Image

ประกาศและข่าวสารอื่นๆ

ประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้า-นำผ่านสัตว์หรือซากสัตว์

      อ่าน 15 ::วันที่ 10/02/2021

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

      อ่าน 23 ::วันที่ 19/01/2021

ระเบียนการท่าเรือ ในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าอันตราย

      อ่าน 21 ::วันที่ 19/01/2021

วันหยุดพิเศษ

      อ่าน 25 ::วันที่ 26/10/2020

ระงับการเดินทางเข้า-ออก ด่านแม่สอด และจำกัดคน/รถขนส่งสินค้าไปเมียวดี

      อ่าน 30 ::วันที่ 03/09/2020

ประกาศอธิบดีสรรพากร (ฉบับที่ 18)

      อ่าน 48 ::วันที่ 29/06/2020

มาตรการบรรเทาการแพร่ระบาด COVID-19 (BOI)

      อ่าน 38 ::วันที่ 05/06/2020

ประกาศกรมเจ้าท่าที่77 จำนวนและรายชื่อท่าเทียบเรือบัญชีสีขาว

      อ่าน 34 ::วันที่ 28/05/2020

ข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่4

      อ่าน 35 ::วันที่ 30/04/2020

ป.สธ.การยกเว้นอากรรายการยาเพื่อรักษาวินิจฉัยป้องกันโควิด-19

      อ่าน 50 ::วันที่ 22/04/2020