Customs News

ประกาศกรมศุลฯ203-2563 การใช้สำเนาฟอร์มลดหย่อนหรือยกเว้นอากรช่วงระบาดโควิด-19

      อ่าน 220 ::วันที่ 04/01/2021

ประกาศกรมทรวงการคลัง การเก็บภาษีปกป้องพิเศษ สินค้ามะพร้าว

      อ่าน 376 ::วันที่ 04/01/2021

ประกาศศุลกากร เรื่อง การกำหนดราคาศุลกากรสินค้าไม้ส่งออก

      อ่าน 549 ::วันที่ 09/12/2020

180-2563 แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า พิกัด 2106.90.99 และ 8443.19.00

      อ่าน 467 ::วันที่ 09/12/2020

169-2563 เรื่อง การดำเนินการทางศุลกากรสำหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน

      อ่าน 239 ::วันที่ 09/12/2020

166-2563 การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด การนำเข้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิท-19

      อ่าน 222 ::วันที่ 09/12/2020

ประกาศที่ 11 /2563 สำเนาอิเล็คทรอนิกส์

      อ่าน 239 ::วันที่ 09/12/2020

ประกาศกรมที่168_2563 การเชื่องโยงข้อมูลใบอนุญาต

      อ่าน 259 ::วันที่ 30/10/2020

มาตรการโต้ตอบการทุ่มตลาด

      อ่าน 237 ::วันที่ 26/10/2020

รายชื่อสมาชิกอาเซี่ยนที่สามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดForm D

      อ่าน 233 ::วันที่ 29/09/2020