปยังท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน และมีความชำนาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์ยางทุกประเภท อีกทั้งเรายังมีความชำนาญในเรื่องของการควมคุมการบรรจุตู้สินค้ายาง และเรามีการให้บริการลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคลัสเตอร์ยาง ตลอดจนสามารถให้คำปรึกษาในการขอใบอนุญาตและเอกสารต่างๆในการส่งออกยาง และเรายังมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำจากยาง เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย หนังยาง เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยาง เป็นต้น


บริษัทฯ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ดังนี้


 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางทะเล)
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางอากาศ)
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางบก)
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางรถไฟ)
 • รับชำระเงินค่ากองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (CESS) สำหรับงานส่งออก
 • ตรวจสอบพิกัดศุลกากรล่วงหน้า ก่อนการนำเข้า – ส่งออก
 • ให้บริการควบคุมการบรรจุตู้สินค้า
 • ให้บริการจองระวางเรือ/อากาศ สำหรับงานนำเข้า-ส่งออก
 • ให้คำปรึกษาด้านพิธีการศุลกากร (Phyto) สำหรับงานนำเข้า– ส่งออก
 • จัดหลักสูตรการสัมมนาให้ความรู้ด้านพิธีการศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ

 

RUBBER : Our ExperienceWarehouse Service Transport Service Pack&Move Service

RUBBER : Q & A


  ถาม : หากจะมีการส่งออกยางไปต่างประเทศ มีวิธีการอย่างไรบ้าง ?


  ตอบ :

  1.ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขอค้างยาง และผู้ส่งออกยาง กับกรมวิชาการเกษตร

  2.ลงทะเบียนเพื่อขอ Username / Password สำหรับยื่นขอใบผ่านด่านออนไลน์

  3. ยื่นขอลงทะเบียนเพื่อขอชำระเงินกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (Cess) กับการยางแห่ง (ประเทศไทย)


  ถาม : ขอทราบขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกยาง ?


  ตอบ :

  1. เตรียมเอกสาร Invoice + Packing list + ใบผ่านด่าน + ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม (Cess)

  2. จัดทำใบขนสินค้าขาออก พร้อมใบกำกับการขนย้ายตู้

  3. นำเอกสารดังกล่าว (ตามข้อ1,2) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อทำการตรวจปล่อยสินค้า


  ถาม :การยื่นขอใบผ่านด่าน ออนไลน์ มีวิธีการอย่างไร ?


  ตอบ :

  1. จัดเตรียมเอกสาร Invoice + Packing list + Booking confirmation

  2. เข้า http://e-rubber.doa.go.th:21007/ Login ตาม Username / Password ที่ลงทะเบียนไว้

  3. หลังจากเข้าหน้า Web แล้ว ให้ทำการกรอกข้อมูลของบริษัท ตามจำนวนที่ต้องการส่งออกยางจริง

  4. โหลดหลังจากยื่นคำขอแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยการยางจะทำการเข้าไปตรวจยางที่โรงงาน

  5. หลังจากยื่นคำขอใบผ่านด่านออนไลน์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะคำขอในระบบ

  6. หลังจากใบผ่านด่านฯ อนุมัติในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับใบผ่านด่านฯตรวจจริงที่ศูนย์วิจัยนั้นๆได้เพื่อนำใบผ่านด่านฯตัวจริงไปยื่นด่านศุลกากรต่อไป


  ถาม : ต้องการส่งออกทางท่าเรือปีนังประเทศมาเลเซียต้องทำอย่างไร ?


  ตอบ :

  สามารถส่งออกได้ 2 ทางคือ

  1.ทางรถไฟ (ทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์)

  2.ทางรถยนต์ (ทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์/ด่านศุลกากรสะเดา)

  ซึ่งการส่งออกทางปีนังจะมีวิธีการดังนี้

  1.จองตู้ระวางเรือกับสายเรือทางปีนัง

  2.ติดตามรับตู้เปล่า กับทางสายเรือ เพื่อนำตู้เปล่ามาโหลดสินค้ายังโรงงาน

  3.จัดทำเอกสาร ใบขนสินค้า / Invoice / Packing List / ใบผ่านด่านฯ / ใบเสร็จชำระเงิน (Cess)

  4.ยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้น พร้อมคืนตู้หนักเข้าด่านฯ

  5.เอเยนต์ฝั่งมาเลเซียยื่นเอกสารผ่านด่าน และ จัดรถขนส่งตู้หนักคืนไปยังท่าเรือปีนัง เพื่อส่งออกต่อไปRUBBER : Contact Us


  นางสาวอังคณา กาญจนะแก้ว

  074-241340-1 # 230

  085-0928599

  Angkana.south@v-servegroup.com