Image
Logistics News & Article
การขนส่งสินค้าข้ามแดนในสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาร์

บทความโดยคุณเฉลิมชัย สุยะคำ ผู้จัดการสาขาแม่สอด

 .........มีการประกาศกฎอัยการศึกบังคับใช้ในพื้นที่เมืองย่างกุ้ง เมื่อวันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 หลังจากธุรกิจของจีนกว่า 40 โรงงานถูกโจมตี มีการบังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมของย่างกุ้ง 6 พื้นที่ คือ ..........


จังหวัดพระสีหนุได้ประกาศห้ามการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดเป็นการชั่วคราว

 

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 .........จังหวัดพระสีหนุ ประเทศกัมพูชาได้มีการประกาศห้ามการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดเป็นการชั่วคราวยกเว้นรถพยาบาลและรถบรรทุกขนส่งสินค้า ประกาศดังกล่าวมาจากนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนในจังหวัดเดินทางในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้ามาในจังหวัดทั้งนี้ ..........


การป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง…โดยใช้ถุงลมกันกระแทกและตาข่ายกันสินค้าร่วงหล่น

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

 .........การส่งมอบสินค้าในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้าปลายทาง และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในงานโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ล้วนมีโอกาสที่จะเผชิญกับปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่...........


แนวโน้มอัตราการสั่งซื้อเครื่องจักรของต้นปี

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 .........จากการรายงานของรัฐบาล ยอดการจัดซื้อเครื่องจักรในอุตสาหกรรมของภาคเอกชนของญี่ปุ่นลดลงตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยการสั่งซื้อเครื่องจักรมีอัตราลดลงในหลายภาคส่วน จากที่ก่อนหน้านี้มูลค่าของการ...........

 


สถานการณ์เรือและตู้คอนเทนเนอร์ทางท่าเรือปีนัง

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

.........แม้ว่าราคาค่าเฟรทเรือส่งออกทางท่าเรือปีนังในเดือนมีนาคม 64 นี้จะเริ่มคงที่ ไม่ปรับขึ้นสูงอย่างเช่น      ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา บางท่าเรือปลายทางก็มีการปรับลดลงบ้างในบางสายเรือ ส่วนนี้ก็ทำให้ทางผู้ส่งออกของไทยเริ่มเบาใจลงในการควบคุมต้นทุนเพื่อค้าขายส่งออกสินค้าไปต่างประเทศโดยเฉพาะใน...........


สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายข้างลังสินค้าบ่งบอกถึงอะไรบ้าง?

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

 .........การรับสินค้าหรือการจัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่อาคารคลังสินค้าโดยเฉพาะคลังสินค้าทั่วไปจะมีสินค้าที่หลากหลายทั้งประเภทสินค้า ชนิดสินค้า ขึ้นอยู่กับคลังสินค้านั้น ๆ จะมีเทคนิควิธีจัดการบริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิด/ประเภทอย่างไร รวมถึงการขนส่งสินค้า การขนย้ายภายในคลังสินค้า สินค้าบางประเภทจะมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบ่งบอกให้...........


การขอวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรตามประกาศฉบับใหม่

บทความโดยคุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 

 .........ปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้มาย่างเข้าปีที่ 4  การขอสงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ไม่ได้มีการกำหนดไว้ ทำให้ทางผู้ประกอบการไม่สามารถทำการสงวนสิทธิด้านพิกัดอัตราศุลกากรได้ เป็นภาระของผู้ประกอบการที่รักษาสิทธิ์ของตนเอาไว้ได้ เพราะการ..........


สถานการณ์ส่งออกสินค้าทางเรือเดือนมีนาคม

คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

.........จากการปรับตัวสูงขึ้นของค่าระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Ocean Freight) ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาในโซนเอเชียปรับเพิ่มขึ้น 3-5 เท่า โซนอเมริกาและยุโรป 5-6 เท่า ส่งผลกระทบให้ราคาขายสินค้าใน "Term C&F"  ที่สูงมากในบางกรณีพบว่าค่าขนส่งสินค้าแพงกว่ามูลค่าสินค้าที่..........


การขนส่งสินค้าข้ามแดนกับสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาร์

บทความโดยคุณเฉลิมชัย สุยะคำ ผู้จัดการสาขาแม่สอด 

 .........เมื่อเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมามีการนัดประชุมใหญ่ในหลายแห่งทั่วประเทศเมียนมาร์ หนึ่งในนั้นคือเมืองชายแดนเมียวดีที่มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าส่วนใหญ่...........

 


การใช้แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ของระบบ

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 

 .........Lao National Single Window (LNSW) – กระทรวงการคลังลาวได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ของ “ระบบ LNSW” ที่พรมแดนระหว่างประเทศและสนามบินทุกแห่งในลาวเพื่อลดความซับซ้อน ทำให้การนำเข้า-ส่งออกการเคลื่อนย้ายสินค้าและการขนส่งสินค้ามี...........