Image

Logistics & Customs Clearance


Logistics & Customs Clearance

 


บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ เราเป็นหนึ่งด้วยประสบการณ์และความชำนาญในงานศุลกากร Customs Clearance ชิปปิ้ง บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ เราเป็นหนึ่งด้วยประสบการณ์และความชำนาญในงานศุลกากร นำเข้า-ส่งออก คืนอากรและสิทธิประโยชน์


      การให้บริการงานด้าน Logistics & Customs Clearance ด้วยระบบประกันความพึงพอใจ ตามมาตรฐานความเป็นเลิศปฏิบัติการตัวแทนออกของและบริการโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วยระบบประกันความพึงพอใจ คือ

   1. Just In Time Best Practice
   2. Document Inspection Process
   3. Customs Tariff Code Master Profile
   4. ERP. Shipment Planning (Inbound / Outbound)
   5. Call Center 24 Hours
   6. Customs Entry Status 0409
   7. E-Customs Document Filing
   8. WMC : Watching Monitor Center
   9. Risk Management : Remote Office
   10. Skill Development Beat Practice
   11. Logistics Integrated Provider
   12. Comprehensive Service for Main Hub & Economic Gateway
   13. Customs & Logistics Clinic
   14. Customs Clearance Standard Best Practice Manual

 

"EXCELLENT CUSTOMER SERVICE FORCE"

        ทีมงาน Customer Service ของเราพร้อมให้บริการท่านด้วยหัวใจบริการที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยลูกค้าสามารถได้รับบริการในลักษณะ One Stop Service ในการให้บริการ โดยทีมงาน Customer Service ได้ให้บริการโดยยึดหลัก ระบบการประกันความพึงพอใจ เป็นสำคัญ ซึ่งในเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบประกันความพึงพอใจทั้ง 14 ข้อ เป็นหัวใจสำคัญที่ลูกค้าประสงค์ที่จะได้รับบริการจากทาง Customer Service ของทาง วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ โดยเฉพาะ การการส่งมอบสินค้า ในแต่ละด้าน ดังนี้

 • Inbound / ขาเข้า 98% เมื่อเอกสารครบถ้วนล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันเรือเข้า
 • Outbound / ขาออก 100% เมื่อเอกสารครบถ้วนล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนวันโหลดสินค้า
 • Inbound Air Port 98% เมื่อเอกสารครบถ้วนล่วงหน้า 1 วันทำการก่อน Flight Landed
 • LCL Inbound 98% เมื่อเอกสารครบถ้วนหลังเอเย่นต์เรือเปิดตู้ 1 วันทำการ
 

 

"PORT OPERATOR หรือ ชิปปิ้ง (FRONT OPERATION)"

      เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบในการทำงาน ในการ Clear สินค้าจากท่านำเข้า – ส่งออก ให้บริการทุกพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดและประตูเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วประเทศ ทาง วี-เซิร์ฟฯ ได้แบ่งออกเป็นหน่วยงานที่จะรับผิดชอบงานให้กับทางลูกค้าแยกรับผิดชอบออกเป็นแต่ละเขต โดยมีเจ้าหน้าที่งานรับผิดชอบ เบ็ดเสร็จ ในแต่ละ Site งาน ซึ่งแบ่งแผนกเป็น Area Zone แยกแต่ละท่าเรือหรือ ICD และมีสาขาทั้งสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สาขาแหลมฉบัง, สาขาภาคใต้ (ทุกด่าน เช่น สะเดา ท่าเรือสงขลา ปาดังเบซ่าร์ และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น) แยกบริการต่างหากเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ แบบเฉพาะจุดทำให้งานรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน และส่งมอบ Just In Time

 

"High Light Services"

 • บริการพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร นำเข้า – ส่งออก
 • บริการ Pre-Audit ระบบตรวจเอกสารก่อนตรวจปล่อยสินค้า
 • บริการงานติดตามสถานะใบขนสินค้า
 • บริการงานคืนอากรตามมาตรา 29 และ ชดเชยอากร
 • บริการด้าน Border & Cross Border , Transshipment / Transit
 • บริการด้าน Post Audit รับปรึกษางานภาษีย้อนหลังจากศุลกากร
 • บริการด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งข้ามแดน ประเทศภูมิภาค GMS โดยเฉพาะประเทศพม่า
 • บริการด้าน Bonded Ware House / Free Zone / Free Trade Zone
 • บริการขอใบอนุญาตนำเข้า – ส่งออก
 • บริการงานด้านของ LPI และ NSW รายครั้งของแต่ละหน่วยการควบคุมการนำเข้า – ส่งออก
 • บริการงานด้านขอรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ( FTA : Free Trade Agreement)
 • บริการงานคืนอากรสงวนสิทธิ FTA / BOI และวางค้ำประกัน
 • บริการงานสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
 • บริการงานชำระภาษีอากรทุกประเภท
 • บริการงานด้านตัดบัญชี / ชำระภาษี /ทำลาย ภายใต้กฎหมายส่งเสริมการลงทุน ( BOI)

Customs Clearance ชิปปิ้ง บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ เราเป็นหนึ่งด้วยประสบการณ์และความชำนาญในงานศุลกากร นำเข้า-ส่งออก คืนอากรและสิทธิประโยชน์ Our Customs Specialist are prompt to professionally service you with long term experiences Tel: 027441007 ต่อ19 Mobile : 064-6565999 IMPORT-EXPORT ชิปปิ้ง นำเข้า-ส่งออก
PROJECT CARGO CLEARANCE Duty Refund  For Re-Export CUSTOMS CLEARANCEImage Image Image


709/57 ถนนอ่อนนุช ซอย 7/1 แขวง / เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร : 02 3323940-9 แฟกซ์ : 02 332 0754-5

อีเมล์ : vserve@v-servegroup.com

เว็บไซต์ : www.v-servelogistics.com