Image
Logistics News & Article
Air

บทความโดย คุณปทิตตา จันทร์สิน

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์เทรดดิ้ง

 

.....ถุงลมกันกระแทกหรือถุงลมนิรภัย (Air Bag) สำหรับตู้คอนเทนเนอร์เป็นอุปกรณ์กันกระแทกที่ใช้ป้องกันสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์มีหน้าที่หลักในการป้องกันสินค้าเสียหายจากแรงกระแทก ถุงลมจะช่วยดูดซับแรงกระแทกจากการขนส่งช่วยให้สินค้าไม่เสียหาย ป้องกันสินค้าล้มหรือพลิกคว่ำและถุงลมจะช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างสินค้าช่วยให้สินค้าไม่ขยับหรือล้มระหว่างการขนส่งป้องกันสินค้าเสียหายจากความชื้นรวมถึงถุงลมบางชนิดมีการเคลือบสารกันความชื้นช่วยให้สินค้าไม่เสื่อมสภาพจากความชื้น.....


แนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกและวัสดุอุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติก

บทความโดย คุณปทิตตา  จันทร์สิน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ผลิตภัณฑ์เทรดดิ้ง)

 

.....แนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกและวัสดุอุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติกในประเทศไทยในไตรมาสแรกของปี 2024 คาดว่าจะทรงตัว สืบเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้าส่งผลต่ออุปสงค์ของเม็ดพลาสติกจากอุตสาหกรรมปลายทาง 

เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการก่อสร้าง เป็นต้น , อุปทานของเม็ดพลาสติกในภูมิภาคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากจีนและเวียดนาม, ราคาน้ำมันดิบโลก อย่างไรก็ตามในระยะยาว คาดว่าราคาเม็ดพลาสติกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและความต้องการใช้เม็ดพลาสติกที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ.....


อุปกรณ์เสริมเพิ่มที่ความปลอดภัยให้กับสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดย คุณปทิตตา  จันทร์สิน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ผลิตภัณฑ์เทรดดิ้ง)

 

 .....ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ทำกิจการเกี่ยวกับการบรรทุกคนส่งประเภทคุณก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งการขับขี่หรือการบรรทุกสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ก็ย่อมจะมีข้อจำกัดมากมาย ซึ่งระบบการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์อาจถือได้ว่าเป็นวิธีการขนส่ง สินค้าแบบพิเศษ เพราะช่วยให้เกิดการขนส่งระวางสินค้าแบบต่างรูปแบบ หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าปริมาณมากหรือขนาดใหญ่ (bulk) ก่อนอื่นคุณต้องแยกแยะและรู้ก่อนว่าตู้คอนเทนเนอร์มีกี่ประเภท เพื่อที่จะได้สื่อสารกับทีมงานได้ถูก.....


สาระความรู้

บทความโดย คุณปทิตตา  จันทร์สิน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ผลิตภัณฑ์เทรดดิ้ง)

 

.....บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมามีความสามารถนำมาห่อหุ้มสิ่งของหรือสินค้าชนิดต่างๆได้ง่าย หรือเพื่อทำการปกป้องหรือป้องกันสินค้าเหล่านั้นจากการขนส่ง และยังเป็นการช่วยเก็บรักษาสินค้าจากปัจจัยภายนอกที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งยังสามารถยืดอายุสินค้าเหล่านั้นได้ 

 

      บรรจุภัณฑ์อาหาร คือ บรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับอาหารโดยเฉพาะ เหตุเพราะอาหารนั้นมีความแตกต่างจากพัสดุชนิดอื่นๆ และยังมีหลากหลายชนิดทำให้ในแต่ละบรรจุภัณฑ์อาหารนั้นยังต้องมีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปเพื่อให้รองรับอาหารได้ทุกๆชนิดนั่นเอง

 

      บรรจุภัณฑ์อาหาร มีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจอาหารโดยตรง ทำให้จำเป็นที่จะต้องมีบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อทำหน้าที่ในการใส่สินค้า หรืออาหารนั่นเอง นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับอาหารโดยเฉพาะ ทำให้ตัวบรรจุภัณฑ์จะมีหลายรูปแบบ และขนาดแตกต่างกันออกไปในแต่ละการใช้งาน ซึ่งในบางประเภทของบรรจุภัณฑ์อาหารก็ยังสามารถรักษาอุณหภูมิของอาหารที่อยู่ภายในได้ ช่วยให้อาหารนั้นไม่เสียรสชาติ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจและกลับมาซื้ออาหารของคุณใหม่นั่นเอง และถูกต้องตามสุขอนามัยความปลอดภัยด้านอาหาร ไม่มีสิ่งเจือปรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP CODEX.....


