V-Showcase | Domestic & Lastmile Delivery Service

Domestic

Domestic & Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ได้ให้บริการรถ 6 ล้อ ตู้ทึบ ที่สามารถเปิดประตูโหลดสินค้าได้ถึง 10 บาน สามารถเปิดด้านข้างและด้านท้ายได้ ช่วยให้สถานที่หรือโรงงานที่ไม่มีแลมป์สามารถโหลดสินค้าได้ และ ยังสามารถป้องกันสินค้าเปียกน้ำระหว่างการขนส่ง เนื่องจากเป็นตู้ปิดทึบ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่สภาพอากาศแปรปรวนอาจเกิดพายุหรือลมฝนได้ จึงต้องใช้รถประเภทตู้ปิดเท่านั้น และต้องมีการรัดสายกันสินค้าเคลื่อนที่ทุกครั้งก่อนออกเดินทาง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจะปลอดภัย  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ 


Domestic

Domestic & Last Mile Delivery Services วันที่ 26 ตุลาคม 2563  บริษัทฯ ได้ให้บริการรถ 4 ล้อ และ 6 ล้อ ตู้ทึบ บริการกระจายสินค้าให้กับลูกค้า  ตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด โดยให้ขึ้นสินค้าค้างคืนและส่งสินค้าในตอนเช้า สินค้าต้องการการดูแลเป็นพิเศษ จึงต้องมีการรัดสินค้าด้วยสาย belt  ที่ได้มาตรฐาน ไม่ทำให้ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ลูกค้าเสียหาย ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจะปลอดภัย  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic

Domestic & Last Mile Delivery Services วันที่ 9 ตุลาคม 2563  บริษัทฯได้ให้บริการรถ 18 ล้อ เทรลเลอร์ผ้าใบข้าง ซึ่งเป็นรถที่สามารถบรรทุกสินค้าได้ถึง 28 ตัน วางได้มากถึง 24 พาเลท ช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้หลายพาเลทในเที่ยวเดียวและ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย สินค้าที่บรรทุกในครั้งนี้เป็นประเภท Food Grade แป้งผสมอาหาร ส่ง ไปยังโรงงานผลิต ซึ่งหลังจากโหลดสินค้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว คนขับจะมีการตรวจเช็คการจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบเพื่อป้องกันสินค้ากระแทกกันเสียหาย  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic

Domestic & Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ได้ให้บริการรถ 6 ล้อตู้ทึบ จำนวน 22 เที่ยว สินค้าเป็นสายยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม  ซึ่งก่อนการบรรทุกเพื่อขนส่ง ต้องมีการตรวจเช็คจำนวนสินค้า ความสมบูรณ์ของ Packaging และใช้อุปกรณ์ สายรัด , กระดาษลูกฟูกคั่นบริเวณด้านบนและด้านข้างเพื่อป้องกันการเสียดสีของฟิล์มที่หุ้มสินค้าอยู่ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&

Domestic&  Last Mile Delivery Services วันที่ 17 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการรถ 6 ล้อตู้ทึบ และ ทีมแรงงานสำหรับขนสินค้า ลงจากรถไปส่งมอบยังจุดที่ลูกค้ากำหนด สินค้าเป็นม้วนสายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งก่อนการบรรทุกเพื่อขนส่ง ต้องมีการตรวจเช็คจำนวนสินค้า ความสมบูรณ์ของสินค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ checker จะต้องจดบันทึกเพื่อรายงานลูกค้าต่อไป และแรงงานจะต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&

Domestic& Last Mile Delivery Services วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทฯได้ให้บริการรถ 4 ล้อตู้ทึบ และ 6ล้อตู้ทึบ โดยเน้นการใช้อุปกรณ์พิเศษ คือ สายรัด เป็นแบบผ้า และ แบบ สายโพลีเอสเตอร์ เพื่อป้องการสินค้าเคลื่อนที่ระหว่างขนส่ง ซึ่งคนขับรถต้องรัดสินค้ากับตัวรถให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง อีกทั้งต้องปิดซีลล็อค ให้กับลูกค้าเมื่อทำการโหลดสินค้าเสร็จ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะถึงปลายทางอย่างครบถ้วนและปลอดภัย  ภายใต้มาตรฐาน 


Domestic&

Domestic& Last Mile Delivery Services วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทฯได้ให้บริการรถ 10 ล้อตู้ทึบ และ ทีมแรงงานสำหรับขนสินค้าลงบนพาเลท ก่อนลูกค้านำเข้าไปเก็บในโรงงาน ซึ่งก่อนการบรรทุกเพื่อขนส่ง ต้องมีการปูพลาสติกบนพื้นตู้เพื่อป้องกันกล่องสินค้าไม่ให้สัมผัสกับพื้นตู้ภายในรถโดยตรง และ แรงงานจะต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&

Domestic& Last Mile Delivery Services วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการรถเทรลเลอร์พื้นเรียบ รับน้ำหนักได้ถึง26 ตัน สินค้าเป็นสังกะสีอัลลอยด์ โดยทางโรงงานลูกค้าจะมีการตรวจสอบรถที่เข้ารับสินค้า และ ต้องมีอุปกรณ์เป็นผ้าใบสำหรับคลุมสินค้า  ซึ่งรถของเรามีคุณภาพครบถ้วน  เมื่อโหลดสินค้าเสร็จ จะมีการคลุมผ้าใบและรัดสินค้า เพื่อไม่ให้สินค้าเคลื่อนที่ระหว่างการขนส่งให้ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&

Domestic& Last Mile Delivery Services วันที่ 18 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการรถ 6 ล้อตู้ทึบ เพื่อกระจายสินค้าไปยังจังหวัดขอนแก่น สินค้าเป็นถังบรรจุน้ำมันหล่อลื่นในอุตสาหกรรม โดยทางโรงงานลูกค้าจะมีการตรวจสอบรถที่เข้ารับสินค้าอย่างเข้มงวด และต้องจัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อย ดังนั้นรถจะต้องตรงตามกฏระเบียบของลูกค้า เช่น ด้านในสะอาด สภาพรถสมบูรณ์ และ ประตูรถสามารถเปิดได้ทั้งด้านข้างและด้านท้าย ซึ่งรถของเรามีคุณภาพครบถ้วน อีกทั้งยังมีการล้อคซีล (Lock Seal) เมื่อโหลดสินค้าเสร็จ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าจะไม่มีการถูกเปิดระหว่างทางอย่างแน่นอน ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&

Domestic& Last Mile Delivery Services วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการรถขนส่งประเภท 6ล้อ ขนส่งเหล็กเส้นจากโรงงานผลิตส่งไปยังลูกค้า รถขนส่งชนิดนี้ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 5 ตัน และ สามารถเปิดประตูสำหรับโหลดสินค้าได้ถึง 10 บาน ในเคสนี้ รถจะต้องเปิดประตูด้านท้าย เพื่อนำเหล็กเส้นเข้าไปยังตู้ ซึ่งรถต้องมีตัวเกี่ยวเหล็กชนิดพิเศษ เพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการขนส่ง  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