V-Showcase | Domestic & Lastmile Delivery Service

Domestic&

Domestic& Last Mile Delivery Services 

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 บริษัทฯได้ให้บริการรถ 6 ล้อกระจายสินค้าทั่วประเทศ ให้กับสินค้าประเภทกาวอุตสาหกรรม โดยส่งเข้ายังโรงงานของลูกค้า โดยรถจะต้องมีสภาพสะอาด สมบูรณ์และมีอุปกรณ์สำหรับรัดสินค้าไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการขนส่ง และยังมีมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัย เช่น มีรหัสซีลล็อค เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายหรือถูกเปิดระหว่างทาง โดยลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของลูกค้าจะถูกจัดส่งอย่างปลอดภัยและครบถ้วน ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&LastmileDeliveryService

Domestic&LastmileDeliveryService บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่งกระจายสินค้า ประเภทรถ 4 ล้อ และ 6 ล้อกระจายสินค้าทั่วประเทศ โดยมีมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น มีรหัสซีลล็อค เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย หรือถูกเปิดระหว่างทาง โดยลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าของลูกค้าจะถูกจัดส่งอย่างปลอดภัยและครบถ้วน ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ


Domestic&LastmileDeliveryService

Domestic&LastmileDeliveryService

บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัย 10S Safety Transport และมีประกันภัยสินค้าคุ้มครองกว่า 500,000 บาทสำหรับรถบรรทุก 4 ล้อแบบตู้ทึบ มีอุปกรณ์เซฟตี้ เช่น หมอนรองล้อ , สายพานรัดชิ่งสินค้า และ รถเข็น เป็นต้น รูปแบบบริการ

  • ขนส่งแบบเหมาเที่ยว (Door to Door)
  • ขนส่งจากโรงงาน(ผู้ขาย)เข้าสู่โรงงาน(ผู้ซื้อ) (B to B)
  • ขนส่งเข้าศูนย์กระจายสินค้าโมเดอร์นเทรด
  • ขนส่งจากคลังสินค้าเข้าสู่โรงงานผลิต
  • ขนส่งเข้าสู่ห้างร้าน ซุปเปอร์มาร์เก็ต และมีพนักงานแรงงานสำหรับยกขนย้ายไปยังจุดส่งมอบสินค้า


Domestic&LastmileDeliveryService

Domestic&LastmileDeliveryService

         บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่งกระจายสินค้าในประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัย 10S Safety Transport และมีประกันภัยสินค้าคุ้มครองกว่า 500,000 บาทสำหรับรถบรรทุก 4 ล้อแบบตู้ทึบ มีอุปกรณ์เซฟตี้ เช่น หมอนรองล้อ , สายพานรัดชิ่งสินค้า และ รถเข็น เป็นต้น รูปแบบบริการ

  •  ขนส่งแบบเหมาเที่ยว (Door to Door)
  • ขนส่งจากโรงงาน(ผู้ขาย)เข้าสู่โรงงาน(ผู้ซื้อ) (B to B)
  • ขนส่งเข้าศูนย์กระจายสินค้าโมเดอร์นเทรด
  • ขนส่งจากคลังสินค้าเข้าสู่โรงงานผลิต
  • ขนส่งเข้าสู่ห้างร้าน ซุปเปอร์มาร์เก็ต และมีพนักงานแรงงานสำหรับยกขนย้ายไปยังจุดส่งมอบสินค้า


Domestic&LastmileDeliveryService

Domestic&LastmileDeliveryService  วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นประเภท "ที่นอนจากโรงแรมในเขตกรุงเทพ" ที่นำออกจำหน่ายในราคาพิเศษให้กับลูกค้าทั่วไปผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งโรงแรมได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงแรมเป็นตัวแทนจัดส่งด้วยรถบรรทุก 4 ล้อแบบตู้ทึบ และมีทีมงานขนย้ายสินค้า โดยมีการแพ็คสินค้าป้องกันสินค้าสกปรก/เสียหาย สำหรับวันนี้เป็นการส่งมอบถึงลูกค้าที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อถึงปลายทางทำการยกขึ้นติดตั้ง/จัดวาง ณ จุดที่ลูกค้ากำหนด


