ตำแหน่งงานว่าง

               มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กลุ่มบริษัทในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป บริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจ “ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร”

(Integrated Logistics Service Provider) ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 40 ปี


ต้องการรับสมัครผู้มีประสบการณ์ หลายตำแหน่ง ดังนี้

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

 

 1.  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้านำเข้า ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 จำนวน 1 อัตรา

• หน้าที่และรายละเอียดงาน

1.  ให้คำปรึกษาด้านเอกสารพิธีการศุลกากรนำเข้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าแก่พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า(CS)
2.  ให้คำปรึกษาด้านการนำเข้าสินค้าแก่ลูกค้าและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
3.  อนุมัติการใช้พิกัดศุลกากรนำเข้าสินค้าร่วมกับทีมผู้ชำนาญการศุลกากร
4.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.  ควบคุม บริหารจัดการ และกำกับทีมบริการลูกค้านำเข้า(CS) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.  ปฏิบัติงานตามที่ผู้อำนวยการสายงานมอบหมาย(กรณีติดภารกิจ)
7.  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรและเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีม
7. มีประสบการณ์ทำงานระดับผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 5 ปี
8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
9. หากมีประสบการณ์ด้านงานสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30น. – 12.00น. 

• สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท 77(อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีบีทีเอสอ่อนนุช)

• วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางอีเมล์ Address:  hr@v-servegroup.com, suchathip@v-servegroup.com
2. สมัครผ่าน  Website บริษัทที่ : www.v-servelogistics.com  หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ที่ Job Apply
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอดที่ LINE Official : @V-SERVE 
4. สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 095-3690702 หรือ 02-3323940-9 ต่อ 1118 ,1077, 1013, 1036

-------------------------------------------------------------------

 

2. พนักงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสำนักงานโคราช(จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 1 อัตรา

• หน้าที่และรายละเอียดงาน

1.  เข้าพบลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายและเข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง 
2.  จัดทำเอกสารใบเสนอราคาในการเสนอขายสินค้าอุปกรณ์แพคกิ้งและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3.  บริหารแผนการขายและแผนการตลาด รวมถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
4.  ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย
4. มีประสบการณ์ด้านงานขายโดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
7. มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีม
8. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและสามารถเดินทางมาทำงานได้
9. หากมีความรู้ด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30น. – 12.00น. 

• สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 142/2, 992/2 หมู่ 8  ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

• วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางอีเมล์ Address:  hr@v-servegroup.com, suchathip@v-servegroup.com , me03-logistics@v-servegroup.com 
2. สมัครผ่าน  Website บริษัทที่ : www.v-servelogistics.com  หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ที่ Job Apply
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอดที่ LINE Official : @V-SERVE 
4. สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 095-3690702 หรือ 02-3323940-9 ต่อ 1118 ,1077, 1013, 1036

-------------------------------------------------------------------

 

3.  พนักงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสำนักงานสาขาภาคใต้(จังหวัดสุราษฏร์ธานี) จำนวน 1 อัตรา

• หน้าที่และรายละเอียดงาน

1.  เข้าพบลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายและเข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง 
2.  จัดทำเอกสารใบเสนอราคาในการเสนอขายงานบริการพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก และผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมด
3.  ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4.  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย
4. มีประสบการณ์ด้านงานขายโดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
7. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีม
8. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีและสามารถเดินทางมาทำงานได้
9. หากมีความรู้ด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30น. – 12.00น. 

• สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 396/30 หมู่ 4  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

• วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางอีเมล์ Address:  hr@v-servegroup.com, suchathip@v-servegroup.com , sujaree.south@v-servegroup.com 
2. สมัครผ่าน  Website บริษัทที่ : www.v-servelogistics.com  หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ที่ Job Apply
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอดที่ LINE Official : @V-SERVE 
4. สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 095-3690702 หรือ 02-3323940-9 ต่อ 1118 ,1077, 1013, 1036

-------------------------------------------------------------------

 

4.  พนักงานบริการลูกค้าส่งออก(CS)งานขายตั๋วธนาคาร(L/C) ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 จำนวน 1 อัตรา

• หน้าที่และรายละเอียดงาน

1.  จัดทำเอกสารส่งออกและให้บริการลูกค้าด้านการส่งออกและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการส่งออก
2.  จัดทำเอกสารขายตั๋วธนาคาร(L/C) และเอกสารส่งไปปลายทางยังต่างประเทศ
3.  ประสานงานกับลูกค้าในการจัดทำเอกสารส่งออกทั้งหมด
4.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารส่งออกอย่างน้อย 3 ปี
6. มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีม
7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้

• เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30น. – 12.00น. 

• สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท 77(อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีบีทีเอสอ่อนนุช)

• วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางอีเมล์ Address:  hr@v-servegroup.com, suchathip@v-servegroup.com
2. สมัครผ่าน  Website บริษัทที่ : www.v-servelogistics.com  หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ที่ Job Apply
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอดที่ LINE Official : @V-SERVE 
4. สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 095-3690702 หรือ 02-3323940-9 ต่อ 1118 ,1077, 1013, 1036

-------------------------------------------------------------------

 

5. พนักงานบริการลูกค้างานคืนอากรมาตรา 29 ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 จำนวน 2 อัตรา

• หน้าที่และรายละเอียดงาน

1.  จัดทำเอกสารขอคืนอากรมาตรา 29, สูