Image
Logistics News & Article
เกิดน้ำท่วมฉับพลันถล่มเมือง

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 .....ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่กำลังประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติพายุ “เตี้ยนหมู่” ซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ ประเทศมาเลเซียเองเมื่อวานนี้  (26 ก.ย. 64) ก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงในพื้นที่ใน Shah Alam (ชาห์อาลัม) อยู่ในรัฐสลังงอร์ เนื่องจากฝนที่.......


ด่านนอก

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

 .....ทางจังหวัดสงขลา อำเภอสะเดา ได้นำ Project ด่านนอก Sand Box นำร่องชายแดนด่านสะเดา ซึ่งติดกับประเทศมาเลเซีย เพื่อหวังกระตุ้นให้ภาคธุรกิจ และเอกชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด นานเกือบ 2 ปี การค้าขายปิดตัวกว่า.......


มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ รองประธานกรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง 

 .....วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญด้านปฏิบัติการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-Mark  โดยกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำหนดและออกใบรับรองมาตรฐาน Q-Mark โดยมีเป้าหมายของมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จัดทำขึ้นเพื่อ.......

 


ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน 

 .....การส่งออกสินค้าทางเรือในตอนนี้จะมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จากการปรับเพิ่มของค่าขนส่งหลัก (Ocean Freight) ผู้ส่งออกสินค้ายังได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สายเรือผู้รับนส่งเรือเก็บ บางครั้งได้รับแจ้งมาเป็นตัวย่อ ที่ยากต่อการขยายความว่ามันคือค่าอะไรและทำไมต้องจ่ายเพิ่มเช่น....


การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .....ผู้ประสงค์จะขอใช้สิทธิในการขอรับเงินชดเชย สำหรับสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรและได้ทำการส่งออกไปยังต่างประเทศ ผู้ส่งออกพึงมีสิทธิประโยชน์ในการยื่นขอคืนค่าชดเชยภาษีอากรจากกรมศุลกากรตามอัตราชดเชยที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ประกาศเอาไว้ ตาม....


กัมพูชาและสิงคโปร์ลงนามข้อตกลงด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญ

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 .....สมาคมธุรกิจโลจิสติกส์พนมเปญ และกลุ่มอุตสาหกรรมซัพพลายเชนเอเชียที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ กำลังร่วมมือกันเพื่อสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมการขนส่งของทั้งสองประเทศ ซึ่งคาดว่าจะประสบความสำเร็จหลังผ่านวิกฤตโควิด-19 ทั้งสองฝ่ายจะทำงานและร่วมมือกันในด้านการขนส่งและการจัดหาสินค้า เพื่อ....


ชำระค่าภาษีด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .....กรมศุลกากรได้มีประกาศเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation : DTC)  โดยกำหนดให้ใบขนสินค้าขาออกที่ประสงค์ทำการส่งออกตั้งแต่วันที่.....


ประเทศลาวเดินหน้าด้านโลจิสติกส์ 

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 .....ท่าเรือแห้งท่านาแล้ง (TDP) และเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค (VLP) – เป็นโครงการขนาดใหญ่ทั้งสองโครงการ ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลลาวในการเปลี่ยนลาวให้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และประเทศที่เชื่อมโยงทางบกภายในภูมิภาคและ....


การบังคับใช้ระบบการแจ้งข้อมูลนำเข้าสินค้าล่วงหน้า

บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง ผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

 .....ระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าของสินค้า สำหรับสินค้าที่นำเข้ามายังสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าทุกรายการแจ้งข้อมูลก่อนการนำเข้า ผ่านระบบการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าของสินค้าที่จะนำเข้า (Advance Cargo Information System : ACI) เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการศุลกากร โดยจะเริ่ม.....