Image
Logistics News & Article
แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

บทความโดยคุณวีรวรรณ รุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

.......กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด FORM E  สำหรับสินค้าผลไม้ที่อยู่ในบัญชีสินค้าเฝ้าระวัง (Watch List) จำนวน 12 รายการ ได้แก่ 

1. มังคุด พิกัดฯ 0804.50 

2. ทุเรียนสด พิกัดฯ 0801.60 หรือทุเรียนแช่แข็ง พิกัดฯ..............


การจัดเรียงสินค้าแบบเรียงไขว้สลับกล่อง...ป้องกันสินค้าชำรุดเสียหายบุบยุบภายในอาคารคลังสินค้า

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

.......คลังสินค้าโดยทั่วไปที่จัดเก็บสินค้าหลากหลายชนิดหรือหลายประเภท วิธีการจัดเก็บสินค้าส่วนใหญ่แล้วจะจัดเก็บตามมาตรฐานโดยทั่วไป เช่น จัดเก็บบน Racking เรียงพาเลทเข้าแถว (On Floor) ขึ้นอยู่กับสินค้านั้นเน้นการจัดเก็บแบบใด สำคัญคือความปลอดภัย สะดวก และง่ายต่อการจัดจ่าย ในที่นี้จะนำเสนอวิธีการ.............


กิจกรรมโลจิสติกส์ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ รองประธานกรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 .......สวัสดีครับ...วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความต่อเนื่องมาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านสุขอนามัย ที่ผ่านมา 2 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมด้านสุขอนามัยมีทั้งหมด 3 PART

PART  A   การคัดกรองสุขอนามัยของบุคคล  

PART  B   สุขอนามัยและความสะอาดของยานพาหนะ

PART  C   มาตรการลดมลพิษเพื่อสุขอนามัย

วันนี้เราจะมาพูดถึง “PART C” ด้านมลพิษจะต้อง........


กระทรวงแรงงานกัมพูชามีนโยบายให้ธุรกิจการขนส่งสินค้า...สามารถดำเนินการได้ท่ามกลางการล็อกดาวน์

 

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 .......การขนส่งสินค้าเข้าและออกจากพื้นที่ปิดล้อมสำหรับภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากทางภาครัฐและกระทรวงแรงงาน มองว่าการขนส่งเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจของการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งหมายความว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ประชาชนพึงควรได้รับกิจกรรมธุรกิจต่าง ๆ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หาก.........


รัฐบาลมาเลเซีย-จีนบรรลุข้อตกลงยอมรับ…ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดโควิด-19

 

 บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

.......จากที่นายฮิชามมุดดิน ฮุสเซน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย เดินทางเยือนประเทศจีนได้มีการเปิดเผยในระหว่างการเดินทางว่า มาเลเซียและจีนได้ตกลงกันในหลักการที่จะให้การยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition) สำหรับใบรับรองการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 แบบดิจิทัล เพื่อใช้เป็น.........


การจำแนกประเภทพิกัดของเหล็กแผ่น

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .......การจำแนกประเภทพิกัดของแผ่นเหล็ก (Steel Sheet) โดยจัดอยู่ในหมวด 15 โลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญ ตอนที่ 72 เหล็กและเหล็กกล้า ซึ่งจะกล่าวถึงความแตกต่างของเหล็กแผ่นรีดร้อนกับเหล็กแผ่นรีดเย็น ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกว่าไม่เจือ หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ มีความ.........


การปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าเพื่อถอนอายัดสินค้า

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง ตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

......การอายัด คือ การเก็บรักษาวัตถุ เอกสารหรือของกลาง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการดาเนินการตามกฎหมาย โดยมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เก็บรักษา โดยมีเงื่อนไขให้ของกลางนั้นอยู่ในสภาพเดิม ห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามนำไปจำหน่าย จ่าย แจก และห้ามทำลาย หรือ......


ประเภทรถขนส่งสินค้าจากด่านศุลกากรเมียวดี-เมืองชั้นในประเทศเมียนมาร์

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ  ผู้จัดการสาขาแม่สอด

 .......หลังจากที่มีการผ่านพิธีการ ฯ ในส่วนของการตรวจสอบสินค้าขาเข้า (บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ฝั่งประเทศเมียนมาร์ ) แล้วรถขนส่งสินค้าของฝั่งประเทศไทยจะทำการขนสินค้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าหรือจุดที่เรียกว่า “Myawaddy Trade Zone” ซึ่งจะอยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ.........


การดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรเมียวดี

บทความโดย คุณเฉลิมชัย สุยะคำ ตำแหน่งผู้จัดการสาขาแม่สอด

 .......การนำเข้าสินค้าไปยังประเทศเมียนมาร์ผ่านด่านศุลกากรเมียวดีในปัจจุบัน สามารถดำเนินการขนส่งสินค้าได้ 2 ช่องทาง คือ ช่องทางอนุมัติ (สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์แห่งที่ 2) และช่องทางธรรมชาติ (นอกทางอนุมัติ) ซึ่งในช่องทางนี้ต้องตรวจสอบประกาศจากทาง.........

 


กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง

บทความโดยคุณธนากร แสงพิทูร  ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .......เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้นำเข้าสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้าที่มาจากต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ ทางกรมศุลกากรได้จัดให้มีกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing) เป็น.........