Image
Logistics News & Article
โควิด-19

 

......เมื่อดูจากจำนวนผู้ติดเชื้อระยะเวลาจนถึงปัจจุบันนับได้ว่าเมียนมามีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่ทางรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาแห่งสหภาพเมียนมา ได้ออกประกาศให้โรงงานผู้ผลิตทั้งหลายต้อง......


ข้อพึงระวังในกรณีนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

......ขอชี้แจงให้ทราบว่าการนำเข้าสินค้าเป็นการชั่วคราว โดยไม่ได้มีการส่งกลับออกไปราชอาณาจักรภายในกำหนดเวลาของอายุสัญญาประกันหรือไม่มาดำเนินการปฏิบัติพิธีการสมบูรณ์ภายในกำหนดอายุสัญญาประกัน หรือไม่ขยายเวลาอายุสัญญาประกันออกไปแล้วแต่กรณี ทางกรมศุลกากรจะ.....


การประท้วงของชาวกัมพูชา

......ในวันที่ 1-7 มิ.ย. 63 ชาวกัมพูชาแรงงานนอกระบบ จะมีการชุมนุมประท้วงปิดด่านไม่ให้รถสินค้าจากไทยเข้า-ออก ทางเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรคลองลึกรวมถึงชิปปิ้งและผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกของไทยได้ประชุมหารือกัน และในข้อสรุปการประชุมหารือนั้นก็ต้อง.....

 


การนำเข้าแผงโซลาเซลล์

......ด้วยสภาวะในปัจจุบันนี้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากมายซึ่งมีความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ที่จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าไปกับการใช้ไฟฟ้าให้กับทางการไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจึงได้มีการพัฒนาการใช้กระแสไฟฟ้ามาเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะมีแผงโซล่าเซลและมีตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น.....


การดำเนินการออกของสินค้าประเภทแช่เย็นจนแข็ง

 ......จากปัจจุบันนี้อาหารสดแช่แข็งโดยเฉพาะปลาสดแช่เย็นจนแข็งมีความต้องการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกระป๋อง เพื่อการส่งออก ทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ประกอบกับเรือที่ออกไปจับปลาในทะเลมีน้อยลงเพราะติดกฎระเบียบการจับสัตว์น้ำของ.....


การให้บริการลูกค้าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19

......การให้บริการลูกค้า โดยหลักแล้วจะเน้นเรื่องคุณภาพการบริการและการจัดการแบบมีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดประเภทไหนก็จะต้องมีระบบและมาตรฐานต่างๆ เพื่อใช้ประกอบเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน อีกทั้งยกระดับการให้บริการที่ดีให้กับลูกค้าและจะต้องรักามาตรฐานให้ดีเสมอ ในทางปฏิบัติ.....


ชิปปิ้งสปป.ลาว

 ......แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ของ สปป. ลาว จะไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มมายาวนานกว่า 1 เดือน แล้วโดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มรายล่าสุด เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 และทางรัฐบาล สปป.ลาว ก็เริ่มที่จะมีมาตรการผ่อนปรน การล็อกดาวน์ต่างๆ เช่น การเปิดสถานศึกษา การอนุญาตให้เอกชน และราชการกลับมาทำงานยังที่ตั้งได้ แต่ลึกๆ แล้วความ.....


รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม

.....นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ได้มีมติพิจารณาขยายสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  (จากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงวันที่ 6 พ.ค. 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดช่วง Golden week วันสุดท้าย)  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสในญี่ปุ่นยังคงรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีรายงานจำนวนผู้ป่วยลดลง แต่ตามโรงพยาบาล.....


เปรียบเทียบราคาการขนส่งทางรถและทางเรือไปประเทศเพื่อนบ้าน

......ตอนนี้สถานการณ์การติดเชื่อโควิด-19 เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น มีการติดเชื่อลดลง คาดว่าการนำเข้าส่งออกจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น หลังจากนี้ เมื่อมองตลาดใกล้บ้านเราอย่าง มาเลเซีย เมียนมา เขมร และลาว กิจกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างกันจะใช้โหมดการขนส่งได้แก่......


“มาเลเซีย”

ล่าสุดรัฐบาลมาเลเซียได้แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ทราบว่ารัฐบาลมาเลเซียได้ตัดสินใจอนุญาตให้ประเทศไทยสามารถขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก ด้วยวิธีขนส่งทาง...........