V-Showcase | Transport Service

บริการขนส่งสินค้าทางถนน

V-serve Alliance Transport ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน ด้วยระบบมาตรฐานสากล

 

- Q-Mark Standard มาตรฐานขนส่ง

 

- Q-Cold Chain Standard มาตรฐานขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

 

- AEO Standard มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในโซ่อุปทาน

 

- ISO9001:2015

 

- Halal Standard มาตรฐานขนส่งสินค้า ฮาลาล

 

ปฏิบัติงานโดย บุคคลากรมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรม เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ เเละปลอดภัยสูงสุด

 


การอบรมพนักงานขับรถขนส่งพันธมิตรทางธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 14/11/2564 

V-Serve Alliance Transport ได้ทำการอบรมพนักงานขับรถขนส่งพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อปฏิบัติงานมาตรฐานเดียวกัน 

"One Standard"

-คู่มือปฏิบัติการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า"Truck Driver Operation Manual"

-ระบบประกันความพึงพอใจมาตรฐานความเป็นเลิศ ปฏิบัติการด้านขนส่งทางถนน" 

-Service Mind ในงานให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับพนักงานขับรถ

ทั้งนี้ ในการเข้าอบรม ได้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองการเเพร่ระบาดไวรัสโควิค-19 โดยมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้อต้น ด้วยวิธี ATK อีกทั้ง ก่อนเข้าอบรม ยังทำการผ่านอุโมงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เเละเว้นระยะห่างในการอบรม 


การป้องกันการเเพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

บริษัท วี-เซิร์ฟ อัลไลเเอนซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด 

ให้ความสำคัญ ในเรื่องการป้องกันการเเพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานเเละตัวบ่งชี้ด้านสุขอนามัย (Sanitary & Screening Best Practice Index) อย่างเคร่งครัดเเละต่อเนื่อง  

อีกทั้งยังมีการคัดกรองพนักงานประจำสำนักงาน พนักงานขับรถขนส่งสินค้า เเละเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ ขนส่ง โดยการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) เป็นประจำทุก 14 วัน


ขนส่งดินเหนียวสังเคราะห์

วันที่ 21.10.64 

บริษัท วี-เซิร์ฟ อัลไลน์เเอนซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด 

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ใช้บริการรถขนส่งสินค้าประเภทดินเหนียวสังเคราะห์ จากท่าเรือ ไปยังอ.เมือง จ.ตาก  โดยปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐาน

- 10s Safety Standard Transport Manual

- คู่มือปฏิบัติการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้าTruck Driver Operation Manual

- ระบบประกันความพึงพอใจที่เป็นเลิศด้านขนส่ง Transport Best Practice Warrantee Index


มาตรฐานการบริการรถขนส่ง

V-serve Alliance Transport 

เรามีมาตรฐานการบริการรถขนส่ง สินค้าประเภท เครื่องจักร เเละอะไหล่ ส่วนประกอบ บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ เเละเเพคกิ้งตีลัง  ตั้งเเต่ก่อนรับสินค้าออกจากท่า จนกระทั่งส่งสินค้าถึงโรงงานลูกค้าด้วยความปลอดภัย

- พนักงานขับรถมีความรู้ความชำนาญในการขนส่งสินค้าประเภทเครื่องจักรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

- ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนออกปฏิบัตดาร

- ตรวจสอบสภาพรถขนส่งมีความพร้อมก่อนวิ่งงาน

- ตรวจสอบสภาพสินค้า-ตู้สินค้า ไม่มีการชำรุดก่อนออกจากท่า

- มีเจ้าหน้าที่ติดตามสถานะการทำงานรถขนส่งศูนย์Call center 24 ชม


บริการขนส่งสินค้า

V-serve Alliance Transport

ให้บริการขนส่งสินค้า ประเภทสารเคมี บรรทุกรถขนส่งตู้ทึบ ภายใต้การให้บริการที่มีความปลอดภัย ในตัวสินค้า เเล้วความปลอดภัย ทางด้านสุขอนามัย

