Image
Logistics News & Article
แรงงานลาวในประเทศไทยลักลอบกลับประเทศ

 

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและข้ามแดน

......เจ้าหน้าที่อำเภอแสงทอง เวียงจันทน์ ได้จับกุมแรงงานชาวลาว 13 คนที่เดินทางกลับจากประเทศไทยกลับ เข้าลาวอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ “แม่น้ำโขง”ทางเจ้าหน้าที่ลาวทำการเฝ้าระวังตลอดเวลาเพราะระดับน้ำลดต่ำมากโดยเฉพาะที่อำเภอแสงทองที่สามารถข้ามได้ง่ายที่สุด แรงงานดังกล่าวได้.........


การยกเว้นอากรศุลกากรของนำเข้ามาเพื่อใช้รักษาวินิจฉัยป้องกันโควิด-19

บทความโดย คุณธนากร แสงพิทูร  กรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขา

......สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  มีแนวโน้มที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีการระบาดในรอบที่สอง อีกครั้งในช่วงก่อนสิ้นปี 2563 ทางกระทรวงการคลังได้ออกประกาศสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการรักษาวินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อประโยชน์แก่.......

 


ไทยรับอนิสงค์คำสั่งซื้อถุงมือหลังโรงงานผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ในมาเลเซียถูกปิดตัวชั่วคราว

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 ......หลังจากพบปัญหามีคนงานของผู้ผลิตถุงมือยักษ์ใหญ่ของโลกในประเทศมาเลเซียติดไวรัสโควิด-19 มากกว่าสองพันคน โรงงานในรัฐสลังงอร์จึงถูกปิดตัวชั่วคราวกว่า 20 แห่ง ซึ่งโรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิตถุงมือมากถึงประมาณ 90,000 ล้านชิ้น จากการนี้ไทยจึงได้รับ...........


ปัญหาการส่งออกทางท่าเรือปีนัง

บทความโดยคุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย) 

 ......ในช่วงนี้ผู้ส่งออกหลายท่านคงจะประสบปัญหาค่าระวางสินค้าทางเรือปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา และมีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งราคาบางสายเรือมีความผันผวนปรับขึ้นอย่างกะทันหัน โดยเฉพาะราคาค่าระวางที่ส่งออกไปโซน.......

 


องค์ประกอบของการเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ

 โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

.....กระแสของการประกอบอาชีพอิสระได้รับแรงกระตุ้นจากภาครัฐมีโครงการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนที่ส่วนหนึ่งไม่ต้องการหางานเป็นหลักแหล่ง ผสมผสานกับกระแสทำให้งานขายสินค้าออนไลน์-ฟรีแลนซ์และ/หรือการสตาร์ทอัพธุรกิจใหม่กลายเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ จากข้อมูลของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งซี่งมีโครงการสนับสนุน “SMEs Start up” พบว่าในช่วง 3 ปีแรกผู้ที่ไปประกอบอาชีพอิสระมีเพียง......


“กัมพูชา”

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 ......กัมพูชายังคงครองแชมป์ผู้ส่งออกจักรยานชั้นนำไปยังสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป) โดยมีการส่งออกจักรยานทั่วโลกมากกว่า 1.5 ล้านคันภายในสิ้นไตรมาสที่สามของปี 2563 ส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์ COVID-19 ในช่วงของ "Lockdown" ทำให้ทั่วโลกมีความต้องการจักรยานเพิ่มขึ้นเนื่องจาก.......


แนวโน้มการส่งออกยางพาราในปี

บทความโดย คุณศิวกร  วิชากิจ รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

 ......แนวโน้มราคายางพาราในปี 2564 คาดการณ์ว่าราคายางจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคายางสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การใช้ถุงมือยางทั่วโลกเพิ่มขึ้น ปริมาณยางพาราในตลาดมีน้อย เนื่องจากแรงงานเมียนมาที่.......


การนำเข้าสัตว์น้ำแบบเทกอง

 บทความโดย คุณสุริยันต์ สุขบวรกุล ผู้จัดการสายงานปฏิบัติการขาเข้า 

......ในการนำเข้าสัตว์น้ำในลักษณะเทกองหรือการแช่แข็งรวมกันเป็นกอง ซึ่งอยู่ในระวางเรือเริ่มแรกจะต้องผ่านหน่วยงานระหว่างกรมศุลกากรและกรมประมงก่อนนับตั้งแต่ขั้นตอน การส่งข้อมูลเรือประมงผิดกฏหมายขาดการรายงานและใช้การ.......


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานกระดาษลูกฟูก

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร รองกรรมการผู้จัดการฯ

 ......"กระดาษลูกฟูก" หมายถึง กระดาษที่มีแผ่นปะหน้าสองแผ่นทั้งสองด้านและลอนกระดาษอยู่ตรงกลาง ซึ่งลอนมีลักษณะเป็นเส้นโค้งซึ่งมีความแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ ลอนลูกฟูกมีหลายชนิดโดยลอนแต่ละประเภทจะมีขนาดและความสูงของ ลอนไม่เท่ากัน รวมถึงความเหมาะสมกับ.......

 


รายงาน

นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โดย  ดร.ธนิต  โสรัตน์ ประธานกลุ่มบริษัท V-SERVE GROUP / รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

ประเด็นของปัญหา : ในปีพ.ศ.2562 ก่อนมีวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การค้าระหว่างประเทศเฉพาะที่ขนส่งทางทะเลมีมูลค่า 14.362 ล้านล้านบาท มีเรือขนส่งสินค้าเข้า-ออกรวมกันประมาณ 19,474 เที่ยว (Voy) จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ผ่านทุกท่าเรือรวมกัน 10.369 ล้าน TEUs  การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 91 ของการขนส่งทั้งหมดในจำนวนนี้เป็นการขนส่งผ่านอ่าวไทยไปซีกโลกตะวันออกมีสัดส่วนร้อยละ.....