V-Showcase

V-serve

V-serve Alliance Transport มีมาตรฐานการดูแล รับ-ส่งสินค้าสำหรับงาน LCL สำหรับรถบรรทุก 4 ล้อตู้ทึบ 6 ล้อตู้ทึบ 10 ล้อตู้ทึบ และรถบรรทุกเทลเลอร์ โดยพนักงานขับรถเช็คสภาพสินค้า โดยรอบก่อนทำการขึ้นรถบรรทุก  รวมทั้งจัดเรียงและรัดพาเลทให้แน่นหนาเพื่อป้องกันสินค้าเคลื่อนโค่นล้ม หรือกระเเทกขณะเดินทางขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง  เเละมีระบบการดูเเลรักษาสินค้าด้วย การล็อคซีล  เพื่อลูกค้ามั่นใจได้ว่า ครบถ้วน ตลอดการเดินทาง


มาตรฐานปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ

มาตรฐานปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ V-serve Alliance Transport ในงานบริการขนส่งตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ ทั้งเเบบลากตู้คอนเทนเนอร์ เเละ

เเบบรถบรรทุกตู้ทึบควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้อง ตรวจเช็ค อุณหภูมิสินค้า,ตรวจเช็คสภาพตู้สินค้า หมายเลขตู้ตอนเทนเนอร์ รวมถึงตรวจเช็คหมายเลขซีลให้ได้ตรงตามเอกสารที่ลูกค้ากำหนด ก่อนนำออกจากท่า เพื่อส่งถึงลูกค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย


V-serve

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

 V-serve Alliance Transport ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้ดำเนินการขนส่งสินค้าประเภทเวชภัณท์ จาก นนทบุรี ไปยังประเทศกัมพูชา ทางด่านคลองลึก ภายใต้การปฏิบัติการด้านขนส่งที่มีปลอดภัย ของสินค้าลูกค้าเป็นสำคัญ 

- เตรียมความพร้อมของยานพาหนะเเละตู้ บรรจุสินค้า 

- พนักงานขับรถมีความรู้ความชำนาญในเส้นทางการขนส่งเเละการดูเเละรักษาสินค้าเเต่ละประเภทโดยเฉพาะ

- มีการติดตามสถานะรถขนส่งโดยศูนย์  Callcenter 24ชม.


บริษัท

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

บริษัท วี-เซิร์ฟ อัลไลเเอนซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ ประชุมผู้บริหาร ซัพพลายเชนและพันธมิตรธุรกิจ ณ ศูนย์สาธิตการแพ็คกิ้งและบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ศรีนครินทร์ (ซอยลาซาล 83) โดยท่าน ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป เป็นประธานในที่ประชุม

โดยมีการเเจ้ง นโยบายและทิศทางดําเนินงานของบริษัทวี-เซิร์ฟฯ ในปี 2564

- โครงการเสริมทักษะพันธมิตรขนส่งหลักสูตร“การจัดการขั้นสูงโซ่อุปทานโลจิสติกส์

- โครงการ“LogisticsWithoutCovid-19 มาตรฐานและดัชนีปฏิบัติการ ด้านสุขอนามัย “Sanitary & Safety Best Practices Index” 

- โครงการ “One Team Business Partner พันธมิตรธุรกิจเพิ่มโอกาสทาง การตลาด”

- การเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์“Safety & Equipment for Logistics”


V-serve

V-serve Alliance Transport ให้บริการขนส่งสินค้าที่บรรจุในถุง flexibag มาเต็มตู้คอนเทนเนอร์โดยมีพนักงานขับรถเเละทีมงานที่มีประสบการณ์ เเละมีความชำนาญ ในการขนส่งสินค้าดังกล่าว โดยเฉพาะ 

- การเตรียมพร้อมของรถบรรทุก

- การคัดกรองด้านสุขอนามัย

- การตรวจสอบสภาพตู้สินค้า

- การติดตามการขนส่ง จนกระทั่งส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อย


V-serve

V-serve Alliance Transport ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการขนส่งสินค้าเครื่องจักรขนาดใหญ่ ภายใต้การดูเเลความปลอดภัยสินค้าด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ 

- วางเเผนการจัดส่ง อุปกรณ์ยานพาหนะ 

- เลือกเส้นทางการขนส่งที่ปลอดภัยที่มีการสำรวจเส้นทางก่อนการเดินทาง

- พนักงานขับรถขนส่ง มีความเข้าใจเเละได้รับการวางเเผนการปฏิบัติงาน ก่อนออกเดินทาง


V-serve

V-serve Alliance Transport ได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการขนส่งสินค้าประเภท เเม่เเละเด็กที่ต้องรักษามาตรฐานด้านความสะอาด เเละปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการปฏิบัติด้าน "ความปลอดภัยต่อสินค้าระหว่างการขนส่ง" ที่เริ่มตั้งเเต่