- พนักงานขับรถผ่านการอบรม ตามมาตรฐานคู่มือปฏิบัติการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

- มีการตรวจสอบสภาพรถบรรทุก ก่อนออกปฏิบัติงานเป็นประจำทุกครั้ง

- ตรวจสอบสภาพสินค้าโดยรอบก่อนนำสินค้าขึ้นรถขนส่ง

- ปฏิบัติตามมาตรฐานเเละตัวบ่งชี้ด้านสุขอนามัย

- การคัดกรองสุขอนามัยของบุคคล

- สุขอนามัยเเละความสะอาดของยานพาหนะ

- มาตรการลดมลพิษเพื่อสุขอนามัยเเละเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม


ขนส่งสินค้าข้ามเเดน

V-Serve Alliance Transport 

ได้รับความไว้วางใจ ในการให้บริการ งานขนส่งสินค้าข้ามเเดน ด้วยรถบรรทุกตู้ทึบ ตามคู่มือปฏิบัติการสำหรับพนักงานขับรถ "Truck Driver Operation Manual"

- พนักงานผ่านการอบรมให้มีความรู้ความชำนาญ ในการดูเเลรักษาสินค้าเเต่ละประเภทตั้งเเต่ก่อนนำสินค้าขึ้นรถ จนส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าด้วยความปลอดภัย

- พนักงานผ่านการตรวจคัดกรอง ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิค-19ก่อนเดินทาง

- ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติมาตรฐานเเละตัวบ่งชี้ด้านสุขอนามัย

- ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติมาตรฐานเเละตัวบ่งชี้ด้านความปลอดภัย

- ติดตามสถานะรถขนส่งด้วยศูนย์ Call Center 24 ชม.


V-serve

V-serve Alliance Transport ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการขนส่งสินค้า ประเภท เเละยารักษาโรค โดย มีระบบ การปฏิบัติการด้าน สุขอนามัยด้านยานพาหนะ
✅ทำการล้างทำความสะอาดยานพาหนะเเละตู้บรรทุกสินค้า ตามหลักปฏิบัติมาตรฐานขนส่งฮาลาล (HAL-Q)
✅ตรวจเช็คอุปกรณ์เเละระบบควบคุมอุณหภูมิ ก่อนอกปฏิบัติงานทุกครั้ง
✅พนักงานได้รับการอบรม มีความรู้ความชำนาญตรงตามประเภทการให้บริการขนส่งสินค้า


V-Serve

V-Serve Alliance Transport ให้ความสำคัญด้านสิ่งเเวดล้อม☘ โดยมีโครงการ  "V-Serve Blue Energy" เพื่อให้การขนส่งสามารถเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม ที่เกี่ยวข้องตั้งเเต่พนักงานขับรถ ,ความตระหนักรู้ด้านสิ่งเเวดล้อม,การดูเเลยานพาหนะเเละการตรวจสอบอย่างจริงจัง

✅ อบรมพนักงานให้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งเเวดล้อม ตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนวิ่งงานเป็นประจำทุกวัน

✅ตรวจวัดค่าวันดำเกณฑ์ตามมาตรฐาน ของกรมการขนส่งทางบก

✅ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งเเวดล้อมในโรงงานอย่างเคร่งครัด ขนส่งตรงเวลา ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งเเวดล้อม ใช้บริการ V-Serve Alliance Transport


V-Serve

V-Serve Alliance Transport ให้บริการขนส่งสินค้าทุกประเภท โดยให้บริการ ที่เน้น ความพึงพอใจเเละความปลอดภัยสูงสุด ตามข้อปฏิบัติ มาตรฐานดังนี้

✅ระบบประกันความพึงพอใจ มาตรฐานความเป็นเลิศปฏิบัติการด้านขนส่ง

✅ปฏิบัติ ตามมาตรฐานเเละตัวบ่งชี้ด้านสุขอนามัย (การป้องกัน เเละปลอดจากการเป็นพาหะ สถานะการณการเเพร่ระบาดไวรัสโควิค-19)

✅ปฏิบัติตามมาตรฐานเเละตัวบ่งชี้ด้ายความปลอดภัย