V-Showcase

TransportService

TransportService

บริษัทวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้มีการเตรียมความพร้อมของรถขนส่งในงานขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ-สินค้าเน่า-เสียหายง่าย การขนส่งเเละการเคลื่อนย้ายสินค้าจะต้องทำตามขั้นตอนอย่างละเอียด โดยเมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2563 บริษัทวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ให้บริการขนส่งสินค้า ประเภทควบคุมอุณหภูมิ ส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชาทางด่านอรัญประเทศ โดยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก (6ล้อตู้ทึบควบคุมอุณหภูมิ) ตรวจสอบ ประเภทสินค้าเเละระดับการดูเเล เพื่อปฏิบัติดูเเละรักษาสินค้าให้มีความปลอดภัย ตรวจสอบจำนวนสินค้า เพื่อส่งสินค้าครบถ้วนตรวจสอบคำสั่งงานเเละคำสั่งพิเศษเตรียมความพร้อมของรถขนส่งเเละอุณหภูมิตามคำสั่งใบสั่งงาน พร้อมถ่ายรูป อุณหภูมิ เเจ้งมายัง Call center และหน่วยขนส่ง เมื่อถึงหน้างานรับสินค้า เเละทำการตรวจความสมบูรณ์ของสินค้าจัดเรียงสินค้าบนรถขนส่งให้มีความปลอดภัยเช็คอุณหภูมิรถอีกครั้ง เเละปิดตู้ล็อคซีล พร้อมทั้งถ่ายรูปเตรียมพร้อมออกเดินทางลูกค้าสามารถ ติดตามสถานะรถขนส่ง ด้วยบริการ V-serve Call center ได้ 24 ชม. ส่งสินค้าปลอดภัย ทันเวลา ด้วยบริการ วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต


TransportService

TransportService

บริษัทวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้มีการเตรียมความพร้อมของรถขนส่งประเภทตู้ทึบต่างๆ สำหรับงาน LCL ในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ บริษัทวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัดเตรียมความพร้อม ตามข้อกำหนดมาตรฐาน 10s Safety Standard Transport Manaul สำหรับรถขนส่งที่จะให้บริการลูกค้าดังนี้เช็คสภาพความพร้อมของตู้บรรทุก โดยเช็คลิสเเละทำการจำลองเหตุการณ์กรณีฝนตก คือมีการใช้น้ำฉีดเสมือนฝนตกเเล้วเปิดตู้ทดสอบรถที่จะนำมาใช้บริการต้องไม่มีรอยรั่ว หรือรอยหยดน้ำ เช็คความพร้อมของอุปกรณ์เซฟตี้ประจำรถ เช็คความสะอาดภายในตู้ทึบให้มีความสะอาดเราพร้อมให้บริการในทุกสถานการณ์มั่นใจเราใช้บริการ วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด


TransportService

TransportService

บริษัท วีเซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัดให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของตัวสินค้าเเละทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้สามารถจัดส่งหรือส่งมอบไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเงื่อนไขเเละผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด

✅ การอบรม มาตรฐานการให้บริการ

✅ การตรวจเช็คสภาพสินค้า เเละตู้สินค้าก่อนนำออกจากท่า

✅ การติดตามสถานะรถบรรทุกด้วยระบบ GPS VIDEO CAM เเละ E-Call center

✅ มาตรการคัดกรอง รับรองตนเองปลอดจากการเป็นพาหะไวรัสโควิค-19


สถานการณ์

สถานการณ์ ปัจจุบัน ในการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 นอกจาก การส่งสินค้าถูกต้องตรงเวลาเเละปลอดภัยเเล้ว บริษัท วี-เซิร์ฟทรานสปอร์ต จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการเเพร่ระบาดเเละปลอดจากการเป็นพาหะไวรัสโควิค-19 เรามีมาตรการเข้มงวด ในการคัดกรองตนเอง การวัดอุณหภูมิร่างกาย เช็คลิสต์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ทำความสะอาดรถขนส่ง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำทุกวัน เพื่อลูกค้าสามารถมั่นใจ ได้ว่า ขนส่งตรงเวลา สินค้าครบถ้วน เเละปลอดภัยจาก การเเพร่ระบาดไวรัสโควิค-19 ทุกครั้งที่ใช้บริการ วีเซิร์ฟ ทรานสปอร์ต


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ทำการส่งสินค้า เครื่องจักร โดยพนักงานขับรถที่มีความเชี่ยวชาญ เเละมีความความชำนาญ ในการขนส่ง และผ่านการอบรม “10s Safety Standard Transport Manual” เเละมาตรฐานการขนส่งทั้งนี้ในสถานการณ์ การเเพร่ระบาดของไวรัส โควิค-19 ก่อนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ จะทำการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถขนส่งเป็นประจำ เเละทำการคัดกรองตนเอง ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ เเละก่อนถึงโรงงานลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเชื่อมั่น ในงานบริการขนส่ง เเละปลอดภัย ไร้พาหะการเเพร่ระบาด ไวรัสโควิค-19


มาตรการสุขอนามัยป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ภายในห้องโดยสารพนักงานขับรถ เเละได้ทำการ พ่นยาฆ่าเชื้อโดยรอบตู้สินค้า เเละรถยนต์ งานบริการขนส่งข้ามแดนก่อน นำเข้าโรงงานลูกค้ารวมทั้งเมื่อกลับ จากการส่งสินค้าเรียบร้อย จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยรอบตู้สินค้า เเละภายในตู้สินค้า อีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจ ในมาตรการ ป้องกันการเเพร่ระบาด เเละปลอดพาหะ ของบริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ตจำกัด


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน จากไวรัส COVID -19 จึงได้ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ ทำการฉีดพ่นเเอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อภายในสำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 77 และบริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน ภายในสำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 77 และบริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน นำโดยคุณสุริยา คำสุวรรณ กรรมการบริษัทฯ และทีมงาน ร่วมถึงได้ทำการฉีดพ่นเเอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ


ทำการฉีดพ่นเเอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ ภายในสำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 77 และบริเวณรอบๆ อาคารสำนักงาน นำโดยคุณสุริยา คำสุวรรณ กรรมการบริษัทฯ และทีมงาน ร่วมถึงได้ทำการฉีดพ่นเเอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์ขนส่งถนนกิ่งแก้วเพิ่มเติม


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Logistics & Clearance ส่วนงานปฎิบัติการขาออกงานบรรจุ สินค้าประเภท CANNED PINEAPPLE IN LIGHT SYRUP ( สับปะรดในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง ) ในการบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า ต้องมีพนักงานของบริษัทฯ ดูแลควบคุมการบรรจุสินค้าและตรวจสอบสภาพสินค้าให้มีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายก่อนทำการปิดตู้ล็อคซีล เพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทาง


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ปฏิบัติการตาม นโยบาย ”มาตรการเข้มข้นป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19” บริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป โดยทำการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบตัวรถเเละตู้บรรทุกสินค้า ในรถขนส่งให้บริการงานLCL เเละลากตู้ เพื่อมั่นใจ งานให้บริการขนส่งวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิค-19 ต่อไป