V-Showcase

คลังสินค้า

คลังสินค้า (Warehouse) มีบริการเสริม (Value Added)ให้กับลูกค้า โดยมีบริการตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ให้ลูกค้าเช่าใช้เพื่อเข้าทำการทดสอบคุณภาพสินค้าในพื้นที่ปิด ตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว สามารถควบคุมปัญหาฝุ่นละอองและป้องกันแมลงได้


Stuffing

Stuffing Services บริษัทฯให้บริการบรรจุตู้สินค้าเพื่อส่งออก โดยมีระบบการจัดเตรียม-ตรวจสอบสินค้าล่วงหน้า และต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ Inspector ประจำคลังสินค้า ก่อนบรรจุสินค้าเข้าตู้  


เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคลังสินค้า

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคลังสินค้า บริษัทฯ ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้ง 3 คลัง ตามจุดต่างๆ ดังนี้

1. พื้นที่จุดคัดกรองก่อนเข้า-ออกพื้นที่ชั้นใน

2. ภายในอาคารพื้นที่จัดเก็บสินค้า

3. จุดขนถ่ายสินค้า 

4. ห้องประชุม

    ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน, พนักงานขับรถ รวมถึงผู้เข้ามาติดต่อ


คลังสินค้าสาขาบางปู

คลังสินค้าสาขาบางปู ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าทั่วไป ทำเลที่ตั้งใกล้นิคมอุตสาหกรรมบางปู , นิคมอุตสาหกรรมบางพลี โดยคลังสินค้ามีมาตรฐานการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนการรับ-จ่ายและมีระบบประกันเวลาในการปฏิบัติ Lift on - Lift off ลดเวลาในการรอคอยของรถบรรทุก ให้บริการโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ


คลังสินค้ากิ่งแก้วได้ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเคมีภัณฑ์สำหรับผลิตเครื่องสำอาง

คลังสินค้ากิ่งแก้วได้ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเคมีภัณฑ์สำหรับผลิตเครื่องสำอาง สินค้าบรรจุในถัง 200 ลิตร การขนย้ายสินค้าต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์เสริมด้วยอุปกรณ์ยกถัง (Drum Gripper) ยกขนถ่ายสินค้า  ซึ่งคลังสินค้าเรามีอุปกรณ์พร้อมในการให้บริการลูกค้า


คลังสินค้าบางนาได้ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรม

คลังสินค้าบางนาได้ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรม คลังสินค้าได้มีการจัดระบบการ Audit พื้นที่จัดเก็บร่วมกับลูกค้า โดยมีการสำรวจจุดขนถ่ายสินค้า และจัดทำแผนผังการวางสินค้าร่วมกันตามขนาด / น้ำหนักให้ปลอดภัยต่อพื้นของอาคาร ซึ่งรองรับได้ไม่เกิน 2.5 ตันต่อตารางเมตร 


Bangpu

Bangpu Warehouse วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คลังสินค้าสาขาบางปูได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่คลังสินค้า ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย (Sanitary Warehouse) เพื่อความปลอดภัยต่อสินค้าที่รับฝากเก็บ และปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ จุดคัดกรองด้านหน้าอาคาร จุดรับ-จ่ายสินค้าที่สะพานโหลด จุดพื้นที่จัดเก็บสินค้า ลูกค้ามั่นใจได้ว่าพื้นที่คลังสินค้าสะอาดปลอดภัยห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด


Kingkaew

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คลังสินค้าได้ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าส้มแมนดารินนำเข้า จากต่างประเทศ คลังสินค้ามีระบบตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับ - จ่ายสินค้า มีการบันทึกข้อมูลและภาพถ่ายสินค้าจัดเก็บไว้ โดยลูกค้าสามารถขอข้อมูลตรวจสอบย้อนได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดสามารถดูข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น One Finger Smart Tracking แบบเรียลไทม์ ลูกค้าสามารถไว้วางใจในการให้บริการ และความปลอดภัยของคลังสินค้า


Bangna

วันที่ 29 มกราคม 2564 คลังสินค้าสาขาบางนา ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็นพื้นไม้ลามิเนต สำหรับธุรกิจก่อสร้าง โดยมีระบบการควบคุมการจัดเก็บและเบิกจ่ายตาม Batch no ของสินค้า ลูกค้านำเข้ามาแบบพาเลท 

(On pallet) เราให้บริการแบ่งจ่ายตามออเดอร์ (Picking Order) เพื่อตอบสนองความต้องการซื้อของลูกค้าที่มีปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งลดลงในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน


Kingkeaw

วันที่ 25 มกราคม 2564 Kingkeaw DC เป็นศูนย์กระจายสินค้าแบบครบวงจร ให้กับสินค้ากลุ่มกาวอุตสาหกรรมที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อกระจายสินค้าทั่วภูมิภาคในประเทศไทยแบบ B2B โดยใช้ระบบ Warehouse Management System บริหารจัดการสินค้าคงคลัง มีบริการรถขนส่งและแรงงานให้บริการ Last Mile Delivery ส่งมอบสินค้าถึงมือผู้รับด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย