Image

V-Showcase

Domestic&LastmileDeliveryService  วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นประเภท "ที่นอนจากโรงแรมในเขตกรุงเทพ" ที่นำออกจำหน่ายในราคาพิเศษให้กับลูกค้าทั่วไปผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งโรงแรมได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงแรมเป็นตัวแทนจัดส่งด้วยรถบรรทุก 4 ล้อแบบตู้ทึบ และมีทีมงานขนย้ายสินค้า โดยมีการแพ็คสินค้าป้องกันสินค้าสกปรก/เสียหาย สำหรับวันนี้เป็นการส่งมอบถึงลูกค้าที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อถึงปลายทางทำการยกขึ้นติดตั้ง/จัดวาง ณ จุดที่ลูกค้ากำหนด


ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ Hotline : 064-6565-999, 02-744-1007ต่อ19
Official Website : www.v-servelogistics.com
E-Commerce Web : www.melogistic.com
Email : vserve@v-servegroup.com
Line@ : LINE@

CustomsClearance Services : SEA AIR ROAD RAIL, Warehouse Service, Duty Drawback Service, Transport Service, Pack&Move Service, Material and Equipment, 027441007 ต่อ19, 064-6565999, www.v-servelogistics, www.melogistic, vserve@v-servegroup.com, LINE@,
ที่มา : V-Serve Group