Image
Logistics News & Article
“กัมพูชา”

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 ......กัมพูชาส่งออกข้าวมากกว่า 420,000 ตันไปยังตลาดต่างประเทศในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 และประเทศจีนยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 155,327 ตัน คิดเป็นร้อยละ 36.46 ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของกัมพูชา เราอาจจะทราบกันมาบ้างแล้วว่าประเทศกัมพูชามี.......

 


การให้บริการของ

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ต่างประเทศ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

 ......การให้บริการของ Freight Forwarder ภายใต้ LSPs จะต้องสามารถให้บริการที่ครอบคลุมถึงการประสานงานหลังจากได้รับคำสั่งจากผู้นำเข้าหรือส่งออก การจัดทำเอกสารสำหรับการนำเข้าส่งออก การบรรจุสินค้า การดำเนินพิธีการศุลกากร จัดทำประกันภัยสินค้า เลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จองระวางเรือ ติดตามสินค้าที่จัดส่งไปตลอดเส้นทางการขนส่ง และทำการจัดแจงโกดังเพื่อใช้ในการเก็บสินค้าจะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการจะต้องอาศัย........

 

 


ไตรมาสแรกของปี

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 ......ข้อมูลจาก Retail Group Malaysia (RGM) ระบุว่า อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการค้าปลีกของมาเลเซียติดลบร้อยละ 11.4 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 นับว่าเป็นปีที่แย่ที่สุดของผู้ค้าปลีกมาเลเซียตั้งแต่ปี 2530  โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ผู้ค้าปลีกสินค้าที่ไม่จำเป็น (nonessential retailers) อีกทั้ง.......

 


เหล็กเคลือบสังกะสี

 

 บทความโดย คุณธนากร  แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการและบริการลูกค้า

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 

 ......ตามที่ สมอ. จะประกาศ 27 สิงหาคมนี้ เกี่ยวกับเหล็กเคลือบสังกะสี ต้องมีมาตรฐานสมอ. ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก มอก. 50-2561 มีผล 27 สิงหาคม 2563 นี้ ผู้ทำ หรือผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำหรือนำเข้า มิฉะนั้นจะ........

 


ผลกระทบจากโควิด-19

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

 ......ผลกระทบของผู้ประกอบการนำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือถ่ายลำ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” ที่ผ่านมานั้นมีผลกระทบมากมาย เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่แย่กันเกือบทั่วโลก จะเห็นได้ว่าการขนสิ่งของทาง........

 


การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์นำส่งทางไปรษณีย์

บทความโดย คุณรุ่งนิภา ทุ่นทอง ผู้จัดการแผนกสินค้าขาเข้า

......เนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าและรวดเร็ว การสื่อออนไลน์ต่างเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการสั่งสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ ข้อมูลจากทาง........

 


ปัจจัยกำหนดค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือ

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ

......“Ocean Freight Charge” คือ ค่าขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายหลัก (Logistics Cost) จึงได้นำเข้ามาทำการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนสินค้า ผู้ผลิตเพื่อการส่งออกและธุรกิจตัวแทนการส่งออก จำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของต้นทุน (Logistics) และ.......

 

 


การตรวจปล่อยสินค้าเครื่องจักร

บทความโดย คุณสุริยันต์  สุขบวรกุล  ผู้จัดการสายงานปฏิบัติการขาเข้า

 ......เนื่องด้วยปัจจุบันเครื่องจักรแบบอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อใช้ลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและทดแทนแรงงานคน ทำให้.......

 


“ยางธรรมชาติ”

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 

 ......“ยางธรรมชาติ” ยังคงนับได้ว่าเป็นสินค้าทางการเกษตรหลักในการส่งออกของประเทศไทย และเป็นรายได้หลักโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราทางภาคใต้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกทางชายแดนไทย-มาเลเซียเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งจากสถิติการส่งออกสินค้าผ่านด่านชายแดนหลักอย่างด่านศุลกากรสะเดา มีมูลค่าการ.......

 


แนวโน้มการขนส่งโลจิสติกส์ของกัมพูชาในปี

บทความโดย คุณ พิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 

......การเติบโตของตลาดการขนส่งและโลจิสติกส์ของกัมพูชาแนวโน้มและการคาดการณ์ในปี 2563-2565 คาดว่าจะเติบโตที่ CAGR ประมาณ 5% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ โดยภาพรวมการขับเคลื่อนตลาดของกัมพูชาปัจจุบันประกอบไปด้วย........