V-Showcase | Domestic & Lastmile Delivery Service

Domestic&

Domestic&  Last Mile Delivery Services วันที่ 17 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการรถ 6 ล้อตู้ทึบ และ ทีมแรงงานสำหรับขนสินค้า ลงจากรถไปส่งมอบยังจุดที่ลูกค้ากำหนด สินค้าเป็นม้วนสายอินเทอร์เน็ต  ซึ่งก่อนการบรรทุกเพื่อขนส่ง ต้องมีการตรวจเช็คจำนวนสินค้า ความสมบูรณ์ของสินค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ checker จะต้องจดบันทึกเพื่อรายงานลูกค้าต่อไป และแรงงานจะต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&

Domestic& Last Mile Delivery Services วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทฯได้ให้บริการรถ 4 ล้อตู้ทึบ และ 6ล้อตู้ทึบ โดยเน้นการใช้อุปกรณ์พิเศษ คือ สายรัด เป็นแบบผ้า และ แบบ สายโพลีเอสเตอร์ เพื่อป้องการสินค้าเคลื่อนที่ระหว่างขนส่ง ซึ่งคนขับรถต้องรัดสินค้ากับตัวรถให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง อีกทั้งต้องปิดซีลล็อค ให้กับลูกค้าเมื่อทำการโหลดสินค้าเสร็จ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจะถึงปลายทางอย่างครบถ้วนและปลอดภัย  ภายใต้มาตรฐาน 


Domestic&

Domestic& Last Mile Delivery Services วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทฯได้ให้บริการรถ 10 ล้อตู้ทึบ และ ทีมแรงงานสำหรับขนสินค้าลงบนพาเลท ก่อนลูกค้านำเข้าไปเก็บในโรงงาน ซึ่งก่อนการบรรทุกเพื่อขนส่ง ต้องมีการปูพลาสติกบนพื้นตู้เพื่อป้องกันกล่องสินค้าไม่ให้สัมผัสกับพื้นตู้ภายในรถโดยตรง และ แรงงานจะต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&

Domestic& Last Mile Delivery Services วันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการรถเทรลเลอร์พื้นเรียบ รับน้ำหนักได้ถึง26 ตัน สินค้าเป็นสังกะสีอัลลอยด์ โดยทางโรงงานลูกค้าจะมีการตรวจสอบรถที่เข้ารับสินค้า และ ต้องมีอุปกรณ์เป็นผ้าใบสำหรับคลุมสินค้า  ซึ่งรถของเรามีคุณภาพครบถ้วน  เมื่อโหลดสินค้าเสร็จ จะมีการคลุมผ้าใบและรัดสินค้า เพื่อไม่ให้สินค้าเคลื่อนที่ระหว่างการขนส่งให้ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&

Domestic& Last Mile Delivery Services วันที่ 18 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการรถ 6 ล้อตู้ทึบ เพื่อกระจายสินค้าไปยังจังหวัดขอนแก่น สินค้าเป็นถังบรรจุน้ำมันหล่อลื่นในอุตสาหกรรม โดยทางโรงงานลูกค้าจะมีการตรวจสอบรถที่เข้ารับสินค้าอย่างเข้มงวด และต้องจัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อย ดังนั้นรถจะต้องตรงตามกฏระเบียบของลูกค้า เช่น ด้านในสะอาด สภาพรถสมบูรณ์ และ ประตูรถสามารถเปิดได้ทั้งด้านข้างและด้านท้าย ซึ่งรถของเรามีคุณภาพครบถ้วน อีกทั้งยังมีการล้อคซีล (Lock Seal) เมื่อโหลดสินค้าเสร็จ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าจะไม่มีการถูกเปิดระหว่างทางอย่างแน่นอน ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&

Domestic& Last Mile Delivery Services วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการรถขนส่งประเภท 6ล้อ ขนส่งเหล็กเส้นจากโรงงานผลิตส่งไปยังลูกค้า รถขนส่งชนิดนี้ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 5 ตัน และ สามารถเปิดประตูสำหรับโหลดสินค้าได้ถึง 10 บาน ในเคสนี้ รถจะต้องเปิดประตูด้านท้าย เพื่อนำเหล็กเส้นเข้าไปยังตู้ ซึ่งรถต้องมีตัวเกี่ยวเหล็กชนิดพิเศษ เพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการขนส่ง  ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&

Domestic& Last Mile Delivery Services 

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 บริษัทฯได้ให้บริการรถ 6 ล้อกระจายสินค้าทั่วประเทศ ให้กับสินค้าประเภทกาวอุตสาหกรรม โดยส่งเข้ายังโรงงานของลูกค้า โดยรถจะต้องมีสภาพสะอาด สมบูรณ์และมีอุปกรณ์สำหรับรัดสินค้าไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการขนส่ง และยังมีมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัย เช่น มีรหัสซีลล็อค เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายหรือถูกเปิดระหว่างทาง โดยลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของลูกค้าจะถูกจัดส่งอย่างปลอดภัยและครบถ้วน ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&LastmileDeliveryService

Domestic&LastmileDeliveryService บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่งกระจายสินค้า ประเภทรถ 4 ล้อ และ 6 ล้อกระจายสินค้าทั่วประเทศ โดยมีมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น มีรหัสซีลล็อค เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย หรือถูกเปิดระหว่างทาง โดยลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของลูกค้าจะถูกจัดส่งอย่างปลอดภัยและครบถ้วน ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&LastmileDeliveryService

Domestic&LastmileDeliveryService

บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัย 10S Safety Transport และมีประกันภัยสินค้าคุ้มครองกว่า 500,000 บาทสำหรับรถบรรทุก 4 ล้อแบบตู้ทึบ มีอุปกรณ์เซฟตี้ เช่น หมอนรองล้อ , สายพานรัดชิ่งสินค้า และ รถเข็น เป็นต้น รูปแบบบริการ

  • ขนส่งแบบเหมาเที่ยว (Door to Door)
  • ขนส่งจากโรงงาน(ผู้ขาย)เข้าสู่โรงงาน(ผู้ซื้อ) (B to B)
  • ขนส่งเข้าศูนย์กระจายสินค้าโมเดอร์นเทรด
  • ขนส่งจากคลังสินค้าเข้าสู่โรงงานผลิต
  • ขนส่งเข้าสู่ห้างร้าน ซุปเปอร์มาร์เก็ต และมีพนักงานแรงงานสำหรับยกขนย้ายไปยังจุดส่งมอบสินค้า


Domestic&LastmileDeliveryService

Domestic&LastmileDeliveryService

         บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัย 10S Safety Transport และมีประกันภัยสินค้าคุ้มครองกว่า 500,000 บาทสำหรับรถบรรทุก 4 ล้อแบบตู้ทึบ มีอุปกรณ์เซฟตี้ เช่น หมอนรองล้อ , สายพานรัดชิ่งสินค้า และ รถเข็น เป็นต้น รูปแบบบริการ

  •  ขนส่งแบบเหมาเที่ยว (Door to Door)
  • ขนส่งจากโรงงาน(ผู้ขาย)เข้าสู่โรงงาน(ผู้ซื้อ) (B to B)
  • ขนส่งเข้าศูนย์กระจายสินค้าโมเดอร์นเทรด
  • ขนส่งจากคลังสินค้าเข้าสู่โรงงานผลิต
  • ขนส่งเข้าสู่ห้างร้าน ซุปเปอร์มาร์เก็ต และมีพนักงานแรงงานสำหรับยกขนย้ายไปยังจุดส่งมอบสินค้า