Customs News

11-2564 เรื่อง การลงทะเบียนใช้บริการระบบ National Single Window (NSW)

      อ่าน 500 ::วันที่ 22/01/2021

ระเบียนการท่าเรือ ในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าอันตราย

      อ่าน 331 ::วันที่ 19/01/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่.201-2563

      อ่าน 385 ::วันที่ 04/01/2021

ประกาสกรมศุลกากรที่199-2563 สำหรับสินค้ามะพร้าว

      อ่าน 351 ::วันที่ 04/01/2021

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม

      อ่าน 376 ::วันที่ 04/01/2021

ประกาศกรมศุลฯ203-2563 การใช้สำเนาฟอร์มลดหย่อนหรือยกเว้นอากรช่วงระบาดโควิด-19

      อ่าน 333 ::วันที่ 04/01/2021

ประกาศกรมทรวงการคลัง การเก็บภาษีปกป้องพิเศษ สินค้ามะพร้าว

      อ่าน 530 ::วันที่ 04/01/2021

ประกาศศุลกากร เรื่อง การกำหนดราคาศุลกากรสินค้าไม้ส่งออก

      อ่าน 1063 ::วันที่ 09/12/2020

180-2563 แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า พิกัด 2106.90.99 และ 8443.19.00

      อ่าน 652 ::วันที่ 09/12/2020

169-2563 เรื่อง การดำเนินการทางศุลกากรสำหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน

      อ่าน 351 ::วันที่ 09/12/2020