Image
Logistics News & Article
บริษัทร้าง!!!

คุณอำนวย วรรณมาโส  กรรมการสายงานสำนักกฎหมายและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

 ...... การทำธุรกิจใช่ว่าจะสำเร็จทุกครั้งไปบางคนเพิ่งเริ่มต้น อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อยากทำให้เป็นระบบ อยากให้มีตัวตน อยากสร้างความน่าเชื่อถือ หรือเพื่อประโยชน์ทางการเงินก็ตาม จึงได้จัดตั้งบริษัทให้ดูเป็นรูปเป็นร่างหรือบางคนเป็นนักธุรกิจมาสักพัก แต่โชคชะตาไม่เข้าข้าง เมื่อถึงคราวถึงเวลาไปต่อไม่ได้ จึงเลือกที่จะปล่อยวางปล่อยทุกอย่าง ปล่อยโดยไม่ได้ทำอะไรเลย แม้กระทั่งการ ........


สรุปสถานการณ์โลจิสติกส์ภายในประเทศของญี่ปุ่น

 

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานญี่ปุ่น

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

 .......แหล่งข่าว NHK ได้ออกมารายงานว่า อัตราการใช้บริการ home delivery ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่กลับสวนทางกับสถานการณ์โลจิสติกส์ของประเทศที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เพิ่มขึ้น จากสถิติ ปีค.ศ. 2020 มีคนขับรถบรรทุกในระบบขนส่งประมาณ.......


การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก 

 

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

 ......โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณความต้องการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศ การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรตามมาตรา 12 ตาม พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  ให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับ........


ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมตีตลาดโลก

บทความโดย คุณวีรวรรณ  รุ่งเรือง  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

......มะพร้าวน้ำหองของไทยจัดเป็นสินค้าในกลุ่มผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากตลอดโลก โดยแต่ละปีจะมีการส่งออกเป็นจำนวนมาก แม้ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การส่งออกมะพร้าวน้ำหอมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  ......


ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางไทย

 

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทวี-เซิร์ฟ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

 

.....การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2020 ส่งผลให้ปริมาณส่งออกถุงมือยางไทยแตะระดับ 50,000-60,000 ล้านชิ้น ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 35% จากปีก่อนหน้า ขณะที่การแพร่ระบาดยังคงอยู่ในหลายภูมิภาคในปัจจุบัน จะยังส่งผลให้การใช้ถุงมือยางของโลกมีแนบโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ.......


การเลือกใช้เทปกาวสังเคราะห์และเทปกาวยาวธรรมชาติให้เหมาะกับงาน

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทวีเซิร์ฟ

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

 .......เทปกาว (OPP Packaging Tape) เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายคนคุ้นเคยหยิบใช้งานในชีวิตประจำวัน ซึ่งคุณทราบหรือไหมว่าเทปกาว ผลิตจากกาว 2 ประเภทหลักๆ คือ กาวที่ทำจากยางธรรมชาติกับกาวสังเคราะห์สูตรน้ำ โดยทั้ง 2 ประเภทมีคุณสมบัติจุดเด่นจุดด้อยต่างกันรายละเอียดดังต่อไปนี้.......


การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ  รองประธานกรรมสายงานขนส่ง  

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

.......“สวัสดีครับ”....ฉบับนี้เราจะมาทำความเข้าใจและทราบถึงการจัดเตรียมด้านเอกสารประกอบการตรวจแต่ละด้านตามมาตรฐานขนส่งด้วยรถบรรทุก Q-Mark  ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งจะต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจสามาถนำไปปฏิบัติทำตามขั้นตอนแต่ละด้าน และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ของแต่ละด้าน เพื่อให้......


รายละเอียดสำคัญบนหน้าเอกสาร

คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

......เอกสาร B/L (Bill of Landing) จะออกโดยผู้รับขนส่งสินค้า Shipping Line หรือ Freight Forwarder ที่ผู้รับภาระการจ่ายค่าระวางเลือกมาเป็นผู้รับขนสินค้าหรือตัวแทนรับขนสิ่นค้า เป็นเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าและเมื่อสินค้าถูกส่งไปถึงประเทศปลายทางตาม......

 


การจัดเตรียมพื้นที่และสินค้าภายในอาคารคลังสินค้าเพื่อรมยาบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งออก

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

 ......การรมยาสินค้า (Fumigate) เป็นเทคนิคในการควบคุมแก้ปัญหาสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ก่อน ส่งมอบหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นข้อกำหนดในการส่งออก-นำเข้าสินค้าที่ต้องปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงหรือสัตว์รบกวนอื่นๆ ใน......

 


ภาพรวมมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอด

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ ผู้จัดการสาขาแม่สอด

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

.....ภาพรวมการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี ข้อมูลจากด่านศุลกากรแม่สอด รายงานตัวเลขมูลค่ารวมการนำเข้า–ส่งออกสินค้า จากประเทศไทยไปยังประเทศเมียนมาร์ของปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-30 กันยายน เทียบกับปีงบประมาณ 2564 ในช่วงเดียวกันมีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นประมาณ ......