Image

Logistics News & Article

การนำเข้าแผงโซลาเซลล์

......ด้วยสภาวะในปัจจุบันนี้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากมายซึ่งมีความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ที่จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าไปกับการใช้ไฟฟ้าให้กับทางการไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจึงได้มีการพัฒนาการใช้กระแสไฟฟ้ามาเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะมีแผงโซล่าเซลและมีตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น.....


การดำเนินการออกของสินค้าประเภทแช่เย็นจนแข็ง

 ......จากปัจจุบันนี้อาหารสดแช่แข็งโดยเฉพาะปลาสดแช่เย็นจนแข็งมีความต้องการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกระป๋อง เพื่อการส่งออก ทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ประกอบกับเรือที่ออกไปจับปลาในทะเลมีน้อยลงเพราะติดกฎระเบียบการจับสัตว์น้ำของ.....


การให้บริการลูกค้าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19

......การให้บริการลูกค้า โดยหลักแล้วจะเน้นเรื่องคุณภาพการบริการและการจัดการแบบมีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดประเภทไหนก็จะต้องมีระบบและมาตรฐานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน อีกทั้งยกระดับการให้บริการที่ดีให้กับลูกค้าและจะต้องรักามาตรฐานให้ดีเสมอ ในทางปฏิบัติ.....


ชิปปิ้งสปป.ลาว

 ......แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ของ สปป. ลาว จะไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มมายาวนานกว่า 1 เดือน แล้วโดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มรายล่าสุด เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 และทางรัฐบาล สปป.ลาว ก็เริ่มที่จะมีมาตรการผ่อนปรน การล็อกดาวน์ต่างๆ เช่น การเปิดสถานศึกษา การอนุญาตให้เอกชน และราชการกลับมาทำงานยังที่ตั้งได้ แต่ลึกๆ แล้วความ.....


“มาเลเซีย”

ล่าสุดรัฐบาลมาเลเซียได้แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ทราบว่ารัฐบาลมาเลเซียได้ตัดสินใจอนุญาตให้ประเทศไทยสามารถขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก ด้วยวิธีขนส่งทาง...........

 


วิธีการเลือกตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้บรรจุสินค้าประเภทยาง

......ตู้ต้องไม่ขึ้นสนิมไม่รั่วประตูปิดสนิทภายนอกตู้ทั้ง 2 ด้านไม่บวมและไม่มีลอนหักภายในตู้ต้องไม่มีแสงเข้า พื้นของตู้ต้องไม่มีสนิม ไม่มีเสี้ยน ไม่มีตะปูที่พื้นไม้ เพราะตู้น้ำยางจะต้องมีการปูแบคภายในตู้ อาจจะทำให้เกิดถุงน้ำยางรั่วและแตกได้...........


การป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายในระหว่างการขนส่ง

การส่งมอบสินค้าส่งถึงลูกค้าหรือจุดหมายปลายทางให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนการขนส่ง ดังนั้นจำเป็นต้องทราบปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อที่เราจะหาทางป้องกันสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหาย ซึ่ง......


ลูกจ้างรู้ยัง!

สภาองค์การนายจ้างฯ เผยโควิด-19 จบลงนายจ้างจะเร่งปรับตัวรับโลกเปลี่ยนสูง โดยเตรียมรัดเข็มขัดรอบด้าน รับคนกลับเข้าทำงานลดลง เปิดสมัครใจลาออกเพิ่มขึ้น มุ่งใช้เทคโนโลยีแทนคนเอสเอ็มอีจะฟื้นตัวยากขึ้น เพราะสภาพคล่องจะมีปัญหา ต้องปรับตัวรับตลาดที่การบริโภคชะลอตัว ประชาชนจากนี้จะประหยัดมากขึ้นจากบทเรียนโควิด-19 นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย)  เปิดเผยว่าภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จบลง (Post Covid-19) มีแนวโน้มว่า...........


เล็งคลายล็อกด่านผ่านแดนถาวร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางจังหวัดจันทบุรีได้คลายล็อกให้คนไทยที่อยู่ในกัมพูชา สามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยผ่านช่องทางด่านผ่านแดนถาวรบ้านแหลมมีจำนวน 7 คน ซึ่งจะต้องผ่านการคัดกรอง และระเบียบการกักตัว 14 วัน โดยในเบื้องต้นคนไทยทั้ง 7 คนนี้.....


“กะเหรี่ยง”

เดือนพฤษภาคม 2563 เริ่มต้นมาไม่กี่วันก็มีข่าวสะเทียนขวัญชาวรัฐกะเหรี่ยงของพม่าทุกคน ซึ่งเกิดจากการถึงแก่กรรมของ “พลเอกทิ่นหม่อง” ผู้นำสูงสุดของชนชาวกะเหรี่ยงได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราในวัย 94 ปีในบ้านพักที่เมืองกอกาเลกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  นับว่าเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่จะสั่นสะเทียนถึงรัฐบาลพม่า หาก.....