Image
Logistics News & Article
ฟิล์มยืดมีประโยชน์อย่างไรในงานโลจิสติกส์

 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

...... ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันกับคู๋แข่งอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะด้านราคา ประสิทธิภาพในการบริการ คุณภาพของสินค้า รวมไปถึงความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นฟิล์มยืดจึง.......

 

 

 

 


การนำเข้า-ส่งออก...โดยผู้ประกอบการของเร่งด่วน

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร  กรรมการกำกับสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

....... ผู้ประกอบการของเร่งด่วน (express consignment) คือ ผู้ที่กรมศุลกากรจดทะเบียนให้เป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเข้ามาใน หรือนำออกไปนอก ราชอาณาจักร โดยให้บริการกับผู้รับฝากแบบ .......


ขยายวัน-เวลา...ส่งสินค้าข้ามแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติตั้งแต่จันทร์-อาทิตย์

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ ผู้จัดการสำนักงานย่อยแม่สอด

24 มกราคม 2565

 ......ในการดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้า-ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมาร์ ณ เมืองชายแดนแม่สอด-เมืองชายแดนเมียวดีสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางคือ.....

 


การสิทธิพิเศษทางภาษีในการทำ

บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 18 มกราคม 2564

 ...... ปี 2022 การสิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีที่มีการนำเข้าและมาพักอยู่ในประเทศภาคีเพื่อทำการส่งออกมายังประเทศสมาชิกในภาคีหรือประเทศผู้นำเข้า โดยที่นี้จะให้มองประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าใช้สิทธิในการลดหรือยกเว้นภาษีอากร โดยเฉพาะการ.....


ศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งใหม่สำหรับสีหนุวิลล์

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

วันที่ 20 มกราคม 2565

 ...... บริษัท AEON Mall (Cambodia) Co Ltd  ได้ตัดสินใจที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์โลจิสติกส์แบบมัลติฟังก์ชั่นแห่งแรกของประเทศกัมพูชา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการขนส่งในต่างประเทศของราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนก่อสร้าง ศูนย์ธุรกิจโลจิสติกส์แบบ.....


การนำเข้าสินค้าประเภทปลาสดแช่แข็ง

 

บทความโดยคุณมานะ พุ่มสอาด  ผู้จัดการสำนักงานสาขาแหลมฉบัง

วันที่ 27 มกราคม 2565

 ...... ในประเทศไทยได้มีผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าประเภทปลาสดแช่แข็งเป็นจำนวนมาก ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงวิธีการนำสินค้าประเภทปลาสดแช่แข็งเข้ามาให้ท่านผู้อ่านบางท่านจะได้ใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ ด้านการนำเข้า .....


สถานการณ์การนำเข้า-ส่งออกทางรถไฟลาว-จีน

บทความโดย คุณ โชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

วันที่ 20 มกราคม 2565

 ...... ผ่านมาแล้วร่วม 1 เดือนหลังจากการเปิดตัวรถไฟความเร็วสูง ลาว – จีน หลายท่านอาจสงสัยว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง หากดูจากข้อมูลตามสถิติจะพบว่าปัจจุบันจีนนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่าน ทางรถไฟจีน-ลาว จะมีมูลค่าทะลุถึง.....


จำกัดการใช้ถนนสำหรับรถบรรทุก

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

วันที่ 26 มกราคม 2565

 ...... ทุกช่วงเทศกาลตรุษจีน หรือ เทศกาลปีใหม่จีนในประเทศมาเลเซีย จะมีการจำกัดการใช้ถนนของรถบรรทุกหนัก สำหรับการขนส่งสินค้าทางถนนผ่านเส้นทาง Highway เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดการจราจรติดขัดในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนจะเดินทางข้ามจังหวัดหรือร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล .....


วิธีการป้องกันกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่ให้เสียหายระหว่างการขนส่งโดยใช้กระดาษฉาก

 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป

วันที่ 18 มกราคม 2565

...... หลายท่านคงเคยประสบปัญหาลูกค้าเคลมสินค้า หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะกล่องที่มีการเรียงทับซ้อนกันหลายชั้น  ในบทความนี้เราจะมาแนะวิธีการจัดการแก้ปัญหาดังกล่าว  .....


อุตสาหกรรมยางพาราไทย

บทความโดย คุณศิวกร  วิชากิจ 

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

วันที่ 24 มกราคม 2565

 ......อุตสาหกรรมยางพาราไทยช่วงปี 2564-2566 ประเมินว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลาดในประเทศมีแนวโน้มเติบโตประมาณ 4% ต่อปี จากภาวะความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการผลิต.....