Image

V-Showcase

V-SERVE SEA & LAND LTD

  ความรับผิดชอบต่อสินค้าของผู้ทำการส่งออกใช่ว่าจะหมดไปหลังจากที่ทำการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งนี้เพราะความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นโดยรวมแล้วจะเกิดระหว่างการขนส่งทั้งการขนส่งทางเรือ ทางรถหรือแม้กระทั้งการขนส่งทางอากาศ ระบบการประกันภัยสินค้าจึงถูกนำมาใช้เพื่อการได้มาของผลตอบแทนจากความเสียหาย  ถึงแม้ว่าผลตอบแทนดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าราคาของสินค้าที่สูญเสียไปแต่ก็ยังดีกว่าที่ผู้ทำการส่งออกไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรเลยหลังการสูญเสียไปของสินค้า อย่างไรก็ตามผู้ให้ประกันภัยก็มีเงื่อนไขการจ่ายสำหรับการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าที่ทำการส่งออกไปดังนั้นผู้ทำการส่งออกจึงควรที่จะทำความเข้าใจข้อตกลงการจ่ายเบี้ยประกันให้ดีเสียก่อนเสมอ การสูญหายที่เกิดจากการที่สินค้าถูกลักขโมย  สินค้าหล่นหายระหว่างการเคลื่อนย้าย สาเหตุดังกล่าวจะไม่มีซากของทรัพย์สิน การจ่ายเงินของบริษัทประกันจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทประกันสามารถพิสูจน์แล้วว่าการที่สินค้าถูกสูญหายหรือถูกขโมยไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือความไม่รัดกุมในการดูแลสินค้าของผู้เอาประกัน เช่น ผู้ทำการส่งออกรู้ดีว่าสินค้าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าและมีขนาดเล็กแต่ไม่ทำการแพคสินค้าให้รัดกุมทำให้ผู้พบเห็นสามารถรู้ได้โดยง่ายว่าสินค้านั้นสามารถทำประโยชน์หรือให้ประโยชน์ในด้านใด หรือผู้ทำการส่งออกไม่ได้รวบรวมสินค้าที่มีขนาดเล็กดังกล่าวไว้ในPackage เดียวกันทำให้สินค้าสูญหายระหว่าการขนส่งหรือถูกขโมยระหว่างการบรรจุสาเหตุเหล่านี้ผู้ให้ประกันจะใช้เป็นเงื่อนไขที่จะไม่จ่ายเบี้ยประกัน การสูญเสีย คือการที่สินค้าเสียหายหรือสูญสิ้นไปโดยยังคงมีซากเหลืออยู่แต่สินค้าที่เหลืออยู่ลดปริมาณลงหรือสูญเสียคุณภาพและคุณค่าไป อาจมองเห็นทางกายภาพ เช่นการบิดงอ ฉีกขาด แตกหักของสินค้า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขนย้ายไม่ถูกวิธี ความไม่รัดกุมในการบรรจุสินค้าเข้าตู้ ไม่ทำการค้ำยันภายในตู้สินค้าให้ดี การใช้เครื่องมือขนถ่ายไม่เหมาะสมหรือใช้ผิดวิธี  การจัดวางสินค้าหนักทับซ้อน การขาดประสบการณ์ของผู้ปฎิบัติงาน ปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ผู้ส่งออกสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่งโดยการระบุรายละเอียดของสินค้าให้ชัดเจนรวมถึงวิธีการปฎิบัติต่อสินค้าขณะทำการบรรจุ รายละเอียดเหล่านี้จะช่วยลดการเสียหายได้ส่วนหนึ่ง ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ก่อนอื่นเราต้องทำการพิจารณาองค์ประกอบของการเกิดไฟ คือ อากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสม และความสามารถติดไฟของตัวสินค้าที่ทำการส่งออก  หากผู้ส่งออกรู้ดีว่าสินค้านั้นสามารถที่จะติดไฟได้ง่ายก็ควรจะมีเครื่องหมายบอกเหตุดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดวางสินค้าในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่าย เช่น บริเวณใกล้เครื่องยนต์ของเรือที่มีความร้อนตลอดเวลา ความเสียหายที่เกิดจากไฟใหม้จะทำให้เกิดการปนเปื่อนกับเขม่า กลิ่นใหม้ ความเสียหายจากความร้อน และความเสียหายจากน้ำยาที่ใช้ดับไฟ


ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ Hotline : 064-6565-999, 02-744-1007ต่อ19
Official Website : www.v-servelogistics.com
E-Commerce Web : www.melogistic.com
Email : vserve@v-servegroup.com
Line@ : LINE@

CustomsClearance Services : SEA AIR ROAD RAIL, Warehouse Service, Duty Drawback Service, Transport Service, Pack&Move Service, Material and Equipment, 027441007 ต่อ19, 064-6565999, www.v-servelogistics, www.melogistic, vserve@v-servegroup.com, LINE@,
ที่มา : V-Serve Group