Image
Logistics News & Article
ศึกษาเส้นทางแก้ปัญหารถแออัดด่านสะเดา

บทความโดย คุณสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม

ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสาขาใต้

 

.....ด่านชายแดนอำเภอสะเดามีด่านที่สำคัญถึง 2 ด่าน คือ ด่านชายแดนสะเดา และด่านชายแดนปาดังเบซาร์ ซึ่งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้าระหว่างชายแดน การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเส้นทางสายหลักที่ใช้ในการสัญจรและขนส่งสินค้าไปยังชายแดนมาเลเซียนั้นมีการจราจรที่หนาแน่นเป็นอย่างมาก และจากปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณเส้นทางที่จะเข้าสู่พรมแดนสะเดาที่มีมายาวนานและยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ แม้ว่าจะมีการสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ แต่ก็ยังติดปัญหาและปัจจัยหลายๆอย่างที่ยังทำให้เปิดใช้เส้นทางแห่งใหม่ไม่ได้ แม้ว่าจะสร้างแล้วเสร็จมาแล้วสักระยะหนึ่ง จึงทำให้รถขนส่งสินค้าต้องเข้าออกทางด่านศุลกากรเดิมไปก่อนปัญหาการจราจรจึงติดขัดเช่นเดิม และยากต่อการแก้ปัญหา เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะส่งออกสินค้าทางด่านสะเดาเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็นเพราะปัจจัยค่าใช้จ่ายบางตัวที่ถูกกว่าทำให้ประหยัดต้นทุนในการการส่งออก แต่ทางกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาในส่วนนี้ เพราะนอกจากการจราจรที่ติดขัดอย่างมากจากรถขนส่งสินค้า ประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน .....


อุปกรณ์สะท้อนแสงสำคัญอย่างไร

บทความโดย คุณคุณสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสาขาใต้

 

       จากที่ผ่านมา มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกในช่วงเวลากลางคืน หรือขณะที่แสงสว่างไม่เพียงพอเป็นจำนวนมาก อุบัติเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยคือ รถขนาดเล็กทั้งรถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์ก็ดี 

ขับไปชนท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่จอดพักรถอยู่ข้างทาง ช่วงที่รถกำลังติดไฟจราจร หรืออาจจะเป็นช่วงที่รถกำลังสัญจรอยู่บนท้องถนน ซึ่งเกิดจากการที่รถคันอื่นไม่สามารถมองเห็นรถขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบรรทุกที่มักจะมีความยาวมาก และอาจติดตั้งไฟแสดงตำแหน่งได้ไม่ทั่วถึง ทำให้มองไม่ค่อยเห็น  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากทั้งทางชีวิต และทรัพย์สินน้อยมากที่ผู้ขับขี่รอดชีวิตจากการชนท้ายรถบรรทุก ดังนั้นการใช้อุปกรณ์สะท้อนแสง หรือแผ่นสะท้อนแสงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถหลีกเลี่ยงหรือหยุดรถในระยะที่ปลอดภัยได้ ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการที่มองไม่เห็น ได้ขึ้นในเวลากลางคืนหรือในช่วงที่แสงสว่างไม่เพียงพอได้


10s

บทความโดย คุณสุริยา   คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง  รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

 .....บริษัท วี-เซิร์ฟ อัลไลแอนซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟกรุ๊ป โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยให้บริการขนส่ง ด้วยรถบรรทุก ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Q-MARK, Q Cold Chain (คู่มือTSM บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง)และครอบคลุมในทุกมิติด้านความปลอดภัยทั้งพนัก งานขับรถ และผู้สั่งการควบคุมขนส่ง และผู้ร่วมใช้ถนนรวมถึงความปลอดภัย ของตัวสินค้า และทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ให้สามารถจัดส่งหรือส่งมอบ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเวลา ตรงเงื่อนไข และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด.....


ผู้นำเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร

บทความโดย คุณสุริยา   คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง  รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

การเป็นผู้บริหารหรือผู้นำ

.....ผู้บริหารหรือผู้นำจะต้องมีความรู้มีความรับผิดชอบและมีความรู้ในงานในอาชีพที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้นำเป็นเรื่องของทุกคนการเป็นผู้นำก็จะต้องมีการพัฒนาตนเองและนำพาเพื่อนร่วมทีมหรือสมาชิกและผู้ร่วมธุรกิจและจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน เป็นที่เคารพนับถือ จากทีมงานและคนรอบข้างผู้นำจะต้องมีความกล้าหาญ กล้าคิดสิ่งใหม่ กล้าตัดสินใจ กล้าทำ และกล้าที่จะยอมรับข้อผิดพลาดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข มีความกระตือรือร้น รับรู้ความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่จะต้องให้ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อน.....


