Image
Logistics News & Article
ปัญหาการส่งออกทางท่าเรือปีนัง

บทความโดยคุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย) 

 ......ในช่วงนี้ผู้ส่งออกหลายท่านคงจะประสบปัญหาค่าระวางสินค้าทางเรือปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา และมีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งราคาบางสายเรือมีความผันผวนปรับขึ้นอย่างกะทันหัน โดยเฉพาะราคาค่าระวางที่ส่งออกไปโซน.......

 


องค์ประกอบของการเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ

 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

.....กระแสของการประกอบอาชีพอิสระได้รับแรงกระตุ้นจากภาครัฐมีโครงการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนที่ส่วนหนึ่งไม่ต้องการหางานเป็นหลักแหล่ง ผสมผสานกับกระแสทำให้งานขายสินค้าออนไลน์-ฟรีแลนซ์และ/หรือการสตาร์ทอัพธุรกิจใหม่กลายเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ จากข้อมูลของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งซี่งมีโครงการสนับสนุน “SMEs Start up” พบว่าในช่วง 3 ปีแรกผู้ที่ไปประกอบอาชีพอิสระมีเพียง......


“กัมพูชา”

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 ......กัมพูชายังคงครองแชมป์ผู้ส่งออกจักรยานชั้นนำไปยังสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป) โดยมีการส่งออกจักรยานทั่วโลกมากกว่า 1.5 ล้านคันภายในสิ้นไตรมาสที่สามของปี 2563 ส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์ COVID-19 ในช่วงของ "Lockdown" ทำให้ทั่วโลกมีความต้องการจักรยานเพิ่มขึ้นเนื่องจาก.......


แนวโน้มการส่งออกยางพาราในปี

บทความโดย คุณศิวกร  วิชากิจ รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

 ......แนวโน้มราคายางพาราในปี 2564 คาดการณ์ว่าราคายางจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคายางสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การใช้ถุงมือยางทั่วโลกเพิ่มขึ้น ปริมาณยางพาราในตลาดมีน้อย เนื่องจากแรงงานเมียนมาที่.......


การนำเข้าสัตว์น้ำแบบเทกอง

 บทความโดย คุณสุริยันต์ สุขบวรกุล ผู้จัดการสายงานปฏิบัติการขาเข้า 

......ในการนำเข้าสัตว์น้ำในลักษณะเทกองหรือการแช่แข็งรวมกันเป็นกอง ซึ่งอยู่ในระวางเรือเริ่มแรกจะต้องผ่านหน่วยงานระหว่างกรมศุลกากรและกรมประมงก่อนนับตั้งแต่ขั้นตอน การส่งข้อมูลเรือประมงผิดกฏหมายขาดการรายงานและใช้การ.......


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานกระดาษลูกฟูก

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร รองกรรมการผู้จัดการฯ

 ......"กระดาษลูกฟูก" หมายถึง กระดาษที่มีแผ่นปะหน้าสองแผ่นทั้งสองด้านและลอนกระดาษอยู่ตรงกลาง ซึ่งลอนมีลักษณะเป็นเส้นโค้งซึ่งมีความแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ ลอนลูกฟูกมีหลายชนิดโดยลอนแต่ละประเภทจะมีขนาดและความสูงของ ลอนไม่เท่ากัน รวมถึงความเหมาะสมกับ.......

 


รายงาน

นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โดย  ดร.ธนิต  โสรัตน์ ประธานกลุ่มบริษัท V-SERVE GROUP / รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

ประเด็นของปัญหา : ในปีพ.ศ.2562 ก่อนมีวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การค้าระหว่างประเทศเฉพาะที่ขนส่งทางทะเลมีมูลค่า 14.362 ล้านล้านบาท มีเรือขนส่งสินค้าเข้า-ออกรวมกันประมาณ 19,474 เที่ยว (Voy) จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ผ่านทุกท่าเรือรวมกัน 10.369 ล้าน TEUs  การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 91 ของการขนส่งทั้งหมดในจำนวนนี้เป็นการขนส่งผ่านอ่าวไทยไปซีกโลกตะวันออกมีสัดส่วนร้อยละ.....


ชี้ปัจจัยลบเพียบทำเหนื่อยต่อ 

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป / รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

.....ทิศทางเศรษฐกิจปี 2564 ภาคธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอียังต้องเหนื่อยต่อเนื่อง เพราะปัจจัยยังไม่เอื้อให้สามารถฟื้นตัวได้ดีมาก ตั้งแต่เอสเอ็มอีขาดสภาพคล่องจากความต้องการตลาดหดตัวหนัก และยังไม่สามารถฟื้นกลับคืนมาได้ ทำให้ภาคการผลิตฟื้นตัวแค่ 63% จากก่อนหน้านี้ 58% ถือว่าฟื้นตัวเล็กน้อยเท่านั้นเทียบกับช่วงเวลาปกติที่มีการผลิตเต็มกำลัง 95-100% 

.....การระบาดโควิด-19 เชื่อว่าจะ......


แนวโน้มการลงทุนของต่างชาติหลังนางอองซานซูจีชนะเลือกตั้งเมียนมา

บทความโดย คุณสาธิต ม่วงงาม  ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานย่างกุ้งและโลจิสติกส์ข้ามแดน

......ก่อนการเข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาลของพรรค NLD ภายใต้การนำของนางอองซาน ซูจี จำนวนมูลค่า การลงทุนจากต่างประเทศในประเทศเมียนมาที่ได้รับอนุมัติโดยเฉลี่ยอยู่เพียง 2,083 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ประมาณ 62,960 ล้านบาทต่อปี)  โดยนักลงทุนจีนลงทุนในเมียนมามากที่สุด ส่วนใหญ่.......

 


การบริหารโครงการในฐานะเครื่องมือพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-19.12.63

 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

การบรรยายหลักสูตรบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563

.....การจัดทำโครงการของภาคเอกชนส่วนใหญ่จะต้องมีการกำหนดเป็นมติคณะกรรมการหรือความเห็นของผู้บริหารระดับสูง ขณะที่ภาครัฐจะต้องเป็นนโยบาย (Policy Setting) จากมติครม.หรือผู้บริหารกระทรวงตลอดจนผู้บริหารส่วนราชการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการขนาดกลางหรือเล็ก โครงการขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินจำนวนมากหรือโครงการลงทุนของรัฐหรือการลงทุนของเอกชนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่หรือเป็นการขยายธุรกิจ ตลอดจนการ......