Image

V-Showcase

Domestic & Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ได้ให้บริการรถ 4 ล้อและ 6 ล้อ ตู้ทึบ บริการกระจายสินค้าให้กับลูกค้า  ตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด โดยให้ขึ้นสินค้าค้างคืนและส่งสินค้าในตอนเช้า สินค้าต้องการการดูแลเป็นพิเศษ จึงต้องมีการรัดสินค้าด้วยสาย belt  ที่ได้มาตรฐาน ไม่ทำให้ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์เสียหาย ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจะปลอดภัย  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ 


ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ Hotline : 064-6565-999, 02-744-1007ต่อ19
Official Website : www.v-servelogistics.com
E-Commerce Web : www.melogistic.com
Email : vserve@v-servegroup.com
Line@ : LINE@

CustomsClearance Services : SEA AIR ROAD RAIL, Warehouse Service, Duty Drawback Service, Transport Service, Pack&Move Service, Material and Equipment, 027441007 ต่อ19, 064-6565999, www.v-servelogistics, www.melogistic, vserve@v-servegroup.com, LINE@,
ที่มา : V-Serve Group