V-Showcase

Bangpu

วันที่ 18 มกราคม 2564 คลังสินค้าบางปู ได้รับฝากเก็บสินค้าประเภทสำลี ทั้งวัตถุดิบที่มาจากฝ้ายธรรมชาติ 100% และเก็บสินค้าแผ่นสำลีสำเร็จรูปที่พร้อมกระจายไปยังกลุ่มลูกค้า โดยพื้นที่จัดเก็บมีระบบทำความสะอาด ป้องกันการปนเปื้อนต่อสินค้า ภายใต้มาตรฐาน GMP ซึ่งอยู่ระหว่างขอการรับรอง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าอยู่ในความดูแลของคลังสินค้าสะอาด และสินค้าส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย


Bangna

คลังสินค้าสาขาบางนา ให้บริการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (Stuffing) โดยสินค้าส่งออกเพื่อขายผ่านช่องทางออนไลน์เว็ปไซด์ Amazon มีกฏระเบียบเรื่องการจัดเรียงสินค้ามากมาย ซึ่งลูกค้าประสบปัญหาแรงงานในท่าเรือที่ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ จึงสนใจใช้บริการของบริษัทฯแบบครบวงจร โดยรับตู้พิธีการศุลกากร แรงงานจัดเรียงสินค้าตาม Plan Load มีรูปถ่ายให้กับลูกค้าตรวจสอบได้เมื่อถึงปลายทาง ระหว่างการบรรจุลูกค้าจากคลังสามารถดูการบรรจุผ่าน CCTV ในคลังสินค้าแบบเรียลไทม์


Bangna

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คลังสินค้าสาขาบางนาให้บริการรับฝากเก็บสินค้ากลุ่มพลังงานทดแทน แผงโซล่าเซลล์ ทำการตรวจสอบสภาพตู้ 7 point check ก่อนเปิดตู้ลงสินค้า ยกเคลื่อนย้ายด้วยรถโฟล์คลิฟท์รวดเร็วและปลอดภัย มีระบบประกันเวลารถบรรทุกไม่ต้องรอนาน QC ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนรับเข้าจัดเก็บ


Bangpu

Bangpu Warehouse วันที่ 18 ธันวาคม 2563 คลังสินค้าสาขาบางปู  ให้บริการฝากเก็บรถตักดินขนาดใหญ่ (แบ็คโฮ)ใช้พื้นที่กว่า 300 ตรม. โดยต้องมีความระมัดระวังการลงสินค้าและการจัดพื้นที่ให้ลูกค้าเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นสินค้ามีขนาดใหญ่ และเคลื่อนย้ายยาก จึงต้องวางแผนการจัดวางสินค้าก่อนการรับสินค้าเข้าคลังภายใต้มาตรฐานการทำงาน


Bangna

Bangna Warehouse คลังสินค้าสาขาบางนา ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 105 ซอยลาซาล ห่างจากท่าเรือกรุงเทพเพียง 15 กิโลเมตร ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ท่าเรือโหลดสินค้าและยังอยู่ใจกลางแหล่งธุรกิจโซนกรุงเทพชั้นใน อีกทั้งเป็นคลังสินค้าที่ให้บริการแบบครบวงจร นอกจากมีพื้นที่แล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น รถโฟล์คลิฟท์, แลมป์โหลดสินค้า ,ที่จอดรถเทรลเลอร์,ห้องประชุม, และยังมีบริการอื่นๆ ภายในคลังสินค้า เช่น ติดฉลาก รีแพ็คสินค้า เป็นต้น เราใส่ใจในเรื่องความสะอาดของพื้นที่เป็นหลัก โดยมีพื้นที่พร้อมให้บริการลูกค้ากว่า 12,000 ตรม.ด้วยประสบการณ์การบริหารจัดการคลังสินค้ามากกว่า30 ปี ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกจัดเก็บและดูแลภายใต้มาตรฐาน


Bangna

Bangna Warehouse วันที่ 11 ธันวาคม 2563  คลังสินค้าสาขาบางนา ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 300 พาเลท สินค้ามีมูลค่าสูง ทางคลังสินค้าต้องมีมาตรการในการตรวจสอบก่อนการรับสินค้าเข้าระบบรายงานสต็อค (Inventory Report) และต้องจัดเรียงให้เป็นระเบียบ เว้นระยะช่องไฟให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและรถ forklift สามารถเข้าไปทำงานได้ภายใต้มาตรฐาน


Bangpu

Bangpu Warehouse วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คลังสินค้าสาขาบางนา ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็นเครื่องมือช่าง และอะไหล่อุตสาหกรรม นำเข้ามาจากต่างประเทศ สินค้าวางมาบนพาเลท จำนวน 200 พาเลท ความพิเศษของสินค้าประเภทนี้ คือ รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุลงบน packaging ข้างพาเลท ซึ่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะต้องเช็คอย่างละเอียด (Checker) และส่งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ (Inspector) และขั้นตอนสุดท้าย คือ ส่งข้อมูลเข้าระบบสต๊อก (Inventory Report)โดยแต่ละขั้นตอน ต้องดำเนินการด้วยความเข้มงวดและต้องจัดเรียงให้เป็นระเบียบ เว้นระยะช่องไฟให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและ รถ forklift สามารถเข้าไปทำงานได้ ภายใต้มาตรฐาน


Bangna

Bangna Warehouse วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คลังสินค้าสาขาบางนา ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็นเครื่องมือช่าง และ อะไหล่อุตสาหกรรม นำเข้ามาจากต่างประเทศ สินค้าวางมาบนพาเลท จำนวน 200 พาเลท ความพิเศษของสินค้าประเภทนี้ คือ รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุลงบน packaging ข้างพาเลท ซึ่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะต้องเช็คอย่างละเอียด (Checker) และส่งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ (Inspector) และขั้นตอนสุดท้าย คือ ส่งข้อมูลเข้าระบบสต๊อค (Inventory Report)โดยแต่ละขั้นตอน ต้องดำเนินการด้วยความเข้มงวด และต้องจัดเรียงให้เป็นระเบียบ เว้นระยะช่องไฟให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และรถ forklift สามารถเข้าไปทำงานได้ ภายใต้มาตรฐาน


Kingkaew

Kingkaew Warehouse คลังสินค้าสาขากิ่งแก้ว ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็นกลุ่มกาวในงานอุตสาหกรรม นำเข้ามาจากประเทศจีน โดยตู้สินค้าที่เข้ามาจะต้องถูกตรวจสอบและมีการเช็ค seal lock ท้ายตู้ว่า ถูกต้องตามใบแจ้งงานหรือไม่ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญก่อนการโหลดสินค้า เพื่อตรวจสอบและรายงานลูกค้าต่อไปภายใต้มาตรฐาน


Bangpu

Bangpu Warehouse วันที่ 21 ตุลาคม 2563  คลังสินค้าสาขาบางปู ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็น วิตามินซี บรรจุมาในตู้คอนเทนเนอร์ นำเข้ามาจากต่างประเทศ สินค้าวางมาบนพาเลท และใช้forklift ตักสินค้าขึ้นบนชั้นวาง (Shelf Rack) ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้พาเลทละไม่เกิน1ตัน ซึ่งมีมาตรฐานการตรวจสอบชั้นวางเดือนละ1ครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการวางสินค้าของลูกค้า ภายใต้มาตรฐาน