Image

Logistics Skill Channel 77

SEASON 2 EP.22 ตอน การนำเข้าและส่งกลับออกไปเพื่อขอคืนภาษีอากร

การนำเข้าและส่งกลับออกไป เพื่อขอคืนภาษีอากร ซึ่งจะมีพิธีการศุลากากรที่ทางผู้ประกอบการควรทราบวิธีดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเพื่อให้ได้คืนภาษีอากรอย่างครบถ้วนเป็นอย่างไรบ้างนั้น....อยากรู้ ต้องดูเราค่ะ

ขอฝากกด LIKE เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ


SEASON 2 EP.19 ตอน การนำภาชนะสำหรับการบรรจุของ เพื่อนำเข้าและส่งกลับออกไปโดยได้รับการยกเว้นภาษีอากร

สำหรับผู้ประกอบการนะค่ะ ที่นำภาชนะบรรจุมาใช้หมุนเวียนหรือการแพ็คกิ้งไปยังต่างประเทศ เมื่อนำกลับเข้ามาแล้วเราจะสามารถทำเรื่องขอยกเว้นภาษีอากรสำหรับการนำเข้าได้นะค่ะ แต่จะมีข้อควรทราบในพิธีการศุลกากรอย่างไรบ้างนะ...อยากรู้ต้องดูเราค่ะ ขอฝากกด LIKE เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ


พบกับสาระน่ารู้ที่หลากหลายกับรายการ "V-serve Logistics Skill Channel" (Season 2)

EP.14 ตอน การส่งออกและนำกลับเข้ามาในประเทศเพื่อยกเว้นภาษีอากรอย่างไร ?

"ตามที่ทางกรมศุลกากรได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์พิธีการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้และปฏิบัติในการลดอัตราภาษีอากร อย่างไรก็ตามจะมีวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างนั้น... อยากรู้ต้องดูเราค่ะ"


พบกับสาระน่ารู้ที่หลากหลายกับรายการ "V-serve Logistic Skill Channel" (Season 2) 

EP.8 ตอน การใช้สิทธิ FTA อาเซียน-จีน ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 132/2562 ฉบับใหม่

ตามที่ทางกรมศุลกากรได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์พิธีการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้และปฏิบัติในการลดอัตราภาษีอากร อย่างไรก็ตามจะมีวิธีการรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างนั้น อยากรู้ต้องดูเราค่ะ