V-Showcase

วันที่

วันที่  23 กรกฏาคม  2563 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการ Logistics & Clearance ส่วนปฏิบัติการขาเข้า ได้ควบคุมการตรวจปล่อยสินค้าเกียร์รถยนต์​ สินค้าต้องขนย้ายจากโกดังขึ้นรถบรรทุก​   โดยพนักงานของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังสินค้าแตกเสียหาย​ และทำการ​ ตรวจสอบสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพดีทั้ง 4 ..ด้าน​ สินค้าส่งเข้าโรงงานด้วยความปลอดภัย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance  ส่วนปฏิบัติงานการส่งออกงานบรรจุ ได้มีสินค้าประเภท ซอสต้มยำ โดยสินค้าต้องเก็บเข้าคลังสินค้าเพื่อเตรียมการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และทำการส่งออก ทั้งนี้พนักงานของบริษัทฯ ได้ทำการควบคุมดูแล และตรวจสภาพสินค้าก่อนจัดเก็บเข้าคลังทุก Shipment เพื่อป้องกันความเสียของสินค้า


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด สำนักงานสาขาภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาทางคุณศิวกร วิชากิจ กรรมการผู้จัดการสาขาใต้  และพนักงานของบริษัทฯ  เป็นตัวแทนของบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในโอกาสด่านศุลกากรสะเดา ครบรอบ 105 ปี


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ สำนักงานสาขาสุวรรณภูมิ ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ได้ดำเนินการส่งมอบสินค้าหุ่นยนต์ ใช้ในทางการแพทย์ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่ดีสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในด้านกายภาพบำบัด ซึ่งสินค้าดังกล่าวต้องผ่านสำนักงานอาหารและยา ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วน และทำการส่งมอบให้ทางผู้ประกอบการนำเข้าเรียบร้อย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance  ส่วนปฏิบัติงานการส่งออกงานบรรจุ ได้มีสินค้าประเภท ใยสี เก็บเข้าคลังสินค้า และทางพนักงานของบริษัทฯ ได้ทำการควบคุมดูแลสินค้าเข้าคลัง โดยการใช้รถโฟล์คลิฟท์ของทางบริษัทฯ เอเย่นต์ นำสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า โดยต้องตรวจสอบสภาพสินค้าให้มีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายก่อนที่จะทำการเตรียมบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ต่อไป เพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางโดยทางเรือ 


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการ Logistics & Clearance ส่วนปฎิบัติการขาเข้า​ ได้ควบคุมการส่งมอบสินค้า​ เม็ดพลาสติก​ ด้วยวิธีการขนส่งหน้าตู้​ สินค้าต้องขนย้ายขึ้นรถบรรทุกซึ่งต้องระมัดระวังสินค้าฉีกขาดเสียหายได้ง่ายโดยเฉพาะช่วงการขนย้ายออกจากตู้และเคลื่อนย้ายขึ้นรถบรรทุก​สินค้าเข้าโรงงานด้วยความปลอดภัย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด สำนักงานสาขาภาคใต้ เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม 2563  บริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการ Logistics & Clearance สำนักงานสาขาใต้ ด่านศุลกากรสงขลา  ได้ทำการควบคุมการส่งมอบสินค้า  ชุดอุปกรณ์บำบัดตะกอน ใช้สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย นอกสถานที่ โดยมีพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการขนย้ายสินค้าโดยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ สามารถส่งเข้าโรงงานด้วยความปลอดภัย อย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว​ด้วย​การ​บริการ​ทำงานด้วยความซื่อสัตย์​   มาตรฐานระดับสากล


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ สำนักงานสาขาแหลมฉบัง วันที่ 20 กรกฏาคม 2563

ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ได้ดำเนินการส่งมอบสินค้า  ที่ศูนย์ท่าเรือเเหลมฉบัง โดยสินค้าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเป็นกาวยาง โดยใช้สิทธิประโยชน์  Form E เพื่อนำเข้ามาจำหน่าย สินค้านำเข้ามาเป็นแบบไม่เต็มตู้ ( LCL )สินค้าต้องขนย้ายขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ โดยใช้เครื่องมือของทางท่าเรือทำการยกสินค้า ซึ่งมีพนักงานของทางบริษัทฯ คอยควบคมดูเเล การขนย้ายเเละตรวจสอบการรัดสินค้า เพื่อป้องกันสินค้าตกหล่นเสียหาย สินค้าส่งถึงลูกค้าอย่างปลอดภัยและตรงตามกำหนดเวลา 


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการ Logistics & Clearance ส่วนปฎิบัติงานขาเข้า ได้ส่งมอบสินค้า​ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก​ ด้วยวิธีการลากตู้​ (FCL) สินค้าได้เปิดตู้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียด และสินค้าต้องมีใบอนุญาตจากสำนักงานมาตราฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ควบคุม ในการนำเข้า และต้องผ่านหน่วยงานอาหารและยา​ (อย.) ในการตรวจสอบสินค้า สินค้าส่งเข้าโรงงานด้วยความปลอดภัย 


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟโลจิสติกส์ จำกัด

 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการ Logistics & Clearance ส่วนปฎิบัติงานขาเข้า ได้ส่งมอบสินค้า​ บานพับประตู​ ซึ่งการขนย้ายสินค้าขึ้นรถบรรทุกต้องมีความระมัดระวังสินค้า​เสียหาย​ หรือกล่องฉีกขาด​ หากพบว่าเสียหายต้องรีบแจ้งลูกค้าทราบ และทำเซอร์เวย์ ก่อนปล่อยออกจากท่าเรือ