Image
Logistics News & Article
สถานการณ์

บทความโดย คุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 .....สถานการณ์ COVID-19 ปัจจุบันส่งผลต่อภาพรวมตลาดปัจจุบันของกัมพูชาเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ มีความกังวลถึงคำสั่งซื้อที่จะถูกยกเลิกและผู้คนตกงานกันเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19  ในกัมพูชา.....

 


“สปป.ลาว”

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ

 .....เวียงจันทร์ – สปป.ลาวกำลังก้าวไปข้างหน้าเพื่อวางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ “ทางถนน” ในภูมิภาค เนื่องจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล การพัฒนาการขนส่งทางถนนจึงมีความจำเป็นในระดับเร่งด่วนมากหากต้องการกระจายผลผลิตที่มีการนำเข้าวัตถุดิบมาผลิต รวมทั้งการดึง.....

 


จับตาดูญี่ปุ่น

บทความโดย คุณ ศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 

.....สืบเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ แถลงผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ว่าจะลาออกตำแหน่งเนื่องจากอาการของโรคลำไส้เรื้อรังที่ลุกลามเป็นระยะ นับเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาเกือบ 8 ปีในฐานะผู้นำที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของญี่ปุ่น ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งเขาก็ได้กล่าวว่าไม่......

 


การขนส่งสินค้าทางอากาศในอนาคต 

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ

 .....การขนส่งสินค้าทางอากาศในเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2563 เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด จากสถิติการขนส่งทางอากาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแจ้งว่า “การขนส่งทางอากาศของ.....


คลังสินค้าหรืออาคารสำหรับจัดเก็บอาหารตามมาตรฐาน

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

 ......การจัดเก็บสินค้าในโรงงานหรือในอาคารคลังสินค้าต่าง ๆ ตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) สถานที่บริเวณภายในโรงงานและกระบวนการผลิต ปัญหาที่มักพบเจอในส่วนพื้นที่ในอาคารมี......

 


การจ้างงานและคุ้มครองแรงงานหลังโควิด

 

......วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่มาจากการแพร่ระบาดโควิด ถือเป็นหายนะของมนุษยชาติในรอบศตวรรษส่งผลกระทบต่อการใช้จ่าย-การเดินทางและความเชื่อมั่นประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งล้วนแต่เข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในระดับนานาชาติส่งผลกระทบต่อการชงักงันของเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง องค์กรการค้าโลก (WTO) ประเมินว่าปริมาณการค้าโลกจะ......


การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออกสินค้าทางอากาศ

บทความโดย คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง  ผู้จัดการสำนักงานสุวรรณภูมิ

.....กรณีที่สินค้าส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ครบตามจำนวน (Short Packing)  ผู้ส่งของออกสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพื่อแก้ไขข้อมูลรายการของสินค้าที่ไม่ได้ส่งออก และยืนยันปริมาณ หรือจำนวนหีบห่อสินค้าที่ส่งออกให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้ โดยไม่......

 


ต้นทุนค่าขนส่งไปลาว

บทความโดย คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์  ผู้จัดการโลจิสติกส์ต่างประเทศ 

.....ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศลาวมีอัตราค่อนข้างสูงเป็นข้อสังเกตจากผู้ส่งออกสินค้าของไทยและต่างชาติที่ต้องการส่งสินค้าเข้าไป ซึ่งการขนส่ง.......

 

 


กลยุทธ์โลจิสติกส์

บทความโดย คุณธนะภัทท์ คูตรีสุคนธ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ

.....“การควบคุมสินค้าคงคลัง” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดต้นทุนการถือครองสินค้าและการกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสินค้า Dead stock  รวมถึงการเพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บสินค้าที่......

 


ขั้นตอนการแพ็คยางแผ่นรมควัน

บทความโดย คุณศิวกร วิชากิจ  กรรมการผู้อำนวยการสายงานภาคใต้

.....“ยางแผ่นรมควันถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขความบริสุทธิ์และความยืดหยุ่นของยาง โดยแบ่งออกเป็น 5 เกรดตั้งแต่ RSS 1 ถึง RSS 5 ความแตกต่างของยางแผ่นแต่ละเกรดได้มาจากคุณสมบัติของน้ำยางที่นำมาผลิตเป็น......