Image
Logistics News & Article
พิษโควิด-19

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย) 

.....นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) ว่ามีมูลค่ารวม 852,677 ล้านบาท ลดลง 7.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น ไทยส่งออก 494,386 ล้านบาท ลดลง 7.37% และนำเข้า 358,291 ล้านบาท ลดลง 7.49%  โดยไทย.....


การขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ 

บทความโดยคุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ

 .....ร้อยละ 90 ของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะเป็นการขนสงทางทะเลเพราะค่าขนส่งต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขนส่ง ทำให้การขนส่งสินค้าทางทะเลได้รับความนิยมมากที่สุด จากผลการศึกษาของธนาคารโลก พบว่าต้นทุนการ.....

 


ข้อกำหนดวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียม

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  กรรมการผู้อำนวยการสายงานสาขาภาคใต้

.....ตามประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง กำหนดวิธีการยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ ณ สำนักงาน และกำหนดให้ผู้ส่งออกยางนอกราชอาณาจักรยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์และชำระเงินสงเคราะห์ โดยวิธีการทาง....


สถานการณ์น้ำท่วมในลาวกระทบการขนส่งสินค้า 

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ

 

.....“แขวงสะหวันนะเขต” ได้รับผลจากน้ำท่วมจากฝนตกหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา (6-10 ตุลาคม 2563) ทำให้เส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนนมีปัญหาเพราะน้ำป่ากัดเซาะผิวถนน สินค้าต้องพักรอที่จุดผ่านแดนถาวรด่านช่องแม็ก จังหวัดอุบลราชธานีชั่วคราวก่อน รอให้สถานการณ์ดีขึ้นระดับน้ำลดลงจึงสามารถเดินทางเข้าไปขนส่งสินค้าในลาวได้ อย่างไรก็ตามปริมาณขนส่งสินค้าสินค้าผ่านด่านช่องแม็กเข้าสู่ประเทสลาวหรือ.....


E-Commerce

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

.....หากพูดถึงตลาด E-Commerce ในประเทศไทยผู้คนส่วนใหญ่ย่อมนึกถึงการซื้อ-ขาย ผ่านช่องทางออนไลน์    ที่กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เช่นเดียวกับประเทศกัมพูชาที่อิทธิพลของอี-คอมเมิร์ซเริ่มมีให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นโดยกัมพูชามีการพัฒนาในด้านอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าชาวกัมพูชาสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่างจาก.....


ข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียน

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .....“จากที่ได้ออกบทความในเดือนกันยายน 2563 ก่อนประกาศกรมศุลกากรฉบับใหม่มาบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2563 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ในการนำเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า นำมาขอรับสิทธิในการลดหย่อนหรือยกเว้นอากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 152/2563 และยกเลิกประกาศกรมศุลกากรหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีประเด็นที่ต้อง.....


รายงานพิเศษ

✍️โดย ดร.ธนิต โสรัตน์  นักโลจิสติกส์อาชีพ

.......วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 


การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้าเขตปลอดอากร

บทความโดย คุณมานะ พุ่มสอาด ผู้จัดการสาขาแหลมฉบัง

.....เนื่องด้วยในปัจจุบันทางรัฐบาลได้มีการส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกสำหรับผู้ประกอบการโดยได้มีการจัดตั้งเขตปลอดอากรให้กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ ในการผลิตสินค้าที่ต้องใช้วัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศมาทำการผลิตเพื่อส่งออก โดยทางผู้ประกอบการสามารถ......

 


การนำเข้าพาวเวอร์แบงค์

บทความโดย คุณรุ่งนิภา ทุ่นทอง  ผู้จัดการแผนกสินค้าขาเข้า

 

 .....เนื่องจากในชีวิตประจำวันของทุกคนจะมีมือถือเป็นปัจจัยที่ 5 แล้วยังต้องมี “พาวเวอร์แบงค์” เป็นอีกปัจจัยที่จะต้องมีพกพาไปเหมือนกับโทรศัพท์มือถือ ทาง “สมอ.” ได้กำหนดให้พาวเวอร์แบงค์เป็นสินค้าควบคุมหลังพบ......