Image

Online Seminar (Live) | ดูสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง


สัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (Online)

รหัส
ชื่อหลักสูตร
วิทยากร
1
การจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ
คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์
2
เทคนิคการตีลังเพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย
คุณสำเริง อินทร์วงษ์
3
การบริหารความเสี่ยงในคลังสินค้า
อ.นราวดี สมชาติ
4
การขนย้ายเครื่องจักรและขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์
5
มาตรฐานการขนส่งแบบควบคุมอุณภูมิ Q-Cold Chain
คุณสุริยา คำสุวรรณ
6
การตรวจรับสินค้า
อ.นราวดี สมชาติ