- การอบรมพนักงานขับรถ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณท์ ประเภทสินค้าที่จะทำการขนส่ง

- การตรวจสอบสภาพตู้สินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์แม่เเละเด็ก

- การทำความสะอาดยานพาหนะเเละฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสาร รถขนส่งที่จะเข้าปฏิบัติงานในเขตโรงงานลูกค้า

- การคัดกรองพนักงานขับรถประวัติไทม์ไลน์, เเละการตรวจวัดอุณหภูมิ พนักงานขับรถ ที่ เข้าปฏิบัติงานในเขตโรงงานลูกค้า 

วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต มีความยินดีในการให้บริการ เเละใส่ใจในมาตรฐานสินค้า


V-serve

V-serve Alliance Transport ให้บริการส่งสินค้าประเภทเม็ดพลาสติก บรรจุในถุงจัมโบ้เเบ็ค ด้วยรถ 6 ล้อตู้ทึบประตู เปิดรอบด้าน 10 บาน โดยมีมาตรการการดูเเลรักษาสินค้า ในระหว่างการขนส่ง 

- ตรวจเช็คสภาพตู้ บรรทุก โดยการจำลองฝนตก เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของตู้บรรทุก ขอบยาง กลอนประตู เพื่อมั่นใจว่ามีสภาพพร้อมใช้งานก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 

- การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตู้บรรทุกเเละห้องโดยสาร ตามข้อปฏิบัติ มาตรการคัดกรองด้านสุขอนามัย Sanitary & Screening Best Practice

- อุปกรณ์เซฟตี้ ประจำบุคคล เเละยานพาหนะ พร้อมใช้งาน ในความปลอดภัย ทั้งของพขร.เเละสินค้า

- ทำการรัดชิ่งสินค้า เเละตรวจสอบสภาพสินค้าโดยรอบไม่มีการฉีด-ขาด-รั่ว พร้อม นำส่งลูกค้าด้วยความปลอดภัย


V-serve

V-serve Alliance Transport ให้บริการรถขนส่งสินค้าประเภท 4 ล้อ เเละ 6 ล้อ เเบบควบคุมอุณหภูมิ เเละเเบบเเช่เเข็ง โดยมีมาตรฐานการให้บริการดังนี้

- ตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถขนส่ง จากเจ้าหน้าที่ขนส่ง วี-เซิร์ฟฯ ก่อนปฏิบัติงาน 

- อบรมพนักงานขับรถ ให้ทราบ ถึงรายละเอียด เเละข้อระมัดระวัง ของสินค้าเเต่ละประเภท ที่จะทำการขนส่งก่อนปฏิบัติงาน

- มีระบบการล็อคซีล เพื่อลูกค้าเเน่ใจว่าสินค้าไม่ถูกเปิดระหว่างขนส่งสินค้าก่อนถึงจุดหมายปลายทาง

- มาตรฐานเเละคัดกรองด้านสุขอนามัย ก่อนวิ่งงานส่งสินค้าตรงเวลา ปลอดภัย ใส่ใจสุขอนามัย 


สำหรับสินค้างานบรรจุส่งออก

สำหรับสินค้างานบรรจุส่งออก V-serve Alliance Transport ให้ความสำคัญในมาตรการ เรื่อง"การตรวจสภาพตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อความปลอดภัย" ก่อนนำตู้เข้าโรงงานลูกค้า โดยการรับ-ส่ง ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับประเภทตู้คอนเทนเนอร์ประเภทต่างๆ รวมทั้ง การตรวจสภาพตู้"เบื้องต้น"ด้วยสายตา ตามมาตรฐาน 7 Point Checking

- ผนังตู้ด้านซ้าย-ขวา ไม่ยุบ ไม่เป็นสนิม

- ประตูตู้ขอบยางสนิท กลอนประตูตู้ครบ ไม่ชำรุด

- ภายในตู้ไม่มีคราบสกปรก

- หลังคาตู้ไม่รั่วไม่ผุ

- ผนังตู้ด้านหน้าไม่รั่ว ไม่เเตก

- สภาพพื้นตู้ไม่มีเสี้ยน ไม่มีคราบน้ำมัน ไม่ผุ

- เช็ครูระบายอากาศ