Image
Logistics News & Article
ความเป็นมา

บทความโดย คุณมานะ พุ่มสอาด  ผู้จัดการสำนักงานสาขาแหลมฉบัง

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

 .......เป็นข้อตกลงของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้อาเซียนเป็นตลาดส่งออกเดียวกันเป็นฐานการผลิตเดียวกันดึงดูดให้ประเทศอื่นนอกภูมิภาคเข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น โดย ATIGA เป็นความตกลงที่มีการพัฒนามาจากข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ในอาเซียน  โดยอาเซียนได้เรื่องก่อตั้งเขตการค้าเสรีขึ้นเมื่อพ.ศ.2535 สมาชิก 10 ประเทศ คือ .......


การปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าเพื่อถอนอายัดสินค้า

 

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ผู้จัดการสาขาสุวรรณภูมิ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

 .......การอายัด คือ การเก็บรักษาวัตถุ เอกสารหรือของกลาง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการตามกฎหมาย โดยมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เก็บรักษา โดยมีเงื่อนไขให้ของกลางนั้นอยู่ในสภาพเดิม ห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามนำไปจำหน่าย จ่าย แจก และห้ามทำลาย หรือทำให้ขาดเสียหายชำรุด ลบเครื่องหมายที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามคำสั่งสานักงาน.......


บริษัทร้าง!!!

คุณอำนวย วรรณมาโส  กรรมการสายงานสำนักกฎหมายและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

 ...... การทำธุรกิจใช่ว่าจะสำเร็จทุกครั้งไปบางคนเพิ่งเริ่มต้น อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อยากทำให้เป็นระบบ อยากให้มีตัวตน อยากสร้างความน่าเชื่อถือ หรือเพื่อประโยชน์ทางการเงินก็ตาม จึงได้จัดตั้งบริษัทให้ดูเป็นรูปเป็นร่างหรือบางคนเป็นนักธุรกิจมาสักพัก แต่โชคชะตาไม่เข้าข้าง เมื่อถึงคราวถึงเวลาไปต่อไม่ได้ จึงเลือกที่จะปล่อยวางปล่อยทุกอย่าง ปล่อยโดยไม่ได้ทำอะไรเลย แม้กระทั่งการ ........


สรุปสถานการณ์โลจิสติกส์ภายในประเทศของญี่ปุ่น

 

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานญี่ปุ่น

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

 .......แหล่งข่าว NHK ได้ออกมารายงานว่า อัตราการใช้บริการ home delivery ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่กลับสวนทางกับสถานการณ์โลจิสติกส์ของประเทศที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เพิ่มขึ้น จากสถิติ ปีค.ศ. 2020 มีคนขับรถบรรทุกในระบบขนส่งประมาณ.......


การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก 

 

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

 ......โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณความต้องการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศ การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรตามมาตรา 12 ตาม พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  ให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับ........


ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมตีตลาดโลก

บทความโดย คุณวีรวรรณ  รุ่งเรือง  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

......มะพร้าวน้ำหองของไทยจัดเป็นสินค้าในกลุ่มผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากตลอดโลก โดยแต่ละปีจะมีการส่งออกเป็นจำนวนมาก แม้ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การส่งออกมะพร้าวน้ำหอมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  ......


ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางไทย

 

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทวี-เซิร์ฟ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

 

.....การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2020 ส่งผลให้ปริมาณส่งออกถุงมือยางไทยแตะระดับ 50,000-60,000 ล้านชิ้น ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 35% จากปีก่อนหน้า ขณะที่การแพร่ระบาดยังคงอยู่ในหลายภูมิภาคในปัจจุบัน จะยังส่งผลให้การใช้ถุงมือยางของโลกมีแนบโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ.......


การเลือกใช้เทปกาวสังเคราะห์และเทปกาวยาวธรรมชาติให้เหมาะกับงาน

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทวีเซิร์ฟ

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

 .......เทปกาว (OPP Packaging Tape) เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายคนคุ้นเคยหยิบใช้งานในชีวิตประจำวัน ซึ่งคุณทราบหรือไหมว่าเทปกาว ผลิตจากกาว 2 ประเภทหลักๆ คือ กาวที่ทำจากยางธรรมชาติกับกาวสังเคราะห์สูตรน้ำ โดยทั้ง 2 ประเภทมีคุณสมบัติจุดเด่นจุดด้อยต่างกันรายละเอียดดังต่อไปนี้.......


การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ  รองประธานกรรมสายงานขนส่ง  

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

.......“สวัสดีครับ”....ฉบับนี้เราจะมาทำความเข้าใจและทราบถึงการจัดเตรียมด้านเอกสารประกอบการตรวจแต่ละด้านตามมาตรฐานขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-Mark  ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งจะต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจสามาถนำไปปฏิบัติทำตามขั้นตอนแต่ละด้าน และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ของแต่ละด้าน เพื่อให้......


รายละเอียดสำคัญบนหน้าเอกสาร

คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

......เอกสาร B/L (Bill of Landing) จะออกโดยผู้รับขนส่งสินค้า Shipping Line หรือ Freight Forwarder ที่ผู้รับภาระการจ่ายค่าระวางเลือกมาเป็นผู้รับขนสินค้าหรือตัวแทนรับขนสิ่นค้า เป็นเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าและเมื่อสินค้าถูกส่งไปถึงประเทศปลายทางตาม......