Image
Logistics News & Article
การจัดประเภทของเร่งด่วนขาเข้า

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

.....จากที่กรมศุลกากรได้มีประกาศและออกระเบียบว่าด้วยของเร่งด่วนขาเข้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ โดยคำว่าของเร่งด่วน คือ ของที่ไม่ต้องเสียอากรขาเข้าและไม่เป็นของต้องห้ามของกำกัดในการนำเข้า และมีมูลค่าของสินค้าไม่เกิน.....


การค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี...หลังเกิดความไม่สงบในประเทศเมียนมาร์  

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ ผู้จัดการสาขาแม่สอด

 .....การนำเข้า-ส่งออกประเภททั่วไปผ่านด่านศุลกากรแม่สอด (ฝั่งประเทศไทย) และด่านศุลกากรเมียวดีประเทศเมียนมาร์ยังสามารถดำเนินพิธีการได้ปกติ ยกเว้นสินค้าที่มีการประกาศห้ามนำเข้าผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์แห่งที่ 2 เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่....


เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยง

 

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .....ทางหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต กรมสรรพกร พร้อมทั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลสินค้าจะนำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้มอบอำนาจในการตรวจสอบสินค้าให้กับทางกรมศุลกากรทำหน้าที่ในการตรวจสอบและส่งตัวอย่างสินค้าให้กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทางกรมศุลกากรมีกฎหมายในการบังคับใช้กับ.....


การดำเนินพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรเมียวดีประเทศเมียนมาร์

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ  ผู้จัดการสาขาแม่สอด

 

.....การส่งออกสินค้าจากประเทศเมียนมาร์ผ่านด่านศุลกากรเมียวดีในปัจจุบันสามารถดำเนินการขนส่งสินค้าได้ 2 ช่องทาง คือ “ช่องทางอนุมัติ” สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์แห่งที่ 2 และ “ช่องทางธรรมชาติ” นอกทางอนุมัติ ซึ่งในช่องทางนี้ต้อง.....


การนำเข้าและนำผ่านน้ำมันปาล์มโดยเร่งด่วน 

บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง  ผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

 .....กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่าน พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ.....


กระบวนการผลิตสินค้าประเภทน้ำยางข้นธรรมชาติ

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

.....น้ำยางข้นธรรมชาติ (LATEX) เริ่มการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตน้ำยางของเกษตรกร โดยออกมาในรูปของน้ำยางบริสุทธิซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทยางพาราที่สะอาดที่สุด หลังจากนั้นจะถูกนำไปจัดเก็บโดยเติมสารเคมีและผ่านเครื่องแยกอีกครั้งเพื่อให้ได้น้ำยางข้นที่มีค่า.....


ค่าระวางขนส่งสินค้าจากไทยไปอเมริกาปรับเพิ่ม

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

....ค่าระวางขนส่งสินค้าไปทางเรือจากท่าเรือคลองเตยและท่าเรือแหลมฉบังไปท่าเรือในอเมริกาทั้ง East Coast, West Coast   ในเดือนพฤษภาคมเริ่มมีการเรียกเก็บ “Premium Rate” สำหรับสินค้าที่ส่งออกไป USA East Coast เก็บเพิ่ม .....


TOYOTA

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) 

.....“TOYOTA Motor East Japan” ประกาศระงับการผลิตในโรงงานในจังหวัดอิวาเตะ ระหว่างวันที่ 7-22 มิถุนายนและโรงงานที่หมู่บ้านโอฮิระ จังหวัดมิยากิ จะหยุดทำการผลิต 2 กะในวันที่ 9-11 มิถุนายน เนื่องด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการขาด.....


การให้บริการงานขนส่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ  รองประธานกรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 .....“สวัสดีครับ”.....ฉบับนี้ยังเป็นเรื่องการให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีการขยายกว้างมากขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่ายังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจากข่าวสารและสื่อต่างๆ อีกทั้งมาตรการของรัฐบาลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่กำหนดมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดและการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดต่างๆ  ฉะนั้นการ.....


โลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา....ท่ามกลางประเทศในกลุ่ม

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 .....อย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องของโลจิสติกส์อยู่ไม่น้อยหากเทียบกันกับกลุ่มประเทศใน ASEAN ด้วยกัน โดยเฉพาะจากประเทศไทยไปกัมพูชาเพราะสามารถใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าจากชายแดนไทยเข้าไปถึงทุกจังหวัดในกัมพูชาได้ภายใน 1-2 วันเท่านั้น ปัจจุบันประเทศกัมพูชามี.....