V-Showcase | Logistics & Clearance

ตรวจปล่อยสารส้มระงับกลิ่นกาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564  บริษัท วีเซิร์ฟโลจิสติกส์ จำกัด ฝ่ายปฎิบัติการส่งออกส่วนกลาง “ Logistics & Clearance “ ผู้ให้บริการลูกค้าทางด้านส่งออกได้ทำการส่งออกสินค้าประเภท สารส้มระงับกลิ่นกาย ซึ่งสินค้าจะเก็บเข้าพักที่คลังสินค้าของ AGENT ท่าลาดกระบังประตู6 ก่อนที่จะทำการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ทางบริษัทได้มีระบบการควบคุมดูแลการบรรจุสินค้า และตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของสินค้ากับทางเอกสาร INVOICE กอนการส่งมอบให้กับทางสายเรือ และได้ตรวจสอบสภาพสินค้าขณะทำการบรรจุเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย  ## ถูกต้อง ครบถ้วน    คือการทำงานของฝ่ายปฎิบัติการส่งออก


ดำเนินพิธีการสินค้านำเข้าชุดสายไฟใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด สาขา เเหลมฉบัง ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ณ ท่าเรือ เเหลมฉบัง

ได้ให้บริการผ่านพิธีการสินค้านำเข้า เป็นชุดสายไฟใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านำเข้า มาจากประเทศจีนสินค้านำเข้าที่มาเป็นแบบ LCL ทางท่าเรือจะทำการเปิดตู้ขนถ่ายสินค้าเข้าไปเก็บในโรงพักสินค้าของท่าเรือ แล้วจึงขนถ่ายจากโรงพักสินค้าขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ โดยใช้เครื่องมือของทางท่าเรือและ มีพนักงานของทางบริษัท คอยควบคุมดูเเล การขนถ่ายสินค้าเเละ ตรวจสอบการรัดสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย เพื่อให้สินค้าส่งถึงลูกค้าได้ถูกต้องปลอดภัยและตรงตามกำหนดเวลา

 


ตรวจปล่อยสินค้าปลาสดแข็ง

วันที่ 30/11/21

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Logistics&Clearance สำนักงานสาขาแหลมฉบัง

ได้ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าเป็นปลาสดแข็งซึ่งสินค้าที่นำเข้ามามีการควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ -18C ในขั้นตอนการทำงานจะต้องมีการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในอุณภูมกำหนดหรือไม่ โดยได้ทำการตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงเมื่อเปิดตู้ดูจะต้องดูสภาพสินค้าลักษณะการบรรจุหีบห่อและตัวสินค้าที่นำเข้ามาตรงตามเอกสาร เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยจึงทำการล๊อคซีลของบริษัทที่ควบคุมหมายเลขและตรวจสอบย้อนกลับได้พร้อมถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนส่งมอบให้ทางลูกค้า

 


ส่งมอบสินค้าซึ่งเป็นส่วนประกอบเครื่องคอมเพรสเซอร์

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Logistics&Clearance สำนักงานสาขาแหลมฉบัง

ได้ดำเนินการส่งมอบสินค้าซึ่งเป็นส่วนประกอบเครื่องคอมเพรสเซอร์ สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้าจากสถาบันไฟฟ้า นำเข้ามาใช้ประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์  โดยได้รับยกเว้นอากรในการนำเข้า และมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทคอยควบคุมดูแลการขนสินค้าขึ้นรถบรรทุกและตรวจสอบสภาพสินค้าเพื่อความปลอดภัยของสินค้า ก่อนทำการปล่อยสินค้าออกจากท่าเรือเพื่อทำการส่งมอบให้กับทางลูกค้าต่อไป


หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาทางคุณศิวกร รองประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟและผู้อำนวยการสายงานสาขาภาคใต้ ได้เป็นตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้ให้สัมภาษณ์และปรึกษาหารือกับทางสภาอุตสาหกรรมส่วนกลาง เกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดนและการนำเข้า-ส่งออกชายแดน ไทย-มาเลเซียในปัจจุบัน และได้พูดถึงโครงการ “ด่านนอกแซนด์บ็อกซ์”เปิดเมืองฟื้นเศรษฐกิจค้าชายแดนใต้ อีกด้วย ซึ่งทั้งนี้ต้องรอให้ประเทศมาเลเซีย เปิดประเทศก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้

และได้ฝากเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เจอในการนำเข้า-ส่งออกต่างๆในปัจจุบัน

เพื่อให้ทางสภาอุตสาหกรรมส่วนกลางทราบถึงผลกระทบและหาแนวทางแก้ไขเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้นต่อไป


