} Image

Logistics Skill Channel 77 :   


หน้าหลัก Logistics & Clearance Domestic & Lastmile Delivery Service Warehouse & Stuffing Service Pack & Move Logistics Service Transport Service Logistics Material Cross Border Logistics & Transit International Freight Forwarder Law & Investment Advisory Interview With Dr.Tanit Sorat ทั้งหมด

วิทยากรโดย คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง รองประธานสายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย .....สถานประกอบการจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแล้วถ้าจำเป็น จะต้องมีสาระสำคัญ อะไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเรา


EP.01 ตอน การป้องกันถูกยึดบ้านยึดที่ จากหนี้เล็กๆน้อยๆ 

วิทยากรโดย คุณอำนวย วรรณมาโส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด

การเป็นหนี้จากการซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือหนี้ กยศ.แค่หลักหมื่น แต่ถูกยึดบ้านยึดที่ เราจะมีวิธีป้องกันและแก้ไขอย่างไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเรา ⚠️


S3EP.24 แนวทางการเจรจาต่อรองประนีประนอมสำหรับผู้ติดตามหนี้ หนี้ใครๆ ก็ไม่อยากมีนะคะ...แต่ถ้ามีแล้วและถึงเวลาที่เจ้าหนี้ทวงถามก็ควรชำระหนี้ด้วยนะคะ สำหรับผู้ติดตามหนี้นั้น..เราจะมีวิธีการเจรจาและต่อรองกับลูกหนี้ได้อย่างไร เพื่อให้การติดตามหนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเราค่ะ