V-Digital Media | Domestic & Lastmile Delivery Service

Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ โดยพนักงานขับรถผ่านการคัดกรอง รถบรรทุกมีระบบการทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนเข้ารับสินค้า มีการวางแผนการจัดส่งแบบหลายจุด (Drop Ship) ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้การส่งมอบสินค้ามีประสิทธิภาพ และทันเวลา


บริษัทฯ

บริษัทฯ เราให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร โดยมีระบบการควบคุมดูแลสินค้าทั้งสินค้าที่มาในลักษณะเต็มตู้สินค้า (Container) และไม่เต็มตู้ (LCL) ก่อนดำเนินการส่งมอบสินค้าทุกครั้ง พนักงานของบริษัทฯ ต้องทำการตรวจสอบตาม Check List ตามมาตรฐานก่อนการรับมอบและจัดส่งสินค้าที่บริษัทฯกำหนดไว้ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับสินค้าครบถ้วนและปลอดภัย#ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศแบบครบวงจร มีแรงงานขึ้น-ลงสินค้าที่ปลายทาง คัดแยกลงพาเลทตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจนับสินค้าและจัดเก็บ ณ จุดส่งมอบสินค้า โดยพนักงานผ่านระบบการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด


Last

Last Mile Delivery Services

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศแบบ B2B บริษัทฯ มีระบบวางแผนจัดเส้นทางขนส่งร่วมกับลูกค้า มีระบบจัดรถบรรทุกเข้ารับสินค้าให้เหมาะสมกับปริมาณและน้ำหนัก เช่น รถ 6 ล้อตู้ทึบรับบรรทุกน้ำหนักสินค้าสูงสุด 5,000 กก. มีระบบรัดชิ่งด้วยสายพานป้องกันสินค้าโค่นล้ม ระหว่างการขนส่ง สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างปลอดภัย


Last

Last Mile Delivery Services ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ขนส่งสินค้าทั่วไปทุกประเภทคลอบคลุมทุกพื้นที่ โดยปฏิบัติงานตามมาตราฐาน ดังนี้

1. มีมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับบุคคลและพาหนะ

2. มีการบริหารแผนจัดส่งสินค้าร่วมกับลูกค้า

3. มีระบบติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

4. มีประกันภัยคุ้มครองความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ


Last

Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ ด้วยรถบรรทุกหลากหลายประเภท พร้อมทีมแรงงานขนถ่ายสินค้า มีระบบการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในตู้รถบรรทุกเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 และทีมแรงงานผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างสะอาดและปลอดภัย


Last

Last Mile Delivery Services บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยมีระบบการตรวจสอบสภาพความสะอาดของรถบรรทุกก่อนส่งเข้าปฏิบัติงาน หากสินค้าไม่ได้จัดวางบนพาเลทจะต้องมีแผ่นพลาสติกวางรองที่พื้นของรถบรรทุกก่อนจัดเรียงสินค้า โดยห้ามวางสินค้าสัมผัสกับพื้นโดยตรงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนต่อสินค้า


Last

บริษัทฯ เราให้บริการขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการ พนักงานขับรถทุกคนต้องผ่านระบบการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และทำความสะอาดภายในห้องคนขับด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนปฏิบัติงาน อีกทั้งมีระบบการดูแลสินค้าไม่ให้เสียหาย เพื่อป้องกันสินค้าโค่นล้มระหว่างการขนส่ง


Last

Last Mile Delivery Services วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ  สินค้าเป็นเม็ดพลาสติกบรรจุในถุงกระดาษ สินค้ามีความเปราะบางแตกเสียหายง่าย โดยทีมงานแรงงานขนถ่ายสินค้าได้รับการฝึกอบรมเรื่องการตรวจสอบสินค้าก่อนยกขนย้าย  การยกขนย้ายด้วยความระมัดระวังไม่วางกระแทกหรือโยน เมื่อถึงปลายทางขนถ่ายสินค้าลงจัดเรียงบนพาเลท และลูกค้าลงลายมือชื่อรับสินค้าที่ใบส่งสินค้า สิ้นสุดกระบวนการส่งมอบสินค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย


Last

Last Mile Delivery Services วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทน้ำผลไม้แบบเข้มข้นบรรจุในถัง 200 ลิตร จำนวน 80 ถัง ด้วยรถบรรทุกตู้ผ้าใบเปิดข้าง (Side Certain) ซึ่งเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการขนส่งสินค้าในปริมาณมาก ป้องกันน้ำรั่วจากผ้าใบคลุม ประหยัดเวลาขนถ่ายสินค้า สามารถใช้รถโฟล์คลิฟท์ออกจากรถได้โดยไม่ต้องมีสะพานโหลดสินค้า และป้องกันสินค้าเสียหายได้เป็นอย่างดี