น้ำมันแพง

บทความโดย คุณปทิตตา  จันทร์สิน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ผลิตภัณฑ์เทรดดิ้ง)

 

.....ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากเป็นต้นทุนด้านเชื้อเพลิงซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรง โดยมีอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ จะได้รับผลกระทบในรูปแบบของค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ และราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้นพลาสติกก็มีราคาสูงขึ้นจากปัญหาน้ำมันแพง  หนึ่งในวัสดุที่มีราคาสูงขึ้นจากปัญหาน้ำมันดิบราคาแพง อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย (Downstream Petrochemical Industry)โตรเคมีขั้นสุดท้าย คือ โพลีเอทิลีน หรือพลาสติก PE ซึ่งเป็นพลาสติกที่ถูกใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ไปจนถึงท่อพลาสติก.....


สาระความรู้เรื่องของบรรจุภัณฑ์และการจัดการบรรจุภัณฑ์

บทความโดย คุณปทิตตา  จันทร์สิน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ผลิตภัณฑ์เทรดดิ้ง)

 

.....บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขั้นตอนหลักใน การดึงดูดหรือเรียกความสนใจจากผู้บริโภค โดยเฉพาะปัจจุบันที่ การผลิตสินค้าหรือบริการให้ความสำคัญกับผู้บริโภค (consumer oriented) บรรจุภัณฑ์หมายถึงวัสดุใดๆ ที่นำมาใช้สำหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ลำเลียง จัดส่ง และนำเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้า ที่ผ่านการผลิตตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภคโดยมีวัตถุประสงค์ เบื้องต้นในการป้องกัน หรือรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพตลอดจน มีคุณภาพใกล้เคียงกับเมื่อแรกผลิตให้มากที่สุด .....


การแยกประเภทการใช้งานของพาเลทที่ใช้ในปัจจุบัน

บทความโดย คุณปทิตตา  จันทร์สิน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ผลิตภัณฑ์เทรดดิ้ง)

 

.....พาเลท (Pallet) คือ อุปกรณ์สำหรับวางสินค้า เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ในระบบการขนส่ง การค้าและโลจิสติกส์ 

พาเลท ช่วยให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า รองรับ หรือ วางสินค้าช่วยให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าจากชั้นวางของ รถยก หรือ ช่วยรองรับน้ำหนักสิ่งของ ลักษณะของพาเลทจะเป็นอุปกรณ์สี่เหลี่ยมผลิตจากวัสดุหลายชนิด เช่น ไม้ พลาสติก โฟม กระดาษ และโลหะ......


เทคนิคการแพ็คกิ้งโดยการแรปหรือการห่อด้วยฟิล์มยืดเพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการขนส่ง

บทความโดย คุณปทิตตา  จันทร์สิน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ผลิตภัณฑ์เทรดดิ้ง)

 

.....แรปหมายถึงกระบวนการห่อสินค้าด้วยฟิล์มยืดที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งสามารถขยายและคลี่ออกมาประมาณความยืดของฟิล์ม การแรปสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การแรปด้วยเครื่องแรปอัตโนมัติหรือการแรปด้วยมือในกระบวนการแรป ฟิล์มยืดจะถูกพับหรือกอดรอบที่สินค้า การนำเอาฟิล์มยืดมาคลี่หรือขยายแล้วห่อสินค้า อย่างใกล้ชิดช่วยให้สินค้าเกาะติดกันและหนาแน่นการแรปสามารถใช้กับสินค้าที่มีรูปร่างหลากหลาย เช่น ของแบบกล่อง ท่อนไม้ ผลิตภัณฑ์ยาว และอื่นๆ.....


สาระความรู้เบื้องต้นอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายภายในตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดย คุณปทิตตา  จันทร์สิน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ผลิตภัณฑ์เทรดดิ้ง)

 

.....ในทุกๆปีมีจำนวนการขนส่งสินค้ามากกว่า 20 ล้านตู้ 200 ประเทศ  ไปทั่วโลก  โดยการขนส่งผ่านทางรถ รถไฟ เรือ และทางแอร์  การบรรทุกขนส่ง ทุกประเภทจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งการขับขี่หรือการบรรทุกสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ก็ย่อมจะมีข้อจำกัดมากมาย ซึ่งระบบการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์อาจถือได้ว่าเป็นวิธีการขนส่ง สินค้าแบบพิเศษ เพราะช่วยให้เกิดการขนส่งระวางสินค้าแบบต่างรูปแบบ หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าปริมาณมากหรือขนาดใหญ่ (bulk).....


สาระน่ารู้เกี่ยวกับเทปกาวโอพีพี

บทความโดย นางสาวสุรมล เหมมัน

ตำแหน่ง พนักงานขาย M&E Logistics

 

.....เทปโอพีพี (OPP Tape หรือ Oriented Polypropylene) ผลิตจากฟิล์มโพลีโพรพิลีน มีความแข็งแรง ทนต่อแรงดึงได้ดี จึงไม่สามารถฉีกได้ด้วยมือเปล่า นำมาเคลือบด้วยกาว 1 ด้าน เพื่อให้ติดกับวัตถุ จึงทำให้เทปมีทั้งความใสและความเหนียวคุณสมบัติหลักของเทป มีความเหนียวแน่น ติดทนนาน แข็งแรง ไม่ฉีกขาดได้ง่ายด้วยมือเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป งานปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น  ปิดกล่อง ปิดถุง หรือติดกระดาษ ติดสิ่งของชิ้นเล็กๆ ใช้งานในออฟฟิศ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย ส่วนมากนิยมใช้ในโรงงาน หรืองานปิดกล่องไปรษณีย์ต่างๆ ทำให้กล่องมีความแข็งแรง มีความปลอดภัยในการขนส่ง.....


การเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง

บทความโดย คุณปทิตตา จันทร์สิน

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย ME

 

.....การเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งซึ่งในปัจจุบันการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ และระหว่างประเทศนั้น กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้เรื่องของการเลือกหาหรือเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ของ       พาเลทกระดาษได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุปกรณ์ชนิดนี้มีความสำคัญซึ่งจะช่วยให้การขนส่ง            การเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั้นรวดเร็วและทำให้สินค้านั้นไม่เสียหาย “พาเลทกระดาษ” เป็นทางเลือกที่คนรุ่นใหม่นิยมในการใช้ในการขนส่งสินค้าลักษณะเด่นของพาเลทชนิดนี้ก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษ์โลกได้เป็นอย่างดีคือ  สามารถย่อยสลายได้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือเรื่องของราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไปเป็นราคาที่เอื้อมถึงได้จึงทำให้คุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นเป็นคุณสมบัติที่   จูงใจที่ทำให้หลายคนเลือกพาเลทกระดาษหรือชนิดนี้ไปรองรับน้ำหนักของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการขนส่งซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วจึงมีข้อดีกว่าพาเลทพลาสติกหรือพาเลทชนิดอื่นๆ ซึ่งเหมาะสำหรับ        การขนส่งในปี 2023 เป็นอย่างมากจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าในปัจจุบันนี้จะมีคนเลือกใช้พาเลทกระดาษเป็นจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ หรือใครก็ตามที่กำลังลังเลใจอยู่ว่าสมควรที่จะเลือกใช้ผลิตกระดาษแทนพาเลทชนิดอื่นๆ .....


สาระน่ารู้เกี่ยวกับถุงลมกันกระแทกภายในตู้คอนเทนเนอร์

โดย นางสาวสุรมล  เหมมัน  พนักงานขาย M&E Logistics 

 

.....การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ โดยการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ นับเป็นพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อทุกการขนส่งได้อย่างง่าย เช่น ขนส่งจากรถไฟยกขึ้นเรือและจากเรือยกมาวางบนรถต่อ โดยใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและยกขนสินค้าอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ระบบการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งผู้บรรจุสินค้าจะต้องพิจารณาลักษณะการจัดเรียงสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้า เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เมื่อถึงปลายทางและคำนึงถึงการบริหารต้นทุนด้านการขนส่งสูงที่สุด.....


การเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อรักษาความสะอาดภายในตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดยคุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

 

.....ความสะอาดในตู้คอนเทนเนอร์เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องรักษาเรื่องสุขอนามัย ดังนั้นนอกจากการทำความสะอาดตู้โดยการล้างตู้ฯ ผู้ปฏิบัติงานบรรจุสินค้าอาจพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ กระดาษลูกฟูกสำหรับปูตู้คอนเทนเนอร์และพลาสติกปูตู้คอนเทนเนอร์.....