หางลากโลว์เบด

บทความโดย คุณสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม 

ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสาขาใต้

 

หางลากโลว์เบด (LOW BED)

.....การเลือกใช้ บริการขนส่งสินค้า ควรเลือกรถที่มีขนาดเหมาะสมกับสินค้าในธุรกิจนั้นๆ และสามารถรับน้ำหนักของสินค้าที่เรามีได้ นอกจากจะเป็นการประหยัดต้นทุนของธุรกิจในด้านการขนส่งแล้ว ยังสามารถจัดส่งสินค้า ให้ไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย ไม่ชำรุดเสียหาย อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปส่งสินค้าในบางพื้นที่อีกด้วย เนื่องจากสามารถคำนวนและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่าการขนส่งในบ้านเราส่วนใหญ่มักจะนิยมขนส่งด้วยรถเทรลเลอร์ ขนส่งโดยการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ให้เห็นเต็มท้องถนน และหลายคนคงเคยเห็นหางรถบรรทุกที่มีขนาดต่ำกว่าปกติวิ่งบนท้องถนนเป็นจำนวนไม่น้อย อาจจะสงสัยว่าหางประเภทนี้เรียกว่าอะไร ทำไมถึงต้องใช้หางประเภทนี้ .....


ESG

บทความโดย คุณสุริยา   คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง  รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

 .....วันนี้ผมจะมาขยายความของ ESG E = สิ่งแวดล้อม S = สังคม G =  ธรรมาภิบาล บริษัท วี-เซิร์ฟ        โลจิสติกส์ จำกัด โดยผู้บริหารมีนโยบายเรื่อง ESG เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการของลูกค้าที่มาใช้บริการกับบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด  .....


เหตุใดจึงไม่ควรบรรทุกน้ำหนักสินค้าเกินกว่าที่กำหนด

บทความโดย คุณสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งภาคใต้

 

..... ในปัจจุบันนี้พบว่าถนนหลายสายในประเทศ  มีปัญหาชำรุด ผุพัง เสียหาย จำนวนไม่น้อย ซึ่งอาจเกิดจากหลายๆสาเหตุ แต่มีสาเหตุหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ถนนชำรุด เสียหายมาจากการสัญจรของรถบรรทุกที่มีการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้นจึงมีมาตรการและข้อกฎหมายเข้มงวดในควบคุมดูแลน้ำหนักของรถบรรทุกแต่ละประเภทให้มากขึ้น เนื่องจากพบว่ามีการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานทำให้เกิดความเสียหายแก่ท้องถนนในหลายๆพื้นที่ .....


ความคืบหน้าการดำเนินการสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

บทความโดย คุณสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม 

ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งภาคใต้

 

.......จากกรณีการสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่  เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งเดิม และเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมืองชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา  จากเดิมโครงการการสร้างด่านศุลกากรสะเดาได้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จมาแล้วราว ๆ 2ปี แต่ติดปัญหาเรื่องทางเข้าด่านไปยังประเทศมาเลเซีย (ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของประเทศมาเลเซีย) ฝั่งประเทศไทยจึงขอเจรจาเพื่อขอผ่านทางเข้าด่าน แต่ทางมาเลเซียไม่ยอมเนื่องจากจุดสร้างด่านของไทยติดกับค่ายทหาร ซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงประเทศมาเลเซีย......


ESG

บทความโดย คุณสุริยา   คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง  รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

......วันนี้ผมจะมาแชร์ข้อมูลในเรื่องESG คืออะไร ESG ย่อมาจาก Environmental Social Governance เนื่องจากเป็นแนวคิดที่นักลงทุน ใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบแบบยั่งยืนโดยใช้หลักการ 3 ด้าน......


อุบัติเหตุ...จากการที่พนักงานขับรถไม่ได้ล็อคตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดย  คุณสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม

ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งภาคใต้

 

....อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีใครคาดคิด อาจเกิดจากการประมาทจากคนขับรถหรืออาจเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ หลายครั้งที่เรามักจะเห็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์  ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ก็มีหลายรูปแบบ และอุบัติเหตุรูปแบบหนึ่งก็คือการที่พนักงานขับรถไม่ได้ล็อคตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ร่วงหล่นจากหางรถบรรทุก ซึ่งการที่ตู้คอนเทนเนอร์ร่วงหล่นนั้นทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่ามักจะมีข่าวตู้คอนเทนเนอร์ร่วงหล่นใส่รถคันอื่นบ้าง ร่วงหล่นจากสะพานบ้าง ความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้กับสินทรัพย์และชีวิตของผู้ที่อยู่บริเวณนั้นได้ ซึ่งมีหลายชีวิตต้องมาสูญเสียเพราะความประมาทของผู้ขับขี่และผู้ประกอบการ ซึ่งการที่ผู้ขับขี่รถบรรทุกไม่ยอมล็อคหูตู้เกิดจากปัจจัยสำคัญที่ว่า ผู้ขับขี่กลัวว่าหากล็อคหูตู้คอนเทนเนอร์แล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุตู้คอนเทนเนอร์พลิกคว่ำจะทำให้หางกับตู้คว่ำไปพร้อมกับตัวรถบรรทุก ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้ขับขี่ได้....


ผู้บริหารที่องค์กรต้องการ

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

.....วันนี้ผมจะมาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร คือความรับผิดชอบของงานในหน่วยงานที่ตนเองบริหารงาน คุณสมบัติของผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในงานทักษะในงาน มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีความเที่ยงธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความเมตตา มีความอดทน มีความขยัน และความโปร่งใสไม่ปกปิดปัญหา ไม่ซ่อนเร้นปัญหา ผู้บริหารเป็นผู้ที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กร ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้พัฒนาองค์กร ให้ความรู้สู่บุคลากรเป็นผู้กำกับงาน บริหารงานให้แต่ละหน่วยงานที่มีผู้จัดการในหน่วยงานผู้ปฎิบัติการ ผู้สั่งการ ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กร หน้าที่ผู้บริหารคือ การวางแผนธุรกิจและเป้าหมายของธุรกิจ การKPIแผนธุรกิจด้านปฎิบัติการผู้บริหาร จะต้องมีการปฎิบัติงานในกรอบเวลา การปฎิบัติการตามคู่มือ หน้าที่ผู้บริหารจะต้องควบคุมความสำเร็จของงาน มีแผนการลดต้นทุน แผนการลดความเสี่ยง แผนด้านความปลอดภัย ทั้งบุคลากรและด้านขนส่ง ด้านคำสั่งงาน การใช้ทรัพยากรให้ความสำคัญ แผนการอบรมให้ความรู้ในงาน การอบรมมาตรฐานคุณภาพ ผู้บริหารจะต้องคิดวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาการให้บริการ หรือการผลิตผลงานเพื่อให้บุคลากรเข้าใจ และรับรู้ความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ.....


การบริหารงานโดยใช้ผู้ร่วมธุรกิจ

บทความโดยคุณสุริยา  คำสุวรรณ 

ตำแหน่งรองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

.....วันนี้เราจะมารู้จักกับซับคอนแทรคกัน การทำธุรกิจหรือการผลิตสินค้าการขายสินค้า การสั่งวัตถุดิบเข้ามา การนำเข้า-การส่งออกล้วนใช้ผู้ร่วมธุรกิจ (ซับคอนแทรค) ซับคอนแทรคก็มีทุกประเภทงาน เช่น ซับคอนแทรค, แรงงาน ขนส่ง วัตถุดิบ ชิ้นส่วนต่างๆ ฉะนั้นการบริการงานขึ้นอยู่กับการบริหารบุคลากรเป็นหลักและการอบรมตามมาตรฐาน การบริหารงานให้สำเร็จตามเป้าหมายจะต้องมีการคิด การวางแผน การรู้ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ และให้ผู้ร่วมธุรกิจเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมธุรกิจ เป็นไปตามดังนี้คือการบริการซับคอนแทรค มีข้อตกลงร่วมกันจะต้องตรวจเช็คคุณสมบัติ ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและประสบการณ์ในอาชีพ เมื่อมีการตรวจแล้วคุณสมบัติครบถ้วนก็จะต้องมีการอบรมผู้ปฎิบัติงาน เช่น ผู้รับงาน ผู้สั่งงาน              ผู้สั่งการ ผู้ปฎิบัติงาน เช่น พนักงานขับรถ พนักงานจัดเรียง พนักงานเก็บสินค้า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีคุณสมบัติเช่นกัน คือ ด้านคุณธรรม การไม่เอาเปรียบ คิดเสมอว่าซับคอนแทรคเป็นส่วนหนึ่งของผู้ว่าจ้างเพราะส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับซับคอนแทรคจึงเป็นปัญหาการบริหารงานซับคอนแทรค.....


ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่...รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

บทความโดยคุณสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขนส่งภาคใต้

 

 

.....การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์ โดยการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ นับเป็นพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อทุกการขนส่งได้อย่างง่าย เช่น ขนส่งจากรถไฟยกขึ้นเรือและจากเรือยกมาวางบนรถต่อ โดยใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและยกขนสินค้าอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ระบบการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งผู้บรรจุสินค้าจะต้องพิจารณาลักษณะการจัดเรียงสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้า เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เมื่อถึงปลายทางและคำนึงถึงการบริหารต้นทุนด้านการขนส่งสูงที่สุด.....


การปฏิบัติงานสินค้าติดรหัส

บทความโดยคุณสุริยา  คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

.....บริษัทวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป มีระบบปฏิบัติการป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องและลดความเสี่ยงในการทำงาน ความผิดพลาดเป็นศูนย์ การเฝ้าระวังรักษาลูกค้าด้วยการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยมีการใช้โปรแกรม E-Truck Booking มาเชื่อมโยงปฏิบัติการตั้งแต่ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายจัดรถขนส่ง พันธมิตรซับพลายเชน พนักงานขับรถ โดยมีรายละเอียดและกำหนดรหัส Code เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบความต้องการของลูกค้า ประเภทสินค้า ข้อควรระวัง คำสั่งพิเศษ การอบรมผู้ปฎิบัติงานให้เข้าใจแต่ละรหัส Code Z0-Z7.....


ความสะดวกในการขนส่งทางรถยนต์และรถไฟ

บทความโดย คุณสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม   

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขนส่งสาขาใต้

 

.....ในปัจจุบันสถานการณ์การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกทางท่าเรือปีนังนิยมขนส่งผ่านด่านศุลกากรปาดังเบซาร์มากกว่าด่านศุลกากรสะเดา เนื่องจากด่านศุลกากรสะเดานั้นมีพื้นที่จำกัดและมีความแออัดมากทำให้การตรวจปล่อยสินค้าและผู้โดยสารล่าช้า ส่งผลให้มีการจราจรที่ค่อนข้างจะติดขัดทำให้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ใช้เวลาในการเดินทางเข้าด่านศุลกากรสะเดาค่อนข้างนาน บางครั้งใช้เวลาหลายชั่วโมง ในขณะเดียวกันการส่งออกในด่านศุลกากรปาดังเบซาร์จะใช้เวลาน้อยกว่าด่านศุลกากรสะเดา.....


การบริหารธุรกิจแบบมีระบบสู่ความเป็นมาตรฐาน

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

....สวัสดีครับ..ฉบับนี้ผมจะมาพูดถึง การบริหารธุรกิจในองค์กรจะต้องประกอบกับส่วนต่างๆ อะไรบ้าง การมีทุนการจดทะเบียนบริษัท การมีเครดิตการวางบิล การให้เครดิตกับลูกค้า การบริหารด้านคุณภาพทั้งองค์กรของแต่ละสายงาน การเก็บข้อมูลด้านปฎิบัติงานการวัดผล KPI การแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง                    การติดตามสถานะงานต้นทางจนถึงปลายทาง การเช็คข้อผิดพลาดและการแก้ไข การทบทวนอบรมทักษะกับบุคลากรในองค์กรและผู้ร่วมธุรกิจ ที่กล่าวมานี้จะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยการเดินตามระบบแต่ละสายงานเพื่อให้ไปสู่ความเป็นมาตรฐาน....


คนตรงจะอยู่ยาก…คนสร้างภาพจะอยู่สบาย

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ 

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

.....วันนี้ผมจะมาพูดถึงผู้ที่เป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่มีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน ทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานแตกต่างกัน หน้าที่ไม่เหมือนกัน แต่จะต้องมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล ความเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติกัน ซื่อสัตย์กับอาชีพและองค์กร ตรงไปตรงมากับองค์กรและลูกค้า รับความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและในที่ประชุม รับฟังปัญหานำมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ทุกฝ่าย ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้รับฟังก่อนและนำมาหาทางแก้ไขและจะต้องเปิดใจรับฟังทุกเรื่องและหาวิธีการป้องกันออกกฎระเบียบเพื่อทุกคนจะนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ขององค์กรและเพื่อนร่วมงานทุกฝ่าย.....


คุณธรรมจริยธรรมกับการบริหารงาน

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

.....การเป็นผู้บริหาร-ผู้นำหรือผู้ปฏิบัติงานจนถึงระดับล่างจะต้องมีหลักในการทำงาน วันนี้ผู้เขียนจึงขอนำหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปใช้กับชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงชีวิตในการทำงาน  บ้าน คือสถานที่ที่มีคนในครอบครัวและสมาชิกประกอบไปด้วย พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย อยู่ร่วมกันบ้านจะน่าอยู่ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกในบ้านมีกติกาความเป็นอยู่ความเป็นระเบียบ ความสะอาด ความมีวินัย ความรับผิดชอบและใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังสมาชิกการใช้หลักคุณธรรมเสมอก็นำไปสู่ความสุขในบ้าน .....