Domestic&LastmileDeliveryService

Domestic&LastmileDeliveryService

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นประเภท เครื่องดื่ม บรรจุบนพาเลท เข้าศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งต้องมีการตรวจสอบความสะอาดอย่างเข้มงวดภายในรถก่อนขนส่งสินค้าทุกครั้ง โดยใช้รถประเภท 10 ล้อตู้ทึบ แบบเดี่ยวและพ่วง สามารถบรรจุได้ถึง 20 พาเลท รับน้ำหนักได้ 15 ตัน ทำให้สามารถบรรทุกสินค้าได้ตรงตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ

ขนย้ายสินค้าตรงเวลาและปลอดภัยคือหัวใจสำคัญ


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าเป็น น้ำกะทิสำเร็จรูป ด้วยรถบรรทุก 18 ล้อแบบรถตู้ผ้าใบ (Side Curtain) ขนส่งสินค้าได้จำนวน 22 พาเลท เทียบเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40ฟุต รถโฟร์คลิฟท์เข้าตักสินค้าด้านข้างสะดวกรวดเร็วต่อการขนถ่ายสินค้า และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด


Domestic&LastMileDeliveryService

Domestic&LastMileDeliveryService รถขนส่งขนาด 4,6,10,18 ล้อแบบตู้ทึบ บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอรถขนส่งประเภทต่างๆ ซึ่งจะมีรถให้บริการลูกค้าในเครือมากกว่า 200 คัน ไม่ว่าสินค้าของลูกค้าจะมาแบบใด รถขนส่งของเราก็สามารถบรรทุกได้อย่างปลอดภัย มีอุปกรณ์สายรัดในการป้องกันสินค้าเสียหายมีระบบการรับจองรถ call center ติดตามสถานะการส่งมอบสินค้า และมีทีมแรงงานสำหรับยกขนย้ายส่งมอบสินค้าได้ถึงชั้นวางสินค้าของลูกค้า

ขนย้ายสินค้าตรงเวลาและปลอดภัยคือหัวใจสำคัญ

VSERVE #LOGISTICS


วันที่19

วันที่19 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯได้ให้บริการขนส่งสินค้า เป็นน้ำกะทิสำเร็จรูป บรรจุบนพาเลท เข้าศูนย์กระจายสินค้าบางนากม.23 โดยใช้รถประเภทเทรลเลอร์ผ้าใบข้าง (Trailer Side Curtain) สามารถบรรจุได้ถึง 26 พาเลท รับน้ำหนักได้ 28 ตัน ทำให้สามารถบรรทุกสินค้าได้ตรงตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ ภายใต้มาตรฐานการให้บริการ

 


Domestic&LastMileDeliveryService

Domestic&LastMileDeliveryService

รถขนส่งประเภท 6 ล้อตู้ทึบ

บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอรถขนส่ง 6 ล้อ ตู้ทึบ ซึ่งจะมีรถให้บริการลูกค้าในเครือมากกว่า 100 คัน ไม่ว่าสินค้าของลูกค้าจะมาแบบใด รถขนส่งของเราก็สามารถบรรทุกและจัดเรียงและใช้อุปกรณ์สายรัดในการป้องกันสินค้าเคลื่อนที่ โดยเน้นความปลอดภัยในการขนส่งเป็นหลัก

อีกทั้งรถ 6 ล้อตู้ทึบของเรา ยังสามารถบรรทุกสินค้าได้ถึง 37 คิว รับน้ำหนักสินค้าได้ถึง 5 ตัน และยังบริหารจัดการภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีระบบการตรวจสอบควันดำและสภาพรถก่อนการให้บริการทุกวันอีกด้วย