Customs News

89-2565 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต

      อ่าน 4 ::วันที่ 27/06/2022

คำสั่งกรมที่194_2565

      อ่าน 24 ::วันที่ 02/06/2022

คำสั่งกรมที่195_2565

      อ่าน 13 ::วันที่ 02/06/2022

47-2565 การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

      อ่าน 47 ::วันที่ 01/04/2022

คู่มือการใช้ระบบงาน USD :https://cloud.customs.go.th/index.php/s/oNsggT2p3cc9xQW?

      อ่าน 56 ::วันที่ 18/03/2022

30-2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร

      อ่าน 57 ::วันที่ 09/03/2022

ประกาศกรมที่24_2565

      อ่าน 56 ::วันที่ 23/02/2022

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 206 เรื่อง การเชื่อมโยงใบอนุญาตประมง

      อ่าน 171 ::วันที่ 30/12/2021

194-2564 แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

      อ่าน 74 ::วันที่ 28/12/2021

วันหยุดราชการกรมศุลกากรปี 2565

      อ่าน 113 ::วันที่ 28/12/2021