ถุงลมกันกระแทก......อุปกรณ์สำคัญในงานบรรจุตู้สินค้า

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร
ตำแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการ

.....ระบบการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม โดยจะมีการบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์อาทิ กล่องกระดาษ   ลังไม้ เป็นต้น ซึ่งจะมีขนาดและลักษณะแตกต่างกัน ไปตามแต่ล่ะประเภทอุตสาหกรรม  ซึ่งผู้บรรจุสินค้า เข้าตู้คอนเทนเนอร์ต้องจัดเรียงสินค้าให้ได้มาตรฐานการบรรจุสินค้า เพื่อการส่งมอบสินค้าไปถึงปลายทาง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เกิด ความเสียหายแก่สินค้า.....


กระดาษฉาก.อุปกรณ์สำคัญในงานโลจิสจิกส์

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

ตำแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการ

 

.....การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานโลจิสติกส์หลายท่านคงเคยประสบปัญหาสินค้าได้รับความเสียหายจาก     การชน กระแทกระหว่างเคลื่อนย้ายสินค้า โดยเฉพาะบริเวณมุมขอบของกล่องสินค้า ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าซึ่งก็คือ กระดาษฉาก หรือ Corner Board กระดาษฉาก สามารถผลิตได้จากกระดาษ 2 ชนิดคือ กระดาษรีไซเคิลและ กระดาษคราฟ นำมาซ้อนกันหลายๆ ชั้นตามขนาดที่ต้องการ แต่ละชั้นจะยึดติดกันด้วยกาวและขึ้นรูปให้เป็นทรงมุมฉากสามารถผลิตให้มีความหนาตั้งแต่ 2 mm. – 10 mm. ความกว้างของฉาก 30 mm.– 150mm. และความยาวสูงสุดถึง 2500 mm......


ฟิล์มยืด....อุปกรณ์สำคัญในงานโลจิสติกส์

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร   รองกรรมการผู้จัดการ

.....................................ในปัจจุบันฟิล์มยืดพันพาเลทมีบทบาทสำคัญอย่างมากในงานโลจิสติกส์  และภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากฟิล์มยืดหาซื้อได้ง่าย วิธีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากฟิล์มยืดพันพาเลทผลิตจากเม็ดพลาสติก LDPE , EVA และ PVC       มีคุณสมบัติสำคัญคือ  ใส เหนียว มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเกาะติดกันเองได้โดยไม่ใช้ความร้อน  อีกทั้งมีประโยชน์หลากหลาย อาทิ

• ใช้พันรอบสินค้าเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า

• ช่วยประหยัดพื้นที่เก็บสินค้า

• ปกป้องสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง ไม่ให้โดนสินค้า

• ป้องกันสินค้าโค่นล้ม

 

นอกจากนี้ผู้ใช้งานฟิล์มยืดควรทราบปัจจัยในการพิจารณาใช้งานฟิล์มยืด ดังนี้

• ลักษณะของสินค้าที่จะใช้งานร่วมกับฟิล์มยืด :  หากสินค้าจัดเรียงซ้อนกันมีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกัน  สามารถพันฟิล์มยืดโดยใช้สูตร พันจากด้านล่าง 3 รอบ – ตรงกลาง 2 รอบ – ด้านบน 3 รอบ  แต่หากสินค้ามีลักษณะต่างกัน หรือมีเหลี่ยมมุมยื่นออกมา ต้องใช้ฟิล์มที่มีความหนามากขึ้นเพื่อป้องกันการทิ่มทะลุ

• อุณหภูมิ   :  ไม่ควรใช้ฟิล์มยืดพันสินค้าที่ตั้งอยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศา เนื้องจากความเย็นจะทำให้ความสามารถในการยืดตัวของเนื้อฟิล์มลดลง  และไม่ควรใช้งานในอุณภูมิสูงกว่า 50 องศา เนื่องจากความร้อนจะทำให้เนื้อฟิล์มคลายตัว ไม่ยึดเกาะกัน

• ความชื้น :  ไม่ควรใช้ฟิล์มยืดในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เนื่องจากจะทำเนื้อฟิล์มเกาะกันแน่น  เวลาแกะฟิล์มออกจะทำได้ยากกว่าปกติ

• ฝุ่นละออง : หลีกเลี่ยงใช้งานฟิล์มยืดพันสินค้าในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองมาก เนื่องจากฝุ่นละอองจะเข้าไปปนเปื้อน ทำให้การเกาะติดของเนื้อฟิล์มลดลง......................................


การป้องกันสินค้าเสียหายภายในตู้คอนเทนเนอร์โดยการใช้ถุงลมกันกระแทก

 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการผู้จัดการ

......ถุงลมกันกระแทกมีความสำคัญในงานโลจิสติกส์....การส่งมอบสินค้าจากต้นทางให้ไปถึงปลายทาง โดยให้สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ยังคงมีสภาพสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ สร้างความประทับใจ ความเชื่อมันให้แก่คู่ค้า-ลูกค้า ณ ปลายทาง ซึ่ง....

 


หลักการเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการผู้จัดการฯ

......“ความปลอดภัย” เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรหรือสารเคมี งานที่ต้องทำงานนอกสถานที่ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้อง......

 


การใช้อุปกรณ์ป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหายระหว่างการขนส่ง

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ 16 มีนาคม 2565

......การส่งมอบสินค้าส่งถึงลูกค้าหรือจุดหมายปลายทางให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนการขนส่ง ดังนั้นในปัจจุบันผู้ประกอบกาจึงให้ความสำคัญกับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันสินค้าเสียหายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งใช้ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ หรือภายในประเทศ รวมถึง........

 


ฟิล์มยืดมีประโยชน์อย่างไรในงานโลจิสติกส์

 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

...... ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันกับคู๋แข่งอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะด้านราคา ประสิทธิภาพในการบริการ คุณภาพของสินค้า รวมไปถึงความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้นฟิล์มยืดจึง.......

 

 

 

 


พาเลทพลาสติก

 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการฯ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

 ......พาเลท หรือแท่นวางสินค้า เป็นอุปกรณ์สำคัญในงานโลจิสติกส์ เนื่องจากใช้ช่วยให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าจากชั้นวางหรือรองรับน้ำหนักสิ่งของ  โดยพาเลทสามารถผลิตจากวัตถุดิบหลายชนิด อาทิ ไม้ พลาสติก เหล็ก กระดาษ โฟมซึ่งแต่ล่ะชนิดก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน  ในบทความนี้เราจะขอเปรียบเทียบพาเลทที่ได้รับความ .......


การเลือกใช้ถุงมือยางพาราให้เหมาะสมกับประเภทงาน 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป

 .......บทความฉบับเดือนที่แล้ว เราได้อธิบายการเลือกใช้งานถุงมือไนไตรกันไปแล้ว ในเดือนนี้เราจะมาอธิบายถึงถุงมืออีกประเภทที่ได้รับความนิยมใช้งานไม่แพ้กัน คือ.....


ถุงมือไนไตร...ทำไมจึงเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป

  .....ในยุคปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ส่งผลให้ความต้องการใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาดระหว่างมนุษย์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือถุงมือไนไตรเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งใน......


อุปกรณ์เซฟตี้ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงงานมีอะไรบ้าง

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป

.....ความปลอดภัย เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรหรือสารเคมี งานที่ต้องทำงานนอกสถานที่ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานและเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีหลักการทำงานที่......


การเลือกใช้ถุงมือยางให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ

 .....ถุงมือยางถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งระดับครัวเรือน จนไปถึงระดับอุตสาหกรรม ยิ่งในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้งานถุงมือยางเพิ่มยิ่งขึ้น เนื่องจากใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันนิ้วมือของผู้สวมใส่ไม่ให้สัมผัสกับสิ่งของเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคแล้วนั้น ปัจจุบันใน.....


การเลือกใช้งานกระดาษลูกฟูกให้เหมาะกับสินค้า

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ 

 .....กระดาษลูกฟูกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงระดับอุตสาหกรรม ดังนั้นกระดาษลูกฟูกจึงมีหลากหลายประเภท แตกต่างตามการใช้งานและความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้........

 


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานกระดาษลูกฟูก

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร รองกรรมการผู้จัดการฯ

 ......"กระดาษลูกฟูก" หมายถึง กระดาษที่มีแผ่นปะหน้าสองแผ่นทั้งสองด้านและลอนกระดาษอยู่ตรงกลาง ซึ่งลอนมีลักษณะเป็นเส้นโค้งซึ่งมีความแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ ลอนลูกฟูกมีหลายชนิดโดยลอนแต่ละประเภทจะมีขนาดและความสูงของ ลอนไม่เท่ากัน รวมถึงความเหมาะสมกับ.......

 


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานกระดาษลูกฟูก

 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองประธานกรรมการในเครือ V-SERVE GROUP กรรมการผู้อำนวยการสายงานการค้าและอินเตอร์เทรด

.....กระดาษลูกฟูกเป็นอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่าง ๆ ของแต่ละคน เช่น การนำกล่องไปใช้กับการขนส่ง การป้องกันการเสียหายของสินค้า หรือการโฆษณาสินค้าหรือแบรนด์ของตนเองผ่านการนำเสนอในรูปแบบของ.....