Image
Logistics News & Article
เทคโนโลยีการผลิตและส่งออกอุตสาหกรรมยาง

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

..... ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก โดยชาวสวนยางพาราของไทยยังนิยมปลูกและกรีดยางพาราเป็นจำนวนมาก แต่ท่านรู้หรือไม่อุตสาหกรรมยางพารามีประเภทและขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกันซึ่งสามารถผลิตเพื่อส่งออกหลักๆ ได้ 4 ประเภทด้วยกันดังนี้.......

 

 

 

 

 


ข้อระวังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดไทย-ญี่ปุ่น

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  ตำแหน่ง กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 16 มีนาคม 2565

.......การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นที่เราเรียกกันว่า Form JTEPA ทางกรมการค้าต่างประเทศได้มีการออกประกาศ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ได้มีการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ที่ส่งออกสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย โดย..........


ประเภทถุงมือยางที่ควรรู้จัก

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

........สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้มีความต้องการถุงมือยางเพิ่มมากขึ้น ทั้งนำมาใช้ในงานตรวจโรคใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งราคาถุงมือยาง


ไทย-มาเลเซียพบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19

บทความโดยคุณอังคณา กาญจนะแก้ว ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

....... นับว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งประเทศไทยและมาเลเซีย มียอดผู้ติดเชื้อที่สูสีกันมาตลอด โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์ "โอมิครอน" ที่แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว  ในช่วงนี้ที่นับว่า ......


GMP

 

บทความคุณสำเริง  อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

....... GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึงหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม ทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการ......


ฟิล์มยืดมีประโยชน์อย่างไรในงานโลจิสติกส์

 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

...... ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันกับคู๋แข่งอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะด้านราคา ประสิทธิภาพในการบริการ คุณภาพของสินค้า รวมไปถึงความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นฟิล์มยืดจึง.......

 

 

 

 


การนำเข้า-ส่งออก...โดยผู้ประกอบการของเร่งด่วน

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร  กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

....... ผู้ประกอบการของเร่งด่วน (express consignment) คือ ผู้ที่กรมศุลกากรจดทะเบียนให้เป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเข้ามาใน หรือนำออกไปนอก ราชอาณาจักร โดยให้บริการกับผู้รับฝากแบบ .......


ขยายวัน-เวลา...ส่งสินค้าข้ามแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติตั้งแต่จันทร์-อาทิตย์

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ ผู้จัดการสำนักงานย่อยแม่สอด

24 มกราคม 2565

 ......ในการดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้า-ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมาร์ ณ เมืองชายแดนแม่สอด-เมืองชายแดนเมียวดีสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางคือ.....

 


การสิทธิพิเศษทางภาษีในการทำ

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 18 มกราคม 2564

 ...... ปี 2022 การสิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีที่มีการนำเข้าและมาพักอยู่ในประเทศภาคีเพื่อทำการส่งออกมายังประเทศสมาชิกในภาคีหรือประเทศผู้นำเข้า โดยที่นี้จะให้มองประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าใช้สิทธิในการลดหรือยกเว้นภาษีอากร โดยเฉพาะการ.....


ศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งใหม่สำหรับสีหนุวิลล์

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

วันที่ 20 มกราคม 2565

 ...... บริษัท AEON Mall (Cambodia) Co Ltd  ได้ตัดสินใจที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์โลจิสติกส์แบบมัลติฟังก์ชั่นแห่งแรกของประเทศกัมพูชา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการขนส่งในต่างประเทศของราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนก่อสร้าง ศูนย์ธุรกิจโลจิสติกส์แบบ.....