V-Showcase | Domestic & Lastmile Delivery Service

Last

Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ ด้วยรถบรรทุกหลากหลายประเภท พร้อมทีมแรงงานขนถ่ายสินค้า มีระบบการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในตู้รถบรรทุกเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 และทีมแรงงานผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างสะอาดและปลอดภัย


Last

Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยมีระบบการตรวจสอบสภาพความสะอาดของรถบรรทุกก่อนส่งเข้าปฏิบัติงาน หากสินค้าไม่ได้จัดวางบนพาเลทจะต้องมีแผ่นพลาสติกวางรองที่พื้นของรถบรรทุกก่อนจัดเรียงสินค้า โดยห้ามวางสินค้าสัมผัสกับพื้นโดยตรงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนต่อสินค้า


Last

บริษัทฯ เราให้บริการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการ พนักงานขับรถทุกคนต้องผ่านระบบการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และทำความสะอาดภายในห้องคนขับด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนปฏิบัติงาน อีกทั้งมีระบบการดูแลสินค้าไม่ให้เสียหาย เพื่อป้องกันสินค้าโค่นล้มระหว่างการขนส่ง


Last

Last Mile Delivery Services วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ  สินค้าเป็นเม็ดพลาสติกบรรจุในถุงกระดาษ สินค้ามีความเปราะบางแตกเสียหายง่าย โดยทีมงานแรงงานขนถ่ายสินค้าได้รับการฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบสินค้าก่อนยกขนย้าย  การยกขนย้ายด้วยความระมัดระวังไม่วางกระแทกหรือโยน เมื่อถึงปลายทางขนถ่ายสินค้าลงจัดเรียงบนพาเลท และลูกค้าลงลายมือชื่อรับสินค้าที่ใบส่งสินค้า สิ้นสุดกระบวนการส่งมอบสินค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย


Last

Last Mile Delivery Services วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทน้ำผลไม้แบบเข้มข้นบรรจุในถัง 200 ลิตร จำนวน 80 ถัง ด้วยรถบรรทุกตู้ผ้าใบเปิดข้าง (Side Certain) ซึ่งเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการขนส่งสินค้าในปริมาณมาก ป้องกันน้ำรั่วจากผ้าใบคลุม ประหยัดเวลาขนถ่ายสินค้า สามารถใช้รถโฟล์คลิฟท์ออกจากรถได้โดยไม่ต้องมีสะพานโหลดสินค้า และป้องกันสินค้าเสียหายได้เป็นอย่างดี


Last

วันที่ 19 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้ให้บริการกระจายสินค้าในประเทศ (Last Mile Delivery) รับสินค้าออกจากศูนย์กระจายสินค้าสาขาบางนา เพื่อนำส่งมอบปลายทางจังหวัดชลบุรี พนักงานขับรถผ่านระบบคัดกรอกและบันทึก Timeline ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด การจัดส่งสินค้ามีเอกสารใบส่งสินค้า และต้องให้ผู้รับปลายทางได้เซ็นรับสินค้า เมื่อสินค้าปลอดภัยและครบถ้วน


Last

 บริษัทฯ ให้บริการขนย้ายเตียงนอนผู้ป่วย จำนวน 300 เตียงเข้าโรงพยาบาลเปิดใหม่ในเขตพญาไท โดยใช้รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 13 เที่ยว และรถดังกล่าวมีลิฟท์ท้ายเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ในการ Unloading สินค้าลงจากรถบรรทุก ใช้ทีมแรงงานมืออาชีพกว่า 10 คน ทำหน้าที่ขนย้าย - ประกอบ - ติดตั้ง - ส่งมอบ ณ ห้องพักผู้ป่วยอย่างถูกต้องและปลอดภัย


Last

Last Mile Delivery Services วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งสินค้า แบบครบวงจรทั้งรถ 6 ล้อตู้ทึบและทีมพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขนย้ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งสินค้าเป็นเตียงผู้ป่วยแบบปรับอัตโนมัติ ต้องมีการขนย้ายและ ประกอบให้ลูกค้าก่อนการส่งมอบ ณ โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษภายใต้มาตรฐานการให้บริการ 


Last

Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ได้ให้บริการขนส่งสินค้า โดยรถ 18 ล้อเทรลเลอร์ผ้าใบข้างบรรทุกสินค้าได้ถึง 28 พาเลท น้ำหนัก 28 ตัน โดยต้องมีการตรวจสภาพรถก่อนเข้ารับสินค้าตามกฏระเบียบของลูกค้า มีการใช้สายรัดเพื่อป้องกันพาเลทเคลื่อนย้ายระหว่างการขนส่งอีกด้วยภายใต้มาตรฐานการให้บริการ 


Domestic

Domestic & Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ได้ให้บริการรถ 4 ล้อและ 6 ล้อ ตู้ทึบ บริการกระจายสินค้าให้กับลูกค้า  ตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด โดยให้ขึ้นสินค้าค้างคืนและส่งสินค้าในตอนเช้า สินค้าต้องการการดูแลเป็นพิเศษ จึงต้องมีการรัดสินค้าด้วยสาย belt  ที่ได้มาตรฐาน ไม่ทำให้ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์เสียหาย ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจะปลอดภัย  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