Image
Logistics News & Article
สถานการณ์ขนส่งสินค้าทางเรือ

จีนสั่งปิดเมืองสำคัญ ได้แก่เมืองอู่ฮั่น หวงกัง ชื่อปี้ เซี่ยนเถา จือเจียง หวงชื่อ (ส่งออกท่าเรือ Shanghai) เอ้อโจว (ส่งออกท่าเรือ Guangzhou, Hong Kong) เฉียนเจียง (ขนส่งทางอากาศ) และไม่ส่งเสริมให้คนภายในประเทศเดินทางเพราะกลัวว่าประชาชนจะติดเชื้อ Covid 19 เพิ่มขึ้น ทำให้กิจกรรมของอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการนำเข้า-ส่งออกต่างๆของจีนก็ลดลง ส่งผลต่อผู้รับขนส่งสินค้าทางเรือโดยตรง ปริมาณสินค้าที่เรือรับขนส่งลดลงอย่ามาก ไม่น้อยกว่า 35% ของปริมาณขนส่งที่มีอยู่ ส่งผลให้ Space ต่อเที่ยวไม่เต็มลำในขณะที่ภาระค่าน้ำมัน ค่าเทียบท่าและค่าจัดการอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายเท่าเดิม 


การขนถ่ายสินค้าแบบเรือแบบ

การขนถ่ายสินค้าเรือแบบ RE-EXPORT เรือที่นำเข้าสินค้าที่มีขนาดใหญ่มีความสูงผิดปกติเกิน 5 เมตร    ทำให้มีปัญหาในด้านการขนส่งโดยเฉพาะการวิ่งผ่านสะพานทั่วไปซึ่งมีความสูงเฉลี่ยแค่ 5  เมตรจึงต้องมีการตั้งทีมออกสำรวจเส้นทางก่อนก่อนการขนย้ายสินค้า กระบวนการทำงาน.....


รายงานพิเศษ

รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ภายใต้สภาวะแทรกซ้อนทั้งปัจจัยนอกประเทศและปัจจัยในประเทศที่ประดากันเข้ามาเล่นงานการฟื้น ตัวของเศรษฐกิจของไทยจากเดิมปีที่แล้วคาดว่าน่าจะอยู่ในระดับต่ำสุดทั้งส่งออกและนำเข้าขยายตัวติดลบการ ลงทุนเอกชนไม่มาตามนัด กำลังการผลิตอุตสาหกรรมลดลง การจับจ่ายใช้สอยเงียบบางห้างลด 50% คนยัง กร่อย หลักๆ มาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากสงครามการคระหว่างปรน.ทรัมป์กับคุณสี จิ้นผิง พอเข้าปีนี้

 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

 

รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการคและอุตสาหกรรมไทย


สะพานมิตรภาพไทย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ได้เริ่มเปิดใช้งาน เพื่อรองรับการขยายตัวของ การค้าขายในปัจจุบันที่คาดว่าจะโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศเมียนมาหรือการส่งออกสินค้าไทยไปยังเมียนมา ก็จะบังคับใช้ให้รถขนส่งสินค้าทุกประเภท ต้องมาใช้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 นี้ และสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งแรกนั้นจะให้สำหรับการเดินทางของคนไทยและเมียนมาหรือ....


การเลือกใช้พาเลทให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ

พาเลทจะเป็นแท่นสี่เหลี่ยมผลิตจากวัสดุหลายชนิด เช่น ไม้ พลาสติก โฟม กระดาษ และโลหะ ซึ่งแต่ละชนิดการใช้งานจะแตกต่างกันออกไปบริเวณด้านล่างของพาเลทจะทำเป็นช่องไว้ให้รถยก สามารถเสียบขายกเข้าไปได้สะดวก สามารถยกสินค้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วประหยัดเวลาและช่วยป้องกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนการกระแทกซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าได้


การเลือกใช้พาเลทให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ

สำหรับบทความตอนที่ 2  เราจะอธิบายประเภทลักษณะและวิธีการเลือกใช้พาเลทแต่ล่ะประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะสินค้าและประเภทการใช้งาน โดยมีวิธีการพิจารณาเลือกใช้พาเลท ได้แก่ การพิจารณาลักษณะ และขนาดของพาเลทให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ยกหรือเคลื่อนย้าย เช่น รถยกหรือรถลากพาเลท, การพิจารณาเลือกจากลักษณะและน้ำหนักของสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งประเภทพาเลทที่นิยมใช้.....