Custom

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการ Logistics & Clearance ส่วนปฎิบัติการขาเข้า 

ได้ส่งมอบสินค้า ปลาแซลมอนแช่แข็ง บรรจุมากับตู้ Temperature Control Goods ขนาด 40 ฟุต ซึ่งพนักงานมีมาตรฐาน ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เช่น ตรวจสอบใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(พรบ.)และใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร(แบบร.6) รวมถึงการตรวจสอบอุณหภูมิของตู้สินค้าให้ได้ตามที่เอกสารกำหนด 

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับสินค้าที่ปลอดภัยสูงสุด  

#มาตรฐานAEO  #FCL #LCL #CustomClearance

#VSERVE #LOGISTICS

#showcase #IMPORT  

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ Hotline : 064-6565-999, 02-744-1007 ต่อ 19

Official Website : www.v-servelogistics.com

pack & move service  : www.v-servepackandmove.com

https://www.youtube.com/user/tanitvsl

E-Commerce Web : www.melogistic.com 

Email : vserve@v-servegroup.com

Line : @vserve


ให้บริการลูกค้าทางด้านส่งออกสินค้าประเภท

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการ "Logistics & Clearance" ฝ่ายปฎิบัติการส่งออกส่วนกลาง

ให้บริการลูกค้าทางด้านส่งออกสินค้าประเภท ซอสปรุงรสอาหาร  ได้ทำการควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์และตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของสินค้ากับทางเอกสาร INVOICE ก่อนการส่งมอบให้กับทางสายเรือ ท่าลาดกระบังประตู3 และได้ตรวจสอบสภาพสินค้าขณะทำการบรรจุเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย  

- มาตรฐานงานบริการ   - มาตรฐานความปลอดภัย  - ไว้วางใจ "วี-เซิร์ฟ"

#มาตรฐานAEO  #FCL #LCL #CustomClearance

#VSERVE #LOGISTICS

#showcase #EXPORT  

 ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ Hotline : 064-6565-999, 02-744-1007 ต่อ 19

 Official Website : www.v-servelogistics.com

 pack & move service  : www.v-servepackandmove.com

 https://www.youtube.com/user/tanitvsl

 E-Commerce Web : www.melogistic.com 

 Email : vserve@v-servegroup.com

 Line : @vserve


บริการตรวจปล่อย

วันที่ 20/11/64 

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด สำนักงานสาขาสุวรรณภูมิ 

ได้ดำเนินการทำพิธีการศุลกากรและส่งมอบสินค้าให้กับผู้ประกอบการนำเข้า ซึ่งสินค้าเป็น ไดแอมโมเนีย ฟอสเฟต น้ำหนัก 7,070 กิโลกรัม 

สำหรับตัวสินค้านั้นพิกัดการนำเข้าในการควบคุมของกรมวิชาการเกษตร แต่เนื่องจากสินค้านั้นได้นำไปใช่ในอุตสาหกรรมอื่น ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือปุ๋ย จึงเป็นสินค้าที่ไม่เข้าข่ายควบคุมการนำเข้า และทางพนักงานได้ดำเนินการและส่งมอบสินค้าให้ผู้ประกอบการนำเข้าต่อไป


ตรวจปล่อยสินค้านำเข้าเป็นถุงมือยางและสุทธินำกลับ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance สำนักงานสาขาภาคใต้

ได้ตรวจปล่อยสินค้านำเข้าเป็นถุงมือยางสุทธินำกลับ ณ ด่านศุลกากรสะเดา 

โดยได้เปิดตู้ตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าอย่างละเอียด เพื่อให้ตรงตามเอกสารนำเข้า และมั่นใจว่าทางบริษัทได้มีการควบคุมการทำงานทุกขั้นตอนในการส่งมอบสินค้า

เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าส่งถึงลูกค้าอย่างมีคุณภาพและดำเนินพิธีการ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

- มาตรฐานงานบริการ   

- มาตรฐานความปลอดภัย  

- ไว้วางใจ "วี-เซิร์ฟ"


การปล่อยสินค้า

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการ Logistics & Clearance ฝ่ายปฏิบัติการขาเข้า 

‍ได้ควบคุมการปล่อยสินค้า เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ซึ่งพนักงานได้ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารก่อนเปิดตู้ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าและพิกัดอัตราภาษีอากรตามที่สำแดง  

แล้วจึงได้ปิดตู้ล๊อตด้วยซีลของวีเซิร์ฟป้องกันการสูญหาย ก่อนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า 

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับสินค้าอย่างครบถ้วนสมบรูณ์