การบริหารคนเพื่อองค์กร

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 

....วันนี้ผู้เขียนจะมาพูดถึงการบริหารคนให้ปฎิบัติงานเก่งและให้ตรงกับงานแบบมืออาชีพ  เริ่มจากผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจึงขอยกตัวอย่างการบริหารงานด้านขนส่ง ผู้บริหารจะต้องวางแผนองค์กรและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนของการจัดการคนตั้งแต่การคัดกรองพนักงาน, การบริหารงานภายในองค์กร, การบริหารงานให้กับลูกค้า, การประสานงานหน่วยต่างๆ รวมถึงการพัฒนาพนักงานด้วยการจัดอบรม, การนำเทคโนโลยีระบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในองค์กร, การเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน, การประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ, การให้ความสำคัญความปลอดภัยตลอดจนการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร ....


กุญแจแห่งความสำเร็จในการทำงานและการบริการ

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง


............Service Mind ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการทั้งในด้านปฏิบัติการและการให้บริการเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับทุกอาชีพทั้งในภาคบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และอาชีพต่างๆ จะต้องมีกุญแจแห่ง

ความสำเร็จในการทำงาน ทุกคนที่เข้าสู่วัยทำงานทุกอาชีพนอกจากจะจบการศึกษามาแล้วเมื่อถึงเวลาทำงานยัง

ต้องผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในงานอยู่ตลอดเวลา Service Mind จึงมีความสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการ

ดำเนินงานต่างๆ โดยมีทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วย..............


การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ   รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 .......การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร หรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น สิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับองค์กร ผู้บริหารจะต้องปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน และจะต้องให้เกิดประสิทธิภาพ และเป้าหมายใน……


วงจรชีวิตวัยทำงานเพื่อครอบครัว 

บทความโดย คุณสุริยา  คำสุวรรณ รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

......เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ การเรียนรู้มาใช้กับชีวิตการทำงาน และจะต้องหาความรู้ ประสบการณ์  ตลอดการทำงาน ตราบใดที่เราทุกคนยังทำงาน การเป็นพนักงานไม่ว่าระดับไหนก็ตามจะต้องเรียนรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจะต้องพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตลอดตาม......


การขนส่งสินค้าให้ปลอดภัยและการบริการที่มีคุณภาพ 

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ รองประธานกรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

ประจำเดือนสิงหาคม

.......สวัสดีครับ ฉบับนี้ผมจะมาพูดถึงหลักการให้บริการด้านขนส่งสินค้าและความต้องการของลูกค้า การให้บริการงานด้านขนส่งเป็นอาชีพที่สำคัญเป็นอย่างมาก และทำงานอยู่บนความเสี่ยงที่ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นตลอดการทำงาน ดังนั้น....


การให้บริการงานขนส่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ  รองประธานกรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 .....“สวัสดีครับ”.....ฉบับนี้ยังเป็นเรื่องการให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีการขยายกว้างมากขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่ายังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจากข่าวสารและสื่อต่างๆ อีกทั้งมาตรการของรัฐบาลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่กำหนดมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดและการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดต่างๆ  ฉะนั้นการ.....


กิจกรรมโลจิสติกส์ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ รองประธานกรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 .......สวัสดีครับ...วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความต่อเนื่องมาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านสุขอนามัย ที่ผ่านมา 2 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมด้านสุขอนามัยมีทั้งหมด 3 PART

PART  A   การคัดกรองสุขอนามัยของบุคคล  

PART  B   สุขอนามัยและความสะอาดของยานพาหนะ

PART  C   มาตรการลดมลพิษเพื่อสุขอนามัย

วันนี้เราจะมาพูดถึง “PART C” ด้านมลพิษจะต้อง........


กิจกรรมโลจิสติกส์ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ  รองประธานกรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

 ............“สวัสดีครับ....วันนี้เราจะมาต่อจากฉบับเดือนมกราคม 2564  ที่พูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมีการป้องกันอย่างไรและระวังอย่างไร ฉะนั้นเมื่อเข้าใจภัยของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการแพร่ระบาดรอบ 2 ทำให้มีผลกระทบจนมาถึงด้านการให้บริการกับงานบริการด้านขนส่งสินค้า, การรับสินค้า, การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรนั้น......เรามาดูกันครับ”...........