Image

บทความต่างๆ


Image
รับมือวิกฤตโควิด-19....อึด

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ผู้ติดเชื้อสะสมของไทยหากอัตราการขยายตัวถึงแม้จะเริ่มลดลงแต่ยังมีจำนวนมากที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละวันภายในสัปดาห์นี้อาจเห็นตัวเลขทะลุ 1,500 รายแน่นอน เหตุคนไทยบางกลุ่มยังมีพฤติกรรมเสี่ยง ขาดวินัยชอบสนุก บางคนติดเชื้อหนีออกจากโรงพยาบาลหรือถูกกักตัวอยู่ที่บ้านยังตั้งกลุ่มก๊งเหล้าหรือตะลอนไปเที่ยว ตามที่ต่างๆ ขณะที่การปิดสถานประกอบการต่างๆ ในเขตกทม.และปริมณฑลทำให้คนจำนวนมากกลับไปต่างจังหวัด เพราะถึงอยู่ก็ไม่มีงานทำต้องเสียค่าเช่าคนอยู่ในเมืองไม่มีสตางค์อยู่ไม่ได้ คนที่หายไปสะท้อนชัดเจนจากการจราจรใน กทม.ถนนส่วนใหญ่แทบไม่มีรถติดเหมือนกับวันหยุดยาว "Long Holiday" แม้แต่ตลาดขายอาหารแผงลอยหายไปมากสอบถามได้ความว่าทั้งคนซื้อและคนขายของกลับบ้านนอกไปหมด

 

 

 

 

 

 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563


สถานการณ์และมาตรการเยียวยาด้านแรงงานจากผลกระทบไวรัสโควิด-19

สถานการณ์และมาตรการเยียวยาด้านแรงงานจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ประชุมร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง) วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ กระทรวงแรงงาน เข้อเสนอนี้บางส่วนได้มีการประชุมและนำเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563)

 

 

 

 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ


สถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งแพร่ระบาดไปประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 120 ประเทศ มีผู้ปวยร่วมกันมากกว่า 198,394 คน เสียชีวิต 7981 รายโดยประเทศ TOP5 ประกอบด้วยจีน อิตาลี อิหร่าน สเปน และเยอรมันนี สำหรับ

ประเทศไทยมีผู้ปวยสะสม 212 ราย เสียชีวิต 1 ราย เฝ้าระวัง 7,546 ราย ข้อสังเกตุช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตรา การเร่งตัวของผู้ป่วยที่สูงขึ้นจนรัฐบาลมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ช่น การไม่หยุดราชการในวันสงกรานต์เตือน

 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

 

รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.07 น.


รัฐบาลต้องมีมาตรการสู้กับโควิดให้ชัดเจน

 

โทรทัศน์ไทยที่บีเอสบันทึกเทปสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะประเด็นการขาดแคลนหน้ากากอนามัยซึ่งถึงขณะนี้ผลิตได้เกือบ 20 ล้านชิ้นต่อวันแต่ทำไมยังขาดแคลนและราคายังสูง การเด้งอธิบดี

กรมการคภายในเกี่ยวข้องกันไหมตรงนี้ต้องชี้แจง ถึงวันนี้รัฐบาลทำแจกฟรีเลยได้หมหน้ากากผ้ามีแรงงานหญิงในคุก มากมายเป็นหลักหมื่นเอามาแก้ลำพวกกักตุน

 

 

 

 

 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

 

รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563