Image
Logistics News & Article
วิกฤตการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างไทย-ลาว

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

 .......รัฐบาลลาวสั่งปิดเมืองเวียงจันทร์ 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควด-19 เพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังสังปิดแขวงต่างๆ อีก 6 แขวง ได้แก่ เชียงขวาง, ไซยะบุลี, บอลิคำไซ, พงสาลี และบ่อแก้ว ห้ามไม่ให้ประชาชนเดินทางไปมาระหว่างแขวง ให้มีการ.........


เทคโนโลยี

 

บทความโดย คุณชัยมงคล ถ้ำกลาง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

.......จากตอนที่แล้วเราพอจะได้ทราบกันแล้วว่า...เทคโนโลยี 5G คืออะไร,  เทคโนโลยีความเร็ว 4G กับ 5G มีความแตกต่างกันอย่างไร และ “5G Use Case” มีอะไรบ้างไปแล้วนั้น ในตอนนี้เราจะมาดูกันต่อว่ามีประเด็นใดที่น่าสนใจอีกบ้าง ได้แก่

1. เทคโนโลยี 5G ในเมืองไทยเป็นอย่างไร

2. ผู้ประกอบการควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการรับมือเทคโนโลยีรองรับ 5G

3. เทคโนโลยี 5G ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรและด้านใดบ้าง  

4. ระบบงานใดบ้างในงาน Logistics ที่น่าจะพัฒนา โดยใช้ 5G ร่วมกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการนำมาประยุกต์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ ดังนี้.........

 


ญี่ปุ่นวางแผนเปิดตัว

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 .......ญี่ปุ่นวางแผนเปิดตัว “วัคซีนพาสฟอร์ต” เพื่อให้นักเดินทางที่รับวัคซีนโควิด-19แล้วสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ง่ายขึ้น ซึ่งคาดว่าพาสปอร์ตดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ผู้เดินทางจะต้องสแกน QR Code ที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่องหรือเมื่อเดินทางเข้าประเทศ โดยรัฐบาลกำลังเดินหน้าโครงการตามแผนดังกล่าวด้วยความหวังว่าจะฟื้นฟูธุรกิจเกี่ยวกับ.........


พิธีการส่งออกสินค้ายางพาราทางท่าเรือสงขลา

บทความโดย คุณศิวกร  วิชากิจ  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

.......ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อเอื้ออำนวยในการส่งออกและนำเข้าสินค้าหลักของภาคใต้ เช่น ยางพารา, อาหารทะเลแช่แข็ง เป็นต้น  ท่าเรือสร้างเสร็จเมื่อปี 2529 และรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เอกชนเข้ามาบริหารเพื่อให้กิจการของท่าเรือสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ได้ชนะการประมูล จึงได้เข้ามาบริหารท่าเรือสงขลา ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา สำหรับการส่งออกสินค้ายางพาราทางภาคใต้ ลูกค้านิยมส่งออกทาง.........


แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

บทความโดยคุณวีรวรรณ รุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าขาออก

.......กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด FORM E  สำหรับสินค้าผลไม้ที่อยู่ในบัญชีสินค้าเฝ้าระวัง (Watch List) จำนวน 12 รายการ ได้แก่ 

1. มังคุด พิกัดฯ 0804.50 

2. ทุเรียนสด พิกัดฯ 0801.60 หรือทุเรียนแช่แข็ง พิกัดฯ..............


การจัดเรียงสินค้าแบบเรียงไขว้สลับกล่อง...ป้องกันสินค้าชำรุดเสียหายบุบยุบภายในอาคารคลังสินค้า

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

.......คลังสินค้าโดยทั่วไปที่จัดเก็บสินค้าหลากหลายชนิดหรือหลายประเภท วิธีการจัดเก็บสินค้าส่วนใหญ่แล้วจะจัดเก็บตามมาตรฐานโดยทั่วไป เช่น จัดเก็บบน Racking เรียงพาเลทเข้าแถว (On Floor) ขึ้นอยู่กับสินค้านั้นเน้นการจัดเก็บแบบใด สำคัญคือความปลอดภัย สะดวก และง่ายต่อการจัดจ่าย ในที่นี้จะนำเสนอวิธีการ.............


กิจกรรมโลจิสติกส์ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ รองประธานกรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 .......สวัสดีครับ...วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความต่อเนื่องมาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านสุขอนามัย ที่ผ่านมา 2 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมด้านสุขอนามัยมีทั้งหมด 3 PART

PART  A   การคัดกรองสุขอนามัยของบุคคล  

PART  B   สุขอนามัยและความสะอาดของยานพาหนะ

PART  C   มาตรการลดมลพิษเพื่อสุขอนามัย

วันนี้เราจะมาพูดถึง “PART C” ด้านมลพิษจะต้อง........


กระทรวงแรงงานกัมพูชามีนโยบายให้ธุรกิจการขนส่งสินค้า...สามารถดำเนินการได้ท่ามกลางการล็อกดาวน์

 

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 .......การขนส่งสินค้าเข้าและออกจากพื้นที่ปิดล้อมสำหรับภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากทางภาครัฐและกระทรวงแรงงาน มองว่าการขนส่งเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจของการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งหมายความว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ประชาชนพึงควรได้รับกิจกรรมธุรกิจต่าง ๆ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หาก.........


รัฐบาลมาเลเซีย-จีนบรรลุข้อตกลงยอมรับ…ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดโควิด-19

 

 บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

.......จากที่นายฮิชามมุดดิน ฮุสเซน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย เดินทางเยือนประเทศจีนได้มีการเปิดเผยในระหว่างการเดินทางว่า มาเลเซียและจีนได้ตกลงกันในหลักการที่จะให้การยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition) สำหรับใบรับรองการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 แบบดิจิทัล เพื่อใช้เป็น.........


การจำแนกประเภทพิกัดของเหล็กแผ่น

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

 .......การจำแนกประเภทพิกัดของแผ่นเหล็ก (Steel Sheet) โดยจัดอยู่ในหมวด 15 โลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญ ตอนที่ 72 เหล็กและเหล็กกล้า ซึ่งจะกล่าวถึงความแตกต่างของเหล็กแผ่นรีดร้อนกับเหล็กแผ่นรีดเย็น ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกว่าไม่เจือ หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ มีความ.........