V-Showcase | Domestic & Lastmile Delivery Service

บริการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

Last Mile Delivery  ให้บริการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เข้าโรงพยาบาล  เช่น  เตียงนอนผู้ป่วย  โดยรถ 6 ล้อแบบมีลิฟท์ท้าย(Tailgate) พร้อมทีมแรงงานที่ผ่านการอบรมวิธีการประกอบเตียงให้พร้อมสำหรับการใช้งาน และปฏิบัติการขนย้ายเข้าเข้าพื้นที่ส่งมอบ


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ โดยมีรถบรรทุกขนาด 4 ล้อ - 18 ล้อ และทีมแรงงานยกขนย้ายสินค้า มีหน่วยงานบริการลูกค้าทำหน้าที่ให้บริการรับจองรถ, รายงานการจัดส่ง และมีระบบติดตามสถานะการส่งมอบตามเวลา JIT ที่ลูกค้ากำหนด รวมไปถึงการขนส่งทุกเที่ยวมีการรับประกัน / จัดทำประกันภัยคุ้มครองสินค้า ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าได้รับการบริการขนส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย และทันเวลา


Last

Last Mile Delivery ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกแบบตู้ทึบได้รับการรับรองมาตรฐาน Q-Mark มีระบบประกันภัยคุ้มครองสินค้า และบริหารจัดการความเสี่ยงระหว่างการขนส่ง สามารถส่งมอบสินค้าถึงปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด


Last

Last Mile Delivery ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ มีระบบการวางแผนการจัดประเภทรถขนส่งให้เหมาะสมกับการขนส่งสินค้า สำหรับสินค้าจากโรงงานส่งเข้าศูนย์กระจายสินค้า DKSH ใช้รถบรรทุก18ล้อแบบผ้าใบเปิดข้าง(side certain) ในการขนส่งสินค้าจำนวนกว่า 26 พาเลตน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 28 ตัน เพื่อความปลอดภัยต่อสินค้า โดยมี call center ติดตามและรายงานสถานะการส่งมอบจนถึงปลายทาง


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ มีศูนย์กระจายสินค้าสาขาบางนาทำหน้าที่รวบรวมสินค้า ติดฉลาก จัดสินค้าตามออเดอร์ แพ็คบรรจุกล่องและวางแผนจัดรถบรรทุก 4 ล้อตู้ทึบขนส่งสินค้าเข้าส่งมอบ ณ ห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล


Last

Last Mile Delivery ให้บริการรถบรรทุกขนส่ง 6 ล้อแบบตู้ทึบ กระจายสินค้าแบบ B2B สำหรับการขนส่งสินค้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรถขนส่งมีระบบซีลล็อคประตูป้องกันสินค้าสูญหาย และประตูด้านข้างของรถสามารถเปิดออก เพื่อยกขนถ่ายสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงมีแรงงานไปทำการเปลี่ยนถ่ายสินค้าออกจากพาเลตให้กับลูกค้าถึงพื้นที่โรงงาน ณ จุดส่งมอบปลายทางภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด 


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการรถขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศพร้อมทีมแรงงานขนถ่ายสินค้าขึ้น-ลงจากรถบรรทุก พนักงานทุกคนผ่านระบบคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งมอบสินค้ามีระบบ call center ติดตาม-รายงานสถานะเพื่อให้การส่งมอบถูกต้องทันเวลา Just In Time


Last

Last Mile Delivery ให้บริการรถขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ มีรถบรรทุก 10 ล้อตู้ทึบแบบพ่วง รถโฟล์คลิฟท์ยกขึ้น-ลงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถบรรทุกสินค้าได้จำนวนมากขึ้น รองรับน้ำหนักบรรทุก 20 ตัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าเพื่อประหยัดต้นทุนค่าขนส่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 2 คัน


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุก 4 ล้อตู้ทึบ สภาพตู้บรรทุกสะอาดผ่านการพ่นยาฆ่าเชื้อ , พนักงานขับรถผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัย , มีระบบ call center ติดตามสถานะการขนส่งตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วตรงเวลาและปลอดภัย


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่ง

กระจายสินค้าในประเทศโดยรถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ มีระบบการคัดกรองลงบันทึกไทม์ไลน์พนักงานขับรถก่อนปฏิบัติงาน ตู้บรรทุกสินค้าพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด โดยมีการรัดชิ่งสินค้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อสินค้าที่ทำการส่งมอบถึงปลายทาง