V-Showcase

Bangna

Bangna Warehouse วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด โดยคลังสินค้าสาขาบางนา ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหาร (แป้งข้าวโพด) นำเข้าจากต่างประเทศ มีแรงงานขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ จัดเรียงขึ้นบนพาเลทพันฟิล์มปิดคลุมสินค้าเพื่อความสะอาดปลอดภัยระหว่างการจัดเก็บ


Bangpu

Bangpu Warehouse

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด โดยคลังสินค้าสาขาบางปูให้บริการรับฝากเก็บสินค้าเป็น วัตถุเจือปนอาหาร (food additive) มีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง รายการจำนวนของสินค้าตามเอกสาร packing list ก่อนรับฝากเก็บ หากพบความแตกต่าง ไม่ถูกต้อง หรือสินค้าเสียหาย ดำเนินการถ่ายรูปแจ้งลูกค้ารับทราบในทันที มั่นใจได้ว่าสินค้าที่นำเข้าคลังสินค้ามีความถูกต้องครบถ้วนและสภาพสมบูรณ์

คลังสินค้าสะอาดปลอดภัยบริการด้วยใจใส่ใจคุณภาพ


Bangpu

Bangpu Warehouse & Stuffing Container

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด โดยคลังสินค้าสาขาบางนาให้บริการรับฝากสินค้าชั่วคราว ประเภทอาหารสำเร็จรูป เพื่อบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไปยังประเทศแคนาดา โดยตู้ขนาด 40 ฟุต สินค้าแพ็คบนพาเลทขนาด 80*120 ซม.โดยใช้รถโฟร์คลิฟท์บรรจุสินค้าเข้าตู้ได้ จำนวน 40 พาเลท ซึ่งช่องว่างระหว่างพาเลทมีการป้องกันสินค้าล้มเสียหายโดยใส่ Airbag เข้าไป เพื่อความปลอดภัยของสินค้าระหว่างการขนส่งทางถนนและทางเรือ


Bangpu

Bangpu Warehouse

คลังสินค้าสาขาบางปู ให้บริการฝากเก็บสินค้านั่งร้านสำหรับเป็นส่วนประกอบในการสร้างทางยกระดับ นำเข้าจากประเทศจีน โดยมีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ด้วยรถโฟร์คลิฟท์ 2.5 ตัน มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและจัดทำ Inventory Report ให้กับลูกค้าแบบรายสัปดาห์และรายเดือน

 

คลังสินค้าสะอาดปลอดภัยบริการด้วยใจใส่ใจคุณภาพ


คลังสินค้าสาขากิ่งแก้ว

Kingkaew Warehouse & Stuffing Service

คลังสินค้าสาขากิ่งแก้ว ทำเลที่ตั้งใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และ ICD ลาดกระบัง ให้บริการรับฝากเก็บสินค้าประเภท กาวอุตสาหกรรมเพื่อกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ทำการขนย้ายสินค้า ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ด้วยรถโฟร์คลิฟท์ 2.5 ตัน ระยะเวลา 30-60 นาทีต่อตู้ด้วยความรวดเร็วตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด และเจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ตรวจสอบนับจำนวนสินค้าด้วยความถูกต้อง ก่อนจัดส่งรายงานให้กับลูกค้า


คลังสินค้าสาขาบางนา

คลังสินค้าสาขาบางนา ให้บริการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไปต่างประเทศ สินค้าเป็นข้าวสาร จำนวนกว่า 120 ตัน พื้นที่จัดเก็บสินค้าชั่วคราว เพื่อรมยากำจัดแมลงด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นการรมยาสินค้าแบบออร์แกนิค ปราศจากการตกค้างของสารเคมีที่เป็นพิษ ใช้ระยะเวลา 15 วัน ก่อนบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้า คลังสินค้ามีระบบการตรวจสอบ 7 point container checklist, Inspection เพื่อความถูกต้องและปลอดภัยของสินค้า


Bangna

Bangna Warehouse & Distribution Center คลังสินค้ามีบริการรับฝากเก็บสินค้าทั่วไป

ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท 105 เขตบางนา กทม. ใกล้ท่าเรือคลองเตย และพื้นที่กรุงเทพชั้นในสามารถกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว พื้นที่ให้บริการ 100-1000 ตรม. บริหารจัดการสินค้าครบวงจร รวมถึงเครื่องมือรถยกพร้อมให้บริการขนย้ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ มีมาตรการคัดกรองป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ก่อนการรับ-จ่าย-จัดเก็บสินค้าได้อย่างปลอดภัย


บริษัท

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด โดยคลังสินค้าสาขาบางนา ได้รับความไว้วางใจจากดารานักแสดงชื่อดัง คุณรถเมล์ ได้นำสินค้าเป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดจากน้ำแร่ธรรมชาติ ยี่ห้อ HUGA เพื่อส่งกระจายไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีการควบคุมดูแลเรื่องความสะอาดของพื้นที่คลังสินค้า จัดเก็บสินค้าบนชั้นวาง (Selective rack) เพื่อความปลอดภัยของสินค้าและรวดเร็วในการเบิกจ่ายสินค้า

 

คลังสินค้าสะอาดปลอดภัยบริการด้วยใจใส่ใจคุณภาพ