Image
Logistics News & Article
การเลือกใช้พาเลทให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ

พาเลทจะเป็นแท่นสี่เหลี่ยมผลิตจากวัสดุหลายชนิด เช่น ไม้ พลาสติก โฟม กระดาษ และโลหะ ซึ่งแต่ละชนิดการใช้งานจะแตกต่างกันออกไปบริเวณด้านล่างของพาเลทจะทำเป็นช่องไว้ให้รถยก สามารถเสียบขายกเข้าไปได้สะดวก สามารถยกสินค้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วประหยัดเวลาและช่วยป้องกันความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนการกระแทกซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าได้


การเลือกใช้พาเลทให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ

สำหรับบทความตอนที่ 2  เราจะอธิบายประเภทลักษณะและวิธีการเลือกใช้พาเลทแต่ล่ะประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะสินค้าและประเภทการใช้งาน โดยมีวิธีการพิจารณาเลือกใช้พาเลท ได้แก่ การพิจารณาลักษณะ และขนาดของพาเลทให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ยกหรือเคลื่อนย้าย เช่น รถยกหรือรถลากพาเลท, การพิจารณาเลือกจากลักษณะและน้ำหนักของสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งประเภทพาเลทที่นิยมใช้.....


One

จากบทความที่แล้ว ที่ได้กล่าวถึง V-Serve e-Smart Business 2020 ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อน

วี-เชิร์ฟ สู่การเปลี่ยนแปลงเป็น Digtal Office เต็มรูปแบบ ไปแล้วนั้น ซึ่งระบบ "One Finger Smart Tracking"

ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Smart Business) ที V-Serve Group ได้พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า (Customers Demand) ในการตรวจสอบข้อมูล และติดตามสถานะงานต่างๆ ที่ได้ใชับริการกับ

V-Serve รวมถึงสนองตอบต่อนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัท


รายงานพิเศษ

ไวรัสอู่ฮั่นหรือไวรัสสายพันธุ์โคโรนาถูกยกระดับเป็นภัยสาธารณสุขระดับนานาชาติจากองค์การอนามัยโลก

หรือ "WHO" มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณะสุขระหว่างประเทศยกระดับเป็นการระบาดของโรคร้ายแรง

เกิดกับประเทศต่างๆ มีความกังวลจะยกระดับขยายตัวไปสู่ประเทศต้อยพัฒนาซึ่งมีระบบการตรวจสอบที่ไม่เข้มแข็ง

ความกังวลจะคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นของไวรัสชาร์สเมื่อ 17 ปีก่อนมีผู้เสียชีวิตทั่วโลก การระบาดขยายตัวไปทุกมณฑล

ของประเทศจีนและมีอัตราการขยายตัวที่เร็ว จากข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. มีผู้เสียชีวิตจาก

ไวรัสโคโรนาทั่วโลกจำนวน 427 ราย มีผู้ที่ติดเชื้อ 23,00 รายจำนวนนี้อยู่ในขั้นวิกฤต 2,295 รายและผู้ต้องสงสัยติด

 

เชื้ออีก 2 - 3 หมื่นราย การแพร่ระบาดครอบคลุมไปมากกว่า 27 ประเทศ ในอาเชียนมีไทย มาเลเชีย สิงคโปร์

ฟิลิปปืนส์ เวียดนาม กัมพูชา ไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่อยู่คนละฟากโลก เช่น สหรัฐอมริกา แคนนาตา ฝรั่งเศส เยอรมัน

ฟินแลนต์ "ลฯ การแพร่ระบาดเข้าไปเกือบทุกทวีปจนถึงขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกวันและยังไม่มีหน่วยงานใดกล้าประกาศว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด

 

โตย ตร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

 


ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้และบริการ ฉบับที่ ๕๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง

การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พศ. ๒๕๖ กำหนดสินค้าควบคุม

๔๖ รายการ และบริการควบคุม ๖ รายการ ไปแล้ว นั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าสถานการณ์

และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกำหนดสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกัน

การกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการคอันไม่เป็นธรรม

 


โอกาสและความท้าทายการพัฒนาแรงงาน....

