: Bangna Warehouse & DC ( ศูนย์กระจายสินค้าบางนา กม.4 )


V-Serve operates 160,000 square meters of professionally managed and secure storage space to provide our client at distribution center located in :


คลังสินค้า พื้นที่ สถานที่ตั้ง ระบบความปลอดภัย การเดินทาง
คลังสินค้า บางนา 19,200 m2 ถ.ศรีนครินทร์ ซอยลาซาล 83 กล้อง CCTV ทุกจุดรับส่งสินค้า เจ้าหน้าที่รปภ. 24 ชม. ใกล้ท่าเรือกรุงเทพ สะดวกต่อการเดินทาง ไปท่าเรือแหลมฉบัง ใกล้ทางด่วน

ติดต่อใช้บริการ

0653615541


คลังอื่นๆ
คลังสินค้าบางปู
คลังสินค้าสุวรรณภูมิ