V-Showcase | Domestic & Lastmile Delivery Service

Last

Last Mile Delivery Services วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทน้ำผลไม้แบบเข้มข้นบรรจุในถัง 200 ลิตร จำนวน 80 ถัง ด้วยรถบรรทุกตู้ผ้าใบเปิดข้าง (Side Certain) ซึ่งเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการขนส่งสินค้าในปริมาณมาก ป้องกันน้ำรั่วจากผ้าใบคลุม ประหยัดเวลาขนถ่ายสินค้า สามารถใช้รถโฟล์คลิฟท์ออกจากรถได้โดยไม่ต้องมีสะพานโหลดสินค้า และป้องกันสินค้าเสียหายได้เป็นอย่างดี


Last

วันที่ 19 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้ให้บริการกระจายสินค้าในประเทศ (Last Mile Delivery) รับสินค้าออกจากศูนย์กระจายสินค้าสาขาบางนา เพื่อนำส่งมอบปลายทางจังหวัดชลบุรี พนักงานขับรถผ่านระบบคัดกรอกและบันทึก Timeline ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด การจัดส่งสินค้ามีเอกสารใบส่งสินค้า และต้องให้ผู้รับปลายทางได้เซ็นรับสินค้า เมื่อสินค้าปลอดภัยและครบถ้วน


Last

 บริษัทฯ ให้บริการขนย้ายเตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 300 เตียงเข้าโรงพยาบาลเปิดใหม่ในเขตพญาไท โดยใช้รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 13 เที่ยว และรถดังกล่าวมีลิฟท์ท้ายเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ในการ Unloading สินค้าลงจากรถบรรทุก ใช้ทีมแรงงานมืออาชีพกว่า 10 คน ทำหน้าที่ขนย้าย - ประกอบ - ติดตั้ง - ส่งมอบ ณ ห้องพักผู้ป่วยอย่างถูกต้องและปลอดภัย


Last

Last Mile Delivery Services วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งสินค้า แบบครบวงจรทั้งรถ 6 ล้อตู้ทึบและทีมพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขนย้ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งสินค้าเป็นเตียงผู้ป่วยแบบปรับอัตโนมัติ ต้องมีการขนย้ายและ ประกอบให้ลูกค้าก่อนการส่งมอบ ณ โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษภายใต้มาตรฐานการให้บริการ 


Last

Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งสินค้า โดยรถ 18 ล้อเทรลเลอร์ผ้าใบข้างบรรทุกสินค้าได้ถึง 28 พาเลท น้ำหนัก 28 ตัน โดยต้องมีการตรวจสภาพรถก่อนเข้ารับสินค้าตามกฏระเบียบของลูกค้า มีการใช้สายรัดเพื่อป้องกันพาเลทเคลื่อนย้ายระหว่างการขนส่งอีกด้วยภายใต้มาตรฐานการให้บริการ 


Domestic

Domestic & Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ได้ให้บริการรถ 4 ล้อและ 6 ล้อ ตู้ทึบ บริการกระจายสินค้าให้กับลูกค้า  ตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด โดยให้ขึ้นสินค้าค้างคืนและส่งสินค้าในตอนเช้า สินค้าต้องการการดูแลเป็นพิเศษ จึงต้องมีการรัดสินค้าด้วยสาย belt  ที่ได้มาตรฐาน ไม่ทำให้ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์เสียหาย ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจะปลอดภัย  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ 


Domestic

Domestic & Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ได้ให้บริการรถ 6 ล้อ ตู้ทึบ ที่สามารถเปิดประตูโหลดสินค้าได้ถึง 10 บาน สามารถเปิดด้านข้างและด้านท้ายได้ ช่วยให้สถานที่หรือโรงงานที่ไม่มีแลมป์สามารถโหลดสินค้าได้ และ ยังสามารถป้องกันสินค้าเปียกน้ำระหว่างการขนส่ง เนื่องจากเป็นตู้ปิดทึบ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่สภาพอากาศแปรปรวนอาจเกิดพายุหรือลมฝนได้ จึงต้องใช้รถประเภทตู้ปิดเท่านั้น และต้องมีการรัดสายกันสินค้าเคลื่อนที่ทุกครั้งก่อนออกเดินทาง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจะปลอดภัย  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ 


Domestic

Domestic & Last Mile Delivery Services วันที่ 26 ตุลาคม 2563  บริษัทฯ ได้ให้บริการรถ 4 ล้อ และ 6 ล้อ ตู้ทึบ บริการกระจายสินค้าให้กับลูกค้า  ตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด โดยให้ขึ้นสินค้าค้างคืนและส่งสินค้าในตอนเช้า สินค้าต้องการการดูแลเป็นพิเศษ จึงต้องมีการรัดสินค้าด้วยสาย belt  ที่ได้มาตรฐาน ไม่ทำให้ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ลูกค้าเสียหาย ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจะปลอดภัย  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic

Domestic & Last Mile Delivery Services วันที่ 9 ตุลาคม 2563  บริษัทฯได้ให้บริการรถ 18 ล้อ เทรลเลอร์ผ้าใบข้าง ซึ่งเป็นรถที่สามารถบรรทุกสินค้าได้ถึง 28 ตัน วางได้มากถึง 24 พาเลท ช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้หลายพาเลทในเที่ยวเดียวและ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย สินค้าที่บรรทุกในครั้งนี้เป็นประเภท Food Grade แป้งผสมอาหาร ส่ง ไปยังโรงงานผลิต ซึ่งหลังจากโหลดสินค้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว คนขับจะมีการตรวจเช็คการจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบเพื่อป้องกันสินค้ากระแทกกันเสียหาย  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic

Domestic & Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ได้ให้บริการรถ 6 ล้อตู้ทึบ จำนวน 22 เที่ยว สินค้าเป็นสายยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม  ซึ่งก่อนการบรรทุกเพื่อขนส่ง ต้องมีการตรวจเช็คจำนวนสินค้า ความสมบูรณ์ของ Packaging และใช้อุปกรณ์ สายรัด , กระดาษลูกฟูกคั่นบริเวณด้านบนและด้านข้างเพื่อป้องกันการเสียดสีของฟิล์มที่หุ้มสินค้าอยู่ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