เริ่มต้นคริสตศักราช 2020 เป็นการเริ่มต้นทศวรรษใหม่ที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยิ่ ซึ่งมีการ พัฒนาต่อยอดจากทศวรรษที่ผ่านมาไปสู่ความป็นสมาร์ทเทคโนโลยีเต็มตัวที่มีความซับซ้อนมีความเป็นอัจฉริยะ จากที่ ใช้อยู่ในธุรกิจ-อุตสาหกรรมไปสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนโลกทั้งใบถูกเชื่อมต่อรับรู้ข่าวสารภายใต้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Social Network) เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นปัจจัยสำคัญกดดันภาคอุปทานให้มีการเร่ง ตัวพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความชับซ้อนที่สูงขึ้นเพื่อสอดรับกับความต้องการไม่ว่าที่ไหนในโลกถูกเชื่อมเป็นหนึ่งเดียว อย่างไร้ข้อจำกัด (Cross Nation Social Network) ภายใต้ระบบแอพอัจริยะปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI : Artificial Intelligent) ถูกนำมาใช้ตั้งแคในระดับครัวเรือน, สำนักงาน, โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร, โลจิสติกส์ ภาคการผลิต, ภาคบริการ, ภาคเกษตรกรรม, ด้านการศึกษา, ด้านการแพทย์, นาโน-ไบโอ เทคโนโลยี, โดรนที่เชื่อมโยงผ่าน ดาวเที่ยม ฯลฯ

 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการคและอุตสาหกรรมไทย


เรื่อง

บทความเมื่อเดือนที่ผ่านมา เราได้อธิบายประเภทและประโยชน์ของสายรัดสินด้กันไปบ้างแล้ว (หากท่านสนใจอ่านย้อนหลังสามารถอ่านได้ที่บทความเรื่อง "การเลือกใช้สายรัดสินค้ให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ(ตอนที่ 1)" และในบทความนี้เราจะมาอธิบายประเภทของสายรัดสินด้กันต่อเลยนะคะ

 

 

 


เรื่อง

 

สายรัดพลาสติก จัดเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในหมวด Packing มีความสำคัญเป็นอย่งมากในงานโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจหรือโรงงานต่างๆ ที่จะต้องมีการแพ็คสินค้าสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรัดกล่อง รัตสินค้าหรือแม้แต่รัดสินค้ากับพาเลก ประโยชน์คือช่วยเพิ่มความแน่นหนามั่นคงมากยิ่งขึ้น สินค้าไม่หลุดกระจายหรือร่วงหล่นในขณะเคลื่อนย้าย

 

บทความโตยคุณปียรัตน์ ศุภสมุทร V-SERVE

รองประธานกรรมการบริษัท


ยกเลิกสินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตในการส่งออก

สินค้าที่มีการซื้อขายทั่วไป แต่สามารถนำไปใช้ออกแบบ/พัฒนา/ผลิตใช้/คัดแปลงให้เป็นอาวุธที่สามารถ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมในวงกว้าง ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธ รังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ เป็นตัน หรือที่เรียกว่า อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (WMD : Weapons of Mass Destruction) อยู่ในข่ายสินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตในการส่งออก เช่น ตัวอย่างสินค้าประเภทต่างๆ ดังนี้


นวัตกรรมขับเคลื่อนวี-เซิร์ฟ

จากการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี 2020 ของบริษัทฯ เมื่อปลายปี 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการสำรวจและจัดทำข้อมูลทั้งจากภายในองค์กร (Inside-Out) และจากภายนอกองค์กร (Outside-In) เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือมุมมองความต้องการทั้งจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพนักงาน, ผู้บริหาร, คู่ค้า, กลุ่มลูกค้า รวมถึงอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในด้านโลจิสติกส์ จึงพบว่าประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขาดไม่ได้และต้องมีการพัฒนา-ปรับปรุง-เปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านนั้นคือ “การพัฒนานวัตกรรมกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า” (Innovations Development) เพื่อทำให้เกิดคุณค่าและมูลค่ากับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่กระชับ รวดเร็ว และสนองตอบความต้องการได้ตรงจุด (Smart Business Value Service) และนั้นจึงเป็นที่มาของ “นวัตกรรมขับเคลื่อนวี-เซิร์ฟฯ สู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital Office เต็มรูปแบบ” (V-Serve e-Smart Business 2020)  ซึ่งมีทั้งระบบที่วี-เซิร์ฟฯ ได้ทำการพัฒนาและนำมาใช้แล้ว อีกทั้งยังนำไปต่อยอดและพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะความต้องการของลูกค้าที่ต้องสะดวก ง่าย และรวดเร็ว!