} Image

Logistics Skill Channel 77 :   


หน้าหลัก Logistics & Clearance Domestic & Lastmile Delivery Service Warehouse & Stuffing Service Pack & Move Logistics Service Transport Service Logistics Material Cross Border Logistics & Transit International Freight Forwarder Law & Investment Advisory Interview With Dr.Tanit Sorat ทั้งหมด

วิทยากรโดย คุณอำนวย  วรรณมาโส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด ในเครือบริษัท V-SERVE GROUP .....ข่าวช่วงปลายปีจะมีการประท้วงต่างๆ เช่น ประท้วงโบนัส ประท้วงเนื่องจากเปิดงานมาบริษัทปิดโดยไม่ได้มีการแจ้ง แล้วแรงงานและผู้ประกอบการจะมีทางออกอย่างไรนั้น อยากรู้ต้องดูเรา


วิทยากรโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่งและนายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย

การขนส่งสินค้าทั่วไปแล้วยังมีการขนส่งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างออกไปนั้นก็คือ "การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ" มีวิธีการอย่างไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเราค่ะ


วิทยากรโดย คุณอำนวย  วรรณมาโส

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด ในเครือบริษัท V-SERVE GROUP .....ข่าวคราวการขอรับบริจาคจากคนดังในโลกโซเซียลจนเป็นประเด็น ดราม่ากันเมื่อช่วงต้นปีและกับข่าวล่าสุดกรณีขอรับบริจาคทำเสื้อของพระเอกดัง ว่าแต่การขอรับบริจาคการเรี่ยไรที่ถูกต้องต้องทำยังงัย อยากรู้ต้องดูเรา⚠️


วิทยากรโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ

กรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่งและนายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย ......การขนส่งสินค้าโดยทั่วไปจะใช้รถบรรทุกสินค้าขนาดต่างๆ จะต้องการตรวจรถขนส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมเสมอและนอกจากรถจะพร้อมแล้วการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับก็มีส่วนสำคัญด้วย มีวิธีการอย่างไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเราค่ะ


EP.05 ตอน ฟ้องคนหนีข้ามแดนหลบกักโควิค 20 ล้าน

วิทยากรโดย คุณอำนวย  วรรณมาโส ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด ในเครือบริษัท V-SERVE GROUP .....ท่านผู้ชมคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ประกอบการในเชียงราย เชียงใหม่จะฟ้องคนที่หนีข้ามแดนเพื่อหลบการถูกกักตัวเฝ้าดูอาการโควิค คนละ  20 ล้าน ว่าแต่ทำไมเยอะจัง! ถ้าอยากรู้ต้องดูเรา


S3EP.59 ตอน วิธีการตรวจสอบการรั่วของตู้คอนเทนเนอร์

วิทยากรโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่งและนายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย

......การขนส่งสินค้าโดยทั่วไปจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้า การตรวจสอบการรั่วของตู้คอนเทนเนอร์ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้เกิดสินค้าเสียหายในระหว่างการขนส่ง มีวิธีการอย่างไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเราค่ะ


วิทยากรโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ต่างประเทศ

การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตู้ Container ขาดแคลน ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแน้วโน้มของค่าระวาง ในไตรมาสแรก ของปีหน้า ซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเรา


ตอน การซ้อมอพยพหนีไฟและการซ้อมระบบ Remote Office 2020

วิทยากรโดย คุณธนากร  แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและบริการลูกค้า บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิติกส์ จำกัด .....การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ให้พนักงานมีความพร้อมเมื่อเกิดสถานะการณ์จริง ปฎิบัติตามขั้นตอนตามลำดับที่ได้กำหนดไว้แล้ว ซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเรา 


วิทยากรโดย คุณสาธิต ม่วงงาม ผู้จัดการสาขาเมียนมาร์และโลจิสติกส์ข้ามแดน

บริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ .....จากสถานการ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกสองในประเทศเมียนมา

ส่งผลให้มางเมียนมาได้ออกประกาศล็อกดาวน์และจำกัดการส่งสินค้าผ่านแดนทำให้การส่งออกไปยังเมียนมามีความยากมากขึ้นและใชเวิธีขั้นตอนมากขึ้น ผู้ประกอบการต้องปรับตัว สถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเรา


ผู้ดำเนินรายการ บัวบูชา พันธโกศล

สำหรับการจัดเก็บสินค้า การขนส่งสินค้า หรือการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ "การแพ็คกิ้งสินค้า" จึงนับได้ว่าเป็นการป้องกันความเสียหายของสินค้าได้ดีวิธีหนึ่ง แต่จะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้น....อยากรู้....ต้องดูเรา