} Image

Logistics Skill Channel 77 : Transport Service  


หน้าหลัก Logistics & Clearance Domestic & Lastmile Delivery Service Warehouse & Stuffing Service Pack & Move Logistics Service Transport Service Logistics Material Cross Border Logistics & Transit International Freight Forwarder Law & Investment Advisory Interview With Dr.Tanit Sorat ทั้งหมด

EP.23 การเข้ารับสินค้าและตรวจสอบสภาพตู้สินค้า


วิทยากรโดย คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการคลังสินค้าในเครือบริษัท V-SERVE GROUP


EP.05 ตอน การขอคืนอากรตามมาตรา 29

วิทยากรโดย คุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและบริการลูกค้า บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิติกส์ จำกัด


วิทยากรโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่งและนายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย

การขนส่งสินค้าทั่วไปแล้วยังมีการขนส่งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างออกไปนั้นก็คือ "การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ" มีวิธีการอย่างไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเราค่ะ


วิทยากรโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ

กรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่งและนายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย ......การขนส่งสินค้าโดยทั่วไปจะใช้รถบรรทุกสินค้าขนาดต่างๆ จะต้องการตรวจรถขนส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมเสมอและนอกจากรถจะพร้อมแล้วการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับก็มีส่วนสำคัญด้วย มีวิธีการอย่างไรบ้างนั้น...อยากรู้ต้องดูเราค่ะ


“การบริหารจัดการเกี่ยวกับรถขนส่งสินค้านอกจากการที่บริษัทขนส่งจะต้องมีรถขนส่งเป็นของตัวเองแล้ว การใช้รถร่วมหรือรถของซับคอนแทรคนั้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายขีดความสามารถการบริการเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรนั่น...อยากรู้ต้องดูเรา”


ปัจจุบันภาคการขนส่งได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารงานอย่างกว้างขวางและทาง "บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต" ได้มีการนำเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS, CCTV TRUCK และระบบอื่นๆ อีกมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการงานด้านขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีระบบอะไรบ้างนั้น....อยากรู้ต้องดูเรา


ในปัจจุบันประเทศประสบปัญหากับค่าฝุ่น PM 2.5 มากขึ้นอย่างมากทั้งทางด้าน การเผาไหม้ จากการใช้เชื้อเพลิงในการคมนาคม ซึ่งการขนส่งก็ก่อให้เกิดมลพิษอีกทางด้วย ดังนั้นทางบริษัท วี - เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต ได้ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีมาตรการการช่วยลดมลพิษอีกทางหนึ่ง เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี จะมีวิธิอย่างไร...อยากรู้...ต้องดูเรา

ขอฝากกด LIKE เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ


ตอน มาตรการรับมือกับไวรัสโควิด - 19 ของศูนย์ขนส่ง V - SERVE GROUP

"ศูนย์ขนส่ง" ในเครือบริษัท V - SERVE GROUP ได้รับนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางลูกค้าและผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานของเราใส่ใจในความปลอดภัยและการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องค่ะ....."

ขอฝากกด LIKE เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