One

จากบทความที่แล้ว ที่ได้กล่าวถึง V-Serve e-Smart Business 2020 ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อน

วี-เชิร์ฟ สู่การเปลี่ยนแปลงเป็น Digtal Office เต็มรูปแบบ ไปแล้วนั้น ซึ่งระบบ "One Finger Smart Tracking"

ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Smart Business) ที V-Serve Group ได้พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า (Customers Demand) ในการตรวจสอบข้อมูล และติดตามสถานะงานต่างๆ ที่ได้ใชับริการกับ

V-Serve รวมถึงสนองตอบต่อนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัท


รายงานพิเศษ

ไวรัสอู่ฮั่นหรือไวรัสสายพันธุ์โคโรนาถูกยกระดับเป็นภัยสาธารณสุขระดับนานาชาติจากองค์การอนามัยโลก

หรือ "WHO" มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณะสุขระหว่างประเทศยกระดับเป็นการระบาดของโรคร้ายแรง

เกิดกับประเทศต่างๆ มีความกังวลจะยกระดับขยายตัวไปสู่ประเทศต้อยพัฒนาซึ่งมีระบบการตรวจสอบที่ไม่เข้มแข็ง

ความกังวลจะคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นของไวรัสชาร์สเมื่อ 17 ปีก่อนมีผู้เสียชีวิตทั่วโลก การระบาดขยายตัวไปทุกมณฑล

ของประเทศจีนและมีอัตราการขยายตัวที่เร็ว จากข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. มีผู้เสียชีวิตจาก

ไวรัสโคโรนาทั่วโลกจำนวน 427 ราย มีผู้ที่ติดเชื้อ 23,00 รายจำนวนนี้อยู่ในขั้นวิกฤต 2,295 รายและผู้ต้องสงสัยติด

 

เชื้ออีก 2 - 3 หมื่นราย การแพร่ระบาดครอบคลุมไปมากกว่า 27 ประเทศ ในอาเชียนมีไทย มาเลเชีย สิงคโปร์

ฟิลิปปืนส์ เวียดนาม กัมพูชา ไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่อยู่คนละฟากโลก เช่น สหรัฐอมริกา แคนนาตา ฝรั่งเศส เยอรมัน

ฟินแลนต์ "ลฯ การแพร่ระบาดเข้าไปเกือบทุกทวีปจนถึงขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกวันและยังไม่มีหน่วยงานใดกล้าประกาศว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด

 

โตย ตร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

 


ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้และบริการ ฉบับที่ ๕๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง

การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พศ. ๒๕๖ กำหนดสินค้าควบคุม

๔๖ รายการ และบริการควบคุม ๖ รายการ ไปแล้ว นั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสถานการณ์

และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกำหนดสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกัน

การกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการคอันไม่เป็นธรรม

 


โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน....

เริ่มต้นคริสตศักราช 2020 เป็นการเริ่มต้นทศวรรษใหม่ที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยิ่ ซึ่งมีการ พัฒนาต่อยอดจากทศวรรษที่ผ่านมาไปสู่ความป็นสมาร์ทเทคโนโลยีเต็มตัวที่มีความซับซ้อนมีความเป็นอัจฉริยะ จากที่ ใช้อยู่ในธุรกิจ-อุตสาหกรรมไปสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนโลกทั้งใบถูกเชื่อมต่อรับรู้ข่าวสารภายใต้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Social Network) เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นปัจจัยสำคัญกดดันภาคอุปทานให้มีการเร่ง ตัวพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความชับซ้อนที่สูงขึ้นเพื่อสอดรับกับความต้องการไม่ว่าที่ไหนในโลกถูกเชื่อมเป็นหนึ่งเดียว อย่างไร้ข้อจำกัด (Cross Nation Social Network) ภายใต้ระบบแอพอัจริยะปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI : Artificial Intelligent) ถูกนำมาใช้ตั้งแคในระดับครัวเรือน, สำนักงาน, โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร, โลจิสติกส์ ภาคการผลิต, ภาคบริการ, ภาคเกษตรกรรม, ด้านการศึกษา, ด้านการแพทย์, นาโน-ไบโอ เทคโนโลยี, โดรนที่เชื่อมโยงผ่าน ดาวเที่ยม ฯลฯ

 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการคและอุตสาหกรรมไทย