V-Showcase

TransportService

TransportService

ในการให้บริการขนส่งสินค้าประเภท เเฟล็กซิเเบ็ค ( ของเหลวในถุงขนาดใหญ่ที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ) บริษัทวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต ได้ให้บริการดูเเลรักษา เเละการส่งสินค้า ภายใต้การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

 • พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรม การปฏิบัติงานตาม คู่มือ 10s Safety Transport
 • มีการสำรวจเส้นทางการวิ่งงาน ค้นหา จุดระมัดระวัง ในระหว่างการขนส่งสินค้าเพื่อการเดินทางส่งสินค้าด้วยความปลอดภัย
 • มีการตรวจสอบสภาพตู้สินค้าโดยรอบ ก่อนรับออกจากเขตท่าเรือ
 • การควบคุมการใช้ความเร็ว ระหว่างการขนส่ง
 • พนักงานมีความรู้ความชำนาญในเส้นทางเเละการปฏิบัติงานส่งสินค้าเฉพาะด้าน


TransportService

TransportService การให้บริการขนส่งสินค้า สำหรับการให้บริการรับ-ส่งตู้คอนเทนเนอร์เปล่า(ขาออก) บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ตจำกัด 

 • พนักงานขับรถจะต้องผ่านการอบรมวิธีการทำงานเกี่ยวกับประเภทตู้คอนเทนเนอร์
 • พนักงานขับรถต้องดูจากเกรดตู้สินค้า (ที่ลูกค้าจองไว้กับเอเย่นต์) ,ประเภทสินค้าที่บรรจุ,สถานที่รับ-บรรจุ-คืนตู้หนัก
 • การเช็คสภาพตู้เบื้องต้นด้วยสายตา,เบอร์ตู้,เบอร์ซีล
 • ถ่ายรูปส่งไลน์ เเละรายงานสถานะมายังศูนย์ Call Center


TransportService

TransportService บริษัทวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการงานขนส่ง ภายใต้การปฏิบัติงาน “ความเป็นเลิศมาตรฐานขนส่งทางถนนเเละมาตรฐานซัพพลายเชนร่วมบริการขนส่ง”

 • ระบบประกันความพึงพอใจมาตรฐานปฏิบัติการความเป็นเลิศขนส่งทางถนน
 • Just In Time Best Practice ปฏิบัติการขนส่งตรงเวลา
 • การบริหารความเสี่ยง สินค้าที่มีความเสี่ยงสูง
 • การรักษาลูกค้าเเละความพึงพอใจด้านขนส่ง
 • ปฏิบัติการมาตรฐานสากลการให้บริการขนส่ง
 • มาตรการป้องกันเเละลดปัญหามลพิษสิ่งเเวดล้อมจากยานพาหนะขนส่ง
 • การบริหารความเสี่ยงในงานขนส่ง
 • การปฏิบัติการขนส่งสินค้าเฉพาะทางการพัฒนาบุคลากรขนส่งเเละพันธมิตรซัพพลานเชนขนส่ง


TransportService

TransportService สำหรับช่วงหน้าฝน การให้บริการรถขนส่งตู้ทึบ งานไม่เต็มตู้  (LCL) บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ตจำกัด มีมาตรการดูเเลเเละป้องกันสินค้า เปียกเสียหายในรถขนส่งได้มีการเตรียมความพร้อม ด้านยานพาหนะ โดย การจำลองสถานการณ์ ฝนตก เเละทำการเช็ค สภาพตู้ โดยรอบ ตามเเบบฟอร์มการเช็คลิสว่ามีรอยรั่ว รอยซึม หรือไม่ โดย ทางเเผนกขนส่งได้ปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด เเละใช้รถขนส่งที่มีความพร้อม นำมาใช้บริการเท่านั้น สินค้ามีความปลอดภัย ภายใต้การบริการ ขนส่ง วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด


TransportService

TransportService

บริษัทวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยความปลอดภัย โดยได้นำเทคโนโลยี ในเรื่องของพิกัดเเสดงสถานที่วันเวลาเเละตำเเหน่ง เข้ามาใช้งานงานขนส่ง 

 • การเเสดงตำเเหน่ง ในการรับสินค้าออกจากท่าตรวจปล่อย รวมถึงสถานที่ส่งสินค้า
 • การเเสดงตำเเหน่งเเละสถานที่ในการตรวจสอบสภาพสินค้า-สภาพตู้สินค้าออกจากท่าตรวจปล่อย ทั้งนี้เรายังคงเข้มงวด ในการคัดกรองตนเองของพนักงานขับรถ ให้ปลอดจากการเป็นพาหะไวรัสโควิค-19 เเละการตรวจวัดเเอลกอฮอล์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่


Transport

Transport Service

สำหรับการให้บริการขนส่งขนส่งสินค้าประเภทเหล็กคอยล์ขนส่งเปิดหน้าตู้ (งานLCL)

 

 • พนักงานขับรถจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะขนส่งสินค้าประเภทเหล็กคอยล์
 • พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรมขนส่งเหล็กคอยล์ ตามมาตรฐานของลูกค้า
 • พนักงานขับรถจะต้องเช็คสภาพเหล็กคอยล์โดยรอบหากพบรอยเสียหายต้องทำการเเจ้งเซอร์เวย์ทันที
 • ในการขึ้นสินค้า ต้องทำการรัดชิ่ง อย่างเเน่นหนา พร้อมทั้ง จัดพาเลท หรือหมอนรองสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายขณะขนส่ง พร้อมทั้งทำการเช็คสภาพสินค้าโดยรอบตามใบเช็คลิส
 • เมื่อถึงโรงงานลูกค้า ทำการตรวจเช็คสภาพสินค้า โดยรอบอีกครั้ง


TransportService

TransportService สำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าประเภทเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ให้ความสำคัญในการส่งสินค้าด้วยความปลอดภัย โดย

 • การเลือกทีมงานเเละพนักงานขับรถที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการขนส่งสินค้าประเภทเครื่องจักรขนาดใหญ่
 • ความพร้อมของอุปกรณ์ safety เเละอุปกรณ์สำหรับในการรัดยึดสินค้า
 • การสำรวจ-วัดขนาดสินค้า(ของจริง)เพื่อความเเม่นยำในการวางเเผนการเดินรถ
 • การสำรวจเส้นทางการเดินรถ ตั้งเเต่ก่อนออกจากท่า -ปลายทางที่ส่งสินค้า , จุดเสี่ยงควรระวัง, เเละจุดอันตรายใดบ้าง เพื่อนำมาวางเเผนการทำงานในการเดินรถขนส่ง
 • เช็คความอ่อนไหวของสินค้าเเละประเมินระดับการดูเเลรักษา (เครื่องจักรขนาดใหญ่มีระดับการดูเเลสูงสุด)
 • ติดตามการเดินรถ จนกระทั่งสินค้าถึงโรงงาน ด้วยความปลอดภัย


TransportService

TransportService

ภายใต้การให้บริการงานขนส่งด้วยรถบรรทุกที่มีให้บริการมากกว่า500คัน บริษัท วี-เซิร์ฟทรานสปอร์ตจำกัด ใช้ระบบปฏิบัติการ ความเป็นเลิศด้านขนส่งนำมาใช้ขับเคลื่อน การให้บริการโดย

 • การส่งสินค้าตรงเวลาเเละตรงตามที่กำหนด
 • ตรงเงื่อนไขของการส่งมอบ
 • มีการดูเเลสภาพรถ เเละพนักงานขับรถให้พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
 • สินค้ามีความปลอดภัยภายใต้สถานะการต่างๆ
 • ให้ความสำคัญต่อขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม
 • ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับเเละกฎหมาย
 • พนักงานขับรถปลอดเเอลกอฮอล์เเละยาเสพติด


TransportService

TransportService

ในการส่งสินค้าข้ามเเดน เเละงานทางไกล บริษัทวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ตจำกัดมีระบบการจัดการ ภายใต้ มาตรฐานความปลอดภัยให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ครอบคลุมในทุกมิติด้าน ความปลอดภัยพนักงานขับรถ ผู้ร่วมใช้ถนนรวมถึงความปลอดภัยของตัวสินค้าเเละทรัพย์สินของลูกค้าซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ของเราให้สามารถส่งมอบไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเวลา ตรงเงื่อนไข เเละผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุดด้วยระบบ

 • ติดตามสถานะรถขนส่ง ด้วยระบบ  Call center 24 ชม.
 • ใช้โปรเเกรม GPS เเละ  Video Cam เเบบเรียลไทม์ ในการควบคุมการติดตามสถานะรถขนส่ง 
 • ระบบการใช้ซีลล็อคตู้ (LOOK SEAL)พลาสติก(สีฟ้า)ซึ่งทางV-SERVE จัดทำเป็นพิเศษที่มีหมายเลขกำกับ
 • การรายงานสถานะ ตั้งเเต่รับสินค้า จนกระทั้งส่งสินค้าเรียบร้อย


TransportService

TransportService

บริษัท วี-เซิร์ฟทรานสปอร์ต จำกัด โดย คุณสุริยา คำสุวรรณ ร่วมกับผู้บริหารพันธมิตรขนส่ง บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ร่วมประชุมทบทวน นโยบาย มาตรการ การให้บริการงานขนส่งเเบบเข้มข้น ภายใต้การบริการ”ระบบประกันความพึงพอใจงานขนส่ง” เเละนำไปปฏิบัติในระดับปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการความเป็นเลิศการส่งมอบสินค้า,ระบบคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยขนส่ง,ความรับผิดชอบความเสียหาย,ศูนย์ควบคุมขนส่งอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุม-ติดตามสถานะรถบรรทุกเเบบเรียลไทม์,ขนส่งถูกกฎหมายเเละปลอดยาเสพติด,ขนส่งเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม,ระบบมาตรฐานขนส่งสากล,การบริหารความเสี่ยงโซ่อุปทานขนส่ง,อบรมทักษะผู้บริหารเเละพนักงานขับรถ,การประเมินความพึงพอใจในงานบริการขนส่ง

เราคงไว้ ซึ่ง มาตรฐานการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มั่นใจเรา ใช้บริการเรา วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด