V-Showcase

Bangpu

Bangpu Warehouse ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าทั่วไป ทั้งสินค้ากลุ่มวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป มีมาตรฐานในการตรวจสอบความถูกต้อง , สภาพสินค้าก่อนการรับ-จ่ายสินค้า , มีระบบประกันเวลาในการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ และมีเครื่องมืออุปกรณ์รถยกหลายประเทศไว้ให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร


Bangna

Bangna Warehouse ให้บริการจัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้าภายในประเทศ มีมาตรการคัดกรองบุคคลเข้า-ออกพื้นที่คลังสินค้า มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า แยกประเภทสินค้า และจัดจ่ายสินค้าตาม FEFO : First Expire First Out มีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บเพื่อสุขอนามัยที่ดีในการจัดเก็บสินค้าอย่างเคร่งครัด


Bangpu

Bangpu Warehouse ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าประเภทวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร โดยนำระบบ GMP มาใช้ในกระบวนการจัดเก็บสินค้า การป้องกันการปนเปื้อน มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่จัดเก็บเพื่อขอการรับรองในปี 2564 นี้


Kingkeaw

Kingkeaw Warehouse เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการให้บริการรับจัดเก็บสินค้าทั่วไปบรรจุถัง 200 ลิตร โดยมีเครื่องมือรถยกติดอุปกรณ์ Drum Gripper ลดความเสี่ยงในการใช้แรงงานยกขนถ่ายซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน โดยอุปกรณ์นี่ทำหน้าที่หนีบจับยกถังขณะทำการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ยกจัดเก็บในคลังสินค้า มีความปลอดภัยสูงและสะดวกรวดเร็วต่อการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถบรรทุก


Bangna

Bangna Warehouse ให้บริการจัดเก็บและบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์, ตรวจสอบสภาพตู้ 7 point check , มีระบบการถ่ายรูปเมื่อบรรจุเข้าตู้สามารถเรียกดูย้อนหลัง และมีกล้องวงจรปิดบันทึกการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัย


Bangpu

Bangpu Warehouse ให้บริการรับจัดเก็บสินค้าเม็ดพลาสติก วัตถุดิบรอจัดส่งเข้ากระบวนการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร คลังสินค้ามีระบบการตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับสินค้า การจัดเก็บดูแลความสะอาดของพื้นที่เป็นสำคัญ พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยผ่านการคัดกรองอย่างเคร่งครัด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยปราศจากสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อน


Kingkeaw

Kingkeaw Warehouse ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าทั่วไป ทำเลที่ตั้งใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนรับเข้าคลังสินค้า โดยการจัดเก็บสินค้าปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนที่ลูกค้ากำหนด เช่น Top Loading Only หมายถึง ห้ามซ้อนสินค้าสูงกว่าแถบกาวสีส้มที่แจ้งเตือนนี้ เพราะอาจส่งผลให้สินค้ายุบตัวเสียหายได้ โดยมีผู้จัดการคลังสินค้าคอยกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงร่วมกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด


Stuffing

Stuffing Services ให้บริการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์สถานที่คลังสินค้าบางนา กิ่งแก้ว และบางปู คลังสินค้าของบริษัทฯ ใกล้ท่าเรือกรุงเทพ , ICD ลาดกระบัง โดยมีพื้นที่รับและรวมสินค้า พร้อมทั้งมีเครื่องมือ, รถโฟล์คลิฟท์ 2.5 ตันยกตักสินค้าไว้บริการลูกค้า มีระบบเช็คเกอร์ตรวจสอบความถูกต้องก่อน-หลังบรรจุตู้สินค้า มีระบบการถ่ายรูปสินค้าสามารถ Recall ย้อนหลังได้อย่างน้อย 2 เดือน


Bangna

Bangna Warehouse ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าประเภทเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยพื้นอาคารรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 2.5 ตันต่อตารางเมตร มีประกันภัยคุ้มครองสินค้าที่รับฝากเก็บ รวมไปถึงมีบริการขนย้ายเครื่องจักรด้วยเครื่องมือหนัก และอุปกรณ์พิเศษอย่างครบครัน


Bangpu

Bangpu Warehouse ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูป เพื่อกระจายส่งต่อไปจัดจำหน่ายใน DC Modern Trade โดยมีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า มีระบบประกันเวลาในการขนถ่ายสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ สถานที่คลังสินค้าสะอาดมีมาตรการดูแลด้านสุขอนามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด