V-Showcase

วันที่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ส่วนปฏิบัติงานขาเข้า ได้ควบคุมการตรวจปล่อยสินค้า ไม้โอ๊คแปรรูป สินค้ามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) ซึ่งได้ทำการเปิดตู้ตรวจสอบสินค้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ด่านป่าไม้ โดยได้มีพนักงานของทางบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ สินค้าส่งเข้าโรงงานด้วยความปลอดภัย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ สำนักงานสาขาแหลมฉบัง  วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ได้ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้า สารแต่งกลิ่นอาหาร ซึ่งจัดเก็บในคลังสินค้าอันตราย โดยสินค้านำเข้าไม่เต็มตู้ (LCL) การขนย้ายสินค้าต้องมีพนักงานของทางบริษัทฯ คอยตรวจสอบ ควบคุม เเละ ทำการล็อคซีล ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า ได้จัดส่งให้ลูกค้าได้ถูกต้องครบถ้วน และปลอดภัย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟโลจิสติกส์ จำกัด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ส่วนปฏิบัติการงานขาออก ได้ทำการส่งออกสินค้าประเภท MARKING PEN B3(ปากกาไวท์บอร์ด บี3) โดยสินค้าเก็บเข้าคลังสินค้าท่าเรือคลองเตย ซึ่งมีพนักงานของบริษัทฯ ได้ทำการควบคุมดูแลยกสินค้า เข้าคลังและตรวจสอบสภาพสินค้าให้มีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายก่อนที่ทาง AGENT จะทำการเตรียมบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ต่อไป เพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทาง โดยทางเรือ


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ สำนักงานสาขาสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ สำนักงานสาขาสุวรรณภูมิ ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ได้ดำเนินพิธีการนำเข้าสินค้าเป็นเคมีภัณฑ์ใช้ในการผลิตยา สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาและการขนย้ายก็จะต้องใช้รถที่ควบคุมอุณหภูมิ ดังนั้นในการส่งมอบสินค้าดังกล่าว พนักงานของบริษัทฯ จะต้องมีความรอบคอบ ทั้งในเรื่องอุณหภูมิที่เก็บรักษาและรถยนต์ขนสินค้า ซึ่งทางพนักงานจะทำการตรวจสอบและลงบันทึกเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้งก่อนที่จะส่งมอบ


วันที่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ส่วนปฏิบัติงานขาเข้า ได้ควบคุมการตรวจปล่อยสินค้า พลาสติก สินค้ามาไม่เต็มตู้ (LCL) ซึ่งต้องดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง เพราะกล่องบุบ ยุบ เสียหายได้ง่ายสินค้าส่งเข้าโรงงานด้วยความปลอดภัย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ส่วนปฏิบัติงานขาเข้า ได้ควบคุมการตรวจปล่อยสินค้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยวิธีการลากตู้ (CONTAINER) โดยได้ทำการเปิดตู้ตรวจสอบสินค้า ให้ตรงตามที่สำแดงในเอกสาร จึงได้ทำการปิดตู้ล็อคด้วยซีลวีเซิร์ฟ เพื่อส่งสินค้าเข้าโรงงานด้วยความปลอดภัย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

สำนักงานสาขาแหลมฉบัง ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ได้ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าสินค้านำเข้ามาแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ซึ่งการขนย้ายสินค้าขึ้นรถบรรทุก จะมีพนักงานของทางบริษัทฯ ทำหน้าที่ควบคุมการขนสินค้า และตรวจสอบสภาพของสินค้า เพื่อให้มั่นใจ ว่าสินค้าที่นำเข้ามา ได้จัดส่งให้ลูกค้าครบถ้วนและถูกต้องตรงตามเอกสาร


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟโลจิสติกส์ จำกัด

ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ส่วนปฏิบัติการงานขาออก ได้ทำการส่งออกงานบรรจุภาชนะเครื่องใช้ในโรงพยาบาลทำด้วยสแตนเลส สินค้าเก็บเข้าคลังสินค้า พนักงานของทางบริษัทฯ ได้ทำการดูแลควบคุมการขนย้ายสินค้าโดยแรงงานของ AGENT ได้ยกสินค้าเข้าคลัง และ ตรวจสอบสภาพสินค้าให้มีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายก่อนที่ทาง AGENT จะทำการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ต่อไป เพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทาง


หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ สำนักงานสาขาสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ สำนักงานสาขาสุวรรณภูมิ ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ได้ดำเนินพิธีการนำเข้าหน้ากากอนามัย โดยวัตถุประสงค์การนำเข้าเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งทางสำนักงานสาขาสุวรรณภูมิที่ผ่านมานั้น ได้ดำเนินการส่งมอบให้แก่ทางผู้ประกอบการนำเข้าไปแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสำหรับการนำเข้าตลอดมา


วันที่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ส่วนปฏิบัติงานขาเข้า ได้ควบคุมการตรวจปล่อยสินค้า หม้อหุงข้าว ด้วยวิธีการลากตู้ ซึ่งทำการเปิดตู้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียด และถูกต้องตามที่เอกสารสำแดง โดยมีพนักงานบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อย จึงทำการปิดตู้ล็อคด้วยซีลวีเซิร์ฟส่งสินค้าเข้าโรงงานด้วยความปลอดภัย