V-Showcase | Domestic & Lastmile Delivery Service

DomesticLastMileDeliveryService

DomesticLastMileDeliveryService

ประเภทรถขนส่ง 4 ล้อตู้ทึบ

 

บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอประเภทรถขนส่งขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ ซึ่งจะมีรถให้บริการลูกค้าในเครือมากกว่า 100 คัน ไม่ว่าสินค้าของลูกค้าจะมาแบบใด รถขนส่งของเราก็สามารถบรรทุกและจัดเรียงโดยเน้นความปลอดภัยในการขนส่งเป็นหลัก

อีกทั้ง รถ 4 ล้อตู้ทึบ ของเรา ยังสามารถบรรทุกสินค้าได้ถึง 5 คิว น้ำหนักไม่เกิน 1.5 ตัน และยังบริหารจัดการภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีระบบการตรวจสอบควันดำ และสภาพรถก่อนการให้บริการทุกวันอีกด้วย

 

ขนย้ายสินค้าตรงเวลาและปลอดภัยคือหัวใจสำคัญของเรา