Image

V-Showcase

Domestic& Last Mile Delivery Services 

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 บริษัทฯได้ให้บริการรถ 6 ล้อกระจายสินค้าทั่วประเทศ ให้กับสินค้าประเภทกาวอุตสาหกรรม โดยส่งเข้ายังโรงงานของลูกค้า โดยรถจะต้องมีสภาพสะอาด สมบูรณ์และมีอุปกรณ์สำหรับรัดสินค้าไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการขนส่ง และยังมีมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัย เช่น มีรหัสซีลล็อค เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายหรือถูกเปิดระหว่างทาง โดยลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของลูกค้าจะถูกจัดส่งอย่างปลอดภัยและครบถ้วน ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ Hotline : 064-6565-999, 02-744-1007ต่อ19
Official Website : www.v-servelogistics.com
E-Commerce Web : www.melogistic.com
Email : vserve@v-servegroup.com
Line@ : LINE@

CustomsClearance Services : SEA AIR ROAD RAIL, Warehouse Service, Duty Drawback Service, Transport Service, Pack&Move Service, Material and Equipment, 027441007 ต่อ19, 064-6565999, www.v-servelogistics, www.melogistic, vserve@v-servegroup.com, LINE@,
ที่มา : V-Serve Group