Image
Logistics News & Article
การคำนวณภาษีอากรนำเข้าจะต้องใช้ราคา

เงื่อนไขการส่งมอบสินค้านั้นมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้เองแต่ราคาในการซื้อขายหรือเงื่อนไขในการซื้อขายที่จะต้องนำมาเพื่อใช้ในการคิดคำนวณภาษีอากรขาเข้านั้นให้ใช้ราคา CIF ในการคำนวณซึ่งมีเงื่อนไขการส่งมอบคือผู้ขายจะสินสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อสินค้าวางบนเรือ ณ ต้นทางและผู้ขายรับผิดชอบในการทำพิธีการส่งออก รวมทั้ง......


การประชุม

ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 V-Serve Group ได้ใช้วิธีการประชุมทางไกลกับทางสำนักงานสาขาในต่างจังหวัดด้วยวิธี VDO Conference เช่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 มีการประชุมกับสาขาภาคใต้ทั้งที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมในไตรมาสแรก Q1/2563 ตัวเลขยอดขายของ V-Serve Group เพิ่มขึ้นประมาณ 5-6 % เป็นผลจากการหันมาใช้ช่องทาง Omni – Channel ด้วยการผสมผสานการทำตลาด Offline / Online ในช่วงที่ลูกค้าส่วนใหญ่ทำงาน Work From Home หรือไม่ให้เข้าพบ การทำการตลาด .....


อาหารและยารับมือกับสถานการณ์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด-19 ทำให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และเครื่องสำอางเพื่อรักษาวินิจฉัยหรือป้องกันโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับผลกระทบจาก.....


ผลกระทบไวรัสโควิค-19

ผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่าง ล่าสุดสายเรือประกาศออกมาอย่างชัดเจน ยังไม่ปรับเพิ่มปริมาณเรือในทุกเส้นทางที่มีการปรับเปลี่ยนลดจำนวนเรือก่อนหน้านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าที่ลดลง ทั้งเส้นทาง.......


มาตรการสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มว่ามีผู้ติดเชื้อสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทางการออกประกาศพรก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรไทยและทางบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป จึงได้มีมาตรการป้องการแพร่ระบาดในองค์กรอย่างเข้มข้นเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องจึงได้มีมาตรการให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังนี้......

 


การปิดระบบ

กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศในเรื่องการปิดระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form D (ATIGA) และให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เพี่อรองรับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (OCP) ที่ปรับปรุงใหม่ โดยจะทำการปิดระบบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ......


ระบบ

จากบทความที่แล้วได้กล่าวถึง ระบบ e-Job ERP. Planning Tracking หรือ “ระบบตรวจสอบข้อมูล Job Planload ในระบบ ERP.”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ One Finger Smart Tracking (V-Smart App.) ไปแล้วนั้น ในบทความนี้จะมีรายละเอียดของระบบงานย่อยในตัวที่สามกันต่อเลยครับ นั้นก็คือระบบ e-Customs Status Tracking หรือ ระบบตรวจสอบ-ติดตามสถานะใบขนสินค้าในระบบ Paperless e-Customs ซึ่งเป็น......


สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการวางแผนการผลิตเราทำเพื่อสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันตามที่กำหนด รวมถึงสามารถควบคุมและติดตามงานผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการผลิตได้อย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งการวางแผนการผลิตทีดีนั้นทุกภาคส่วนของโรงงานควรมีส่วนร่วมในการวางแผนด้วยการนำข้อมูลต่างๆที่มีอยู่มาแชร์และตัดสินใจร่วมกัน และไม่ควรให้ฝ่ายผลิตเป็น.......


ผลกระทบของ

ตามประกาศข้างต้นส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าทางภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทางภาคใต้ตอนล่างจะส่งออกสินค้าผ่านแดนไปยังท่าเรือปีนัง ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ ณ ปัจจุบัน ด่านพรมแดนที่สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าได้ มีเพียงด่านศุลกากรสะเดาเท่านั้น ซึ่งทำให้การนำเข้าและส่งออก ในช่วงเวลานี้ค่อนข้างแออัด และใช้เวลาในการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก ส่วนการขนส่งทางรถไฟทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ทางมาเลเซียอนุญาตให้ทำได้เฉพาะ...... 


การค้าการลงทุนในเมียนมาในเดือนแห่งการเกิดโรคระบาดโควิด-19

 

เดือนเมษายนนี้ 2563 ประชาชนชาวเมียนมาทั้งประเทศ คงตกอยู่ในภาวะที่จิตใจหวาดหวั่นครั่นคร้ามรวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็เจ้าไวรัสโควิด-19 ตัวร้าย ได้เริ่มแพร่กระจายไปยังประเทศเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขณะที่ผู้เขียนกำลังเขียนบทความนี้ ก็มีพี่น้องชาวเมียนมาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วจำนวน........