Image
Logistics News & Article
การปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าเพื่อถอนอายัดสินค้า

การอายัด คือ การเก็บรักษาวัตถุ เอกสารหรือของกลาง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการตามกฎหมายโดยมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เก็บรักษา ซึ่งมีเงื่อนไขให้ของกลางนั้นอยู่ในสภาพเดิมห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามนำไปจำหน่าย จ่าย แจก และห้ามทำลาย หรือทำให้ขาดเสียหายชำรุด ลบเครื่องหมายที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามคำสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 6/2521 ว่าด้วยระเบียบเกี่ยวกับการยึด อายัด และการถอน ตามมาตรา 142 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและบทลงโทษ .......


การใช้สำเนา

จากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประสบปัญหาโรคระบาด ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) ส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจนำเข้า – ส่งออก ที่ต้องพึงพาวัตถุดิบในการผลิตจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งวัตถุดิบที่นำเข้านั้น ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า กล่าวคือได้รับการลดหรือยกเว้นอากรเป็นส่วนใหญ่ เมื่อนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าต้นฉบับ (Original Form E) มาแสดงในขณะที่ผ่านพิธีการศุลกากร 


สาระหน้ารู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสินค้าควบคุมเพิ่มเติม มีหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือเป็นตัวหลักที่จะอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และฝุ่น PM 2.5 ทำให้ความต้องการของประชาชนภายในประเทศมีมากขึ้นและมีเสียงสะท้อนว่าหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือกลายเป็นของหายาก ราคาปรับขึ้นหลายเท่า โดยหลังจากมีราชกิจจานุเบกษาออกมาแล้ว ก็มีประกาศมาตรการควบคุมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือในขณะเดียวประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ.....


Covid-19

จากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ที่แพร่ระบาดในหลายๆประเทศ เริ่มส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มูลค่าการค้าขายกว่าสามหมื่นล้านบาท มูลค่าการส่งออกเริ่มลดลง อยู่ที่ประมาณ 9.56% มูลค่าการนำเข้าเริ่มลดลงอยู่ที่ประมาณ 25.99% อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากไวรัส Covid-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราไปยังท่าเรือปีนัง เนื่องจากทางประเทศจีนชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากไทยในกลุ่มยางพารา, ไม้ยางพารา, เฟอร์นิเจอร์ ......


ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลสินค้าและพิกัดในระบบ

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงรายละเอียดของระบบงานย่อยกันเลย...ตัวแรกคือระบบ e-Customs Tariff Master Profile หรือ “ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลสินค้าและพิกัดในระบบ Paperless e-Customs” ซึ่งเป็นระบบประเภท Online Checking ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ตามที่มีการบันทึกเข้าในระบบ Product Master Profiles ในระบบ Paperless e-Customs ได้เองตลอดเวลา ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้ในการจัดทำใบขนสินค้าให้กับลูกค้า.....


การป้องกันรู้ทัน

ประเทศไทยวันนี้นอกจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่คุกคามสุขภาพต่อคนไทยแล้วยังมีภัยอันตรายที่ร้ายแรงอีกอย่างหนึ่งนั้นคือไวรัสโคโรน่าหรือเรียกกันว่า “ไวรัสโควิด-19 (COVID)” ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วประเทศจีนซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่าพันรายและมีแนวโน้มจะมากเพิ่มขึ้นอีกทั่วโลก เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยในขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดด้วยเช่นกันถึงแม้จะมีการควบคุมกักกันไวรัสแล้วก็ตาม


สถานการณ์ขนส่งสินค้าทางเรือ

จีนสั่งปิดเมืองสำคัญ ได้แก่เมืองอู่ฮั่น หวงกัง ชื่อปี้ เซี่ยนเถา จือเจียง หวงชื่อ (ส่งออกท่าเรือ Shanghai) เอ้อโจว (ส่งออกท่าเรือ Guangzhou, Hong Kong) เฉียนเจียง (ขนส่งทางอากาศ) และไม่ส่งเสริมให้คนภายในประเทศเดินทางเพราะกลัวว่าประชาชนจะติดเชื้อ Covid 19 เพิ่มขึ้น ทำให้กิจกรรมของอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการนำเข้า-ส่งออกต่างๆของจีนก็ลดลง ส่งผลต่อผู้รับขนส่งสินค้าทางเรือโดยตรง ปริมาณสินค้าที่เรือรับขนส่งลดลงอย่ามาก ไม่น้อยกว่า 35% ของปริมาณขนส่งที่มีอยู่ ส่งผลให้ Space ต่อเที่ยวไม่เต็มลำในขณะที่ภาระค่าน้ำมัน ค่าเทียบท่าและค่าจัดการอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายเท่าเดิม 


การขนถ่ายสินค้าแบบเรือแบบ

การขนถ่ายสินค้าเรือแบบ RE-EXPORT เรือที่นำเข้าสินค้าที่มีขนาดใหญ่มีความสูงผิดปกติเกิน 5 เมตร    ทำให้มีปัญหาในด้านการขนส่งโดยเฉพาะการวิ่งผ่านสะพานทั่วไปซึ่งมีความสูงเฉลี่ยแค่ 5  เมตรจึงต้องมีการตั้งทีมออกสำรวจเส้นทางก่อนก่อนการขนย้ายสินค้า กระบวนการทำงาน.....


รายงานพิเศษ

รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ภายใต้สภาวะแทรกซ้อนทั้งปัจจัยนอกประเทศและปัจจัยในประเทศที่ประดากันเข้ามาเล่นงานการฟื้น ตัวของเศรษฐกิจของไทยจากเดิมปีที่แล้วคาดว่าน่าจะอยู่ในระดับต่ำสุดทั้งส่งออกและนำเข้าขยายตัวติดลบการ ลงทุนเอกชนไม่มาตามนัด กำลังการผลิตอุตสาหกรรมลดลง การจับจ่ายใช้สอยเงียบบางห้างลด 50% คนยัง กร่อย หลักๆ มาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากสงครามการคระหว่างปรน.ทรัมป์กับคุณสี จิ้นผิง พอเข้าปีนี้

 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

 

รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการคและอุตสาหกรรมไทย


สะพานมิตรภาพไทย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ได้เริ่มเปิดใช้งาน เพื่อรองรับการขยายตัวของ การค้าขายในปัจจุบันที่คาดว่าจะโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศเมียนมาหรือการส่งออกสินค้าไทยไปยังเมียนมา ก็จะบังคับใช้ให้รถขนส่งสินค้าทุกประเภท ต้องมาใช้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 นี้ และสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งแรกนั้นจะให้สำหรับการเดินทางของคนไทยและเมียนมาหรือ....