Image
Logistics News & Article
การขนส่งสินค้าข้ามแดนกับสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาร์

บทความโดยคุณเฉลิมชัย สุยะคำ ผู้จัดการสาขาแม่สอด 

 .........เมื่อเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมามีการนัดประชุมใหญ่ในหลายแห่งทั่วประเทศเมียนมาร์ หนึ่งในนั้นคือเมืองชายแดนเมียวดีที่มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าส่วนใหญ่...........

 


การใช้แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ของระบบ

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 

 .........Lao National Single Window (LNSW) – กระทรวงการคลังลาวได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ของ “ระบบ LNSW” ที่พรมแดนระหว่างประเทศและสนามบินทุกแห่งในลาวเพื่อลดความซับซ้อน ทำให้การนำเข้า-ส่งออกการเคลื่อนย้ายสินค้าและการขนส่งสินค้ามี...........


ธนาคารมาเลเซียเผย

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 .........จากการเปิดเผยของธนาคารกลางมาเลเซีย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4 ในปี 2563 ของมาเลเซียเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าหดตัวลง 3.4% เป็นตัวเลขที่ลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 3.1% อีกทั้งยังลดลงติดต่อกันถึง...........


ผู้ให้บริการโลจิสติกส์กับความเสี่ยงล้มละลายท่ามกลาง

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

.........การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกที่สองที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ได้สร้างความเสียหายให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของกัมพูชาเป็นอย่างมาก สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในรอบแรก ที่ผ่านมายังไม่ได้ฟื้นตัวดีมากนักไม่ทันไรกลับมีระลอกที่สองกลับมาซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2021 โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของกัมพูชาประมาณ...........


วิธีการขอคืนอากรตามมาตรา

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

.........การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เป็นการคืนเงินอากรขาเข้าที่ผู้นำของเข้า (ผู้มีสิทธิขอคืนอากร) ที่ได้ชำระไว้ด้วยเงินสดและ/หรือ ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือระบบ  e-Guarantee หรือหนังสือค้ำประกันของกระทรวงการคลัง วางประกันแทนการชำระอากรขาเข้าด้วย...........


ผลกระทบการขนส่งการค้าด่านชายแดน

 

บทความโดยคุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 .........จากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่สีแดง ควบคุมสูงสุด ส่งผลกระทบทันทีกับการขนส่งตามด่านชายแดนของ 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก ตราด และจันทบุรี ด่านแม่สอด จังหวัดตาก จะเป็นประเด็นให้วางมาตรการป้องกันมากที่สุด เพราะ...........


ราคายางพาราส่งสัญญาณทรงตัวถึงปีหน้า

บทความโดย คุณศิวกร  วิชากิจ  ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟฯ และผู้อำนวยการสำนักงานสาขาภาคใต้ 

 ........ราคายางแผ่นดิบมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากระดับสูงสุดเมื่อปี 2554 กิโลกรัมละ 180 บาท ลงมาสู่ระดับ 40-55 บาท ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ราคายางพาราลดลงกว่า 5 เท่าตัว จากการวิเคราะห์และประเมินคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคายางพาราจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้ไปอีก...........


การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 บทความโดย คุณณัฐณิจชา ทรวดทรง  ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายโลจิสติกส์

 .........การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องยื่นขอนำเข้าที่ด่านอาหารและยา เพื่อพิจารณาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เนื่องจากในปัจจุบันมีการสื่อสารออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าและรวดเร็ว ซึ่งมี..........


ถุงลมกันกระแทกในงานขนส่งสินค้าใช้งานอย่างไร

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการบริษัทฯ

..........“ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก” สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือการขนส่ง ซึ่งในการจัดส่งสินค้าทางทะเลนั้นมักขนส่งสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อทำการจัดส่งสินค้า การขนส่งทางทะเลเป็นช่องทางการขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญอย่างมาก สามารถขนส่งผ่านน่านน้ำและเชื่อมต่อกับแผ่นดินได้ทั่วโลก ขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีราคา...........


สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาร์...ส่งผลกระทบการขนส่งสินค้าข้ามแดน

บทความโดย เฉลิมชัย สุยะคำ ตำแหน่งผู้จัดการสาขาแม่สอด

 ...........หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานในประเทศเมียนมาร์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ผ่านมาแล้วเกือบ 20 วันมีกลุ่มประชาชนชาวเมียนมาร์, เจ้าหน้าที่ภาครัฐ-ภาคเอกชนบางคนในหลายพื้นที่ยังมีการรวมกลุ่มจัดการประท้วงต่อต้านการเข้ามายึดอำนาจบริหารงานจากรัฐบาลพลเรือน อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะ...........