} Image

Logistics Skill Channel 77 :   


หน้าหลัก Logistics & Clearance Domestic & Lastmile Delivery Service Warehouse & Stuffing Service Pack & Move Logistics Service Transport Service Logistics Material Cross Border Logistics & Transit International Freight Forwarder Law & Investment Advisory Interview With Dr.Tanit Sorat ทั้งหมด

วิทยากรโดย คุณอำนวย  วรรณมาโส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด ในเครือบริษัท V-SERVE GROUP .....ข่าวช่วงปลายปีจะมีการประท้วงต่างๆ เช่น ประท้วงโบนัส ประท้วงเนื่องจากเปิดงานมาบริษัทปิดโดยไม่ได้มีการแจ้ง แล้วแรงงานและผู้ประกอบการจะมีทางออกอย่างไรนั้น อยากรู้ต้องดูเรา


วิทยากรโดย คุณอำนวย  วรรณมาโส

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด ในเครือบริษัท V-SERVE GROUP .....ข่าวคราวการขอรับบริจาคจากคนดังในโลกโซเซียลจนเป็นประเด็น ดราม่ากันเมื่อช่วงต้นปีและกับข่าวล่าสุดกรณีขอรับบริจาคทำเสื้อของพระเอกดัง ว่าแต่การขอรับบริจาคการเรี่ยไรที่ถูกต้องต้องทำยังงัย อยากรู้ต้องดูเรา⚠️


EP.05 ตอน ฟ้องคนหนีข้ามแดนหลบกักโควิค 20 ล้าน

วิทยากรโดย คุณอำนวย  วรรณมาโส ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด ในเครือบริษัท V-SERVE GROUP .....ท่านผู้ชมคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ประกอบการในเชียงราย เชียงใหม่จะฟ้องคนที่หนีข้ามแดนเพื่อหลบการถูกกักตัวเฝ้าดูอาการโควิค คนละ  20 ล้าน ว่าแต่ทำไมเยอะจัง! ถ้าอยากรู้ต้องดูเรา


วิทยากรโดย คุณอำนวย วรรณมาโส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด

.....เมื่อไม่นานมานี้ได้มาการประกาศใช้กฎหมาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แล้วกฎหมายนี้จะเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรน้่น...อยากรู้...ต้องดูเรา


วิทยากรโดย คุณอำนวย วรรณมาโส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด .....จากที่มีข่าว นางเอกดังฟ้องผู้ Post Comment ที่สร้างความเสียหายและมีการเรียกร้องค่าเสียหายหลักล้านบาท กรณีเช่นนี้ต้องระวังตัวอย่างไร และหากมีใครหมิ่นประมาทเรา จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรน้่น...อยากรู้ต้องดูเรา


วิทยากรโดย คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง รองประธานสายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย .....สถานประกอบการจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแล้วถ้าจำเป็น จะต้องมีสาระสำคัญ อะไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเรา


EP.01 ตอน การป้องกันถูกยึดบ้านยึดที่ จากหนี้เล็กๆน้อยๆ 

วิทยากรโดย คุณอำนวย วรรณมาโส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมาย บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด

การเป็นหนี้จากการซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือหนี้ กยศ.แค่หลักหมื่น แต่ถูกยึดบ้านยึดที่ เราจะมีวิธีป้องกันและแก้ไขอย่างไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเรา ⚠️


S3EP.24 แนวทางการเจรจาต่อรองประนีประนอมสำหรับผู้ติดตามหนี้ หนี้ใครๆ ก็ไม่อยากมีนะคะ...แต่ถ้ามีแล้วและถึงเวลาที่เจ้าหนี้ทวงถามก็ควรชำระหนี้ด้วยนะคะ สำหรับผู้ติดตามหนี้นั้น..เราจะมีวิธีการเจรจาและต่อรองกับลูกหนี้ได้อย่างไร เพื่อให้การติดตามหนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเราค่ะ