Customs News

ประกาศกรมศุลกากรที่ 138/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า (รายละเอียดตาม

      อ่าน 923 ::วันที่ 06/08/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 140/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 162/2560 (เขตการค้าเสรีอาเซีย

      อ่าน 451 ::วันที่ 05/08/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 132/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตกา

      อ่าน 7087 ::วันที่ 26/07/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 88/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานม

      อ่าน 416 ::วันที่ 19/06/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 83/2562 เรื่อง การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเพชรที่ยังไม่ได้เจีย

      อ่าน 424 ::วันที่ 10/06/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 74/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560 (รายละเอียดตาม

      อ่าน 454 ::วันที่ 28/05/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลก

      อ่าน 417 ::วันที่ 07/03/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 302/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ

      อ่าน 1013 ::วันที่ 04/01/2019

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง..

      อ่าน 1984 ::วันที่ 06/12/2018

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง..

      อ่าน 932 ::วันที่ 02/11/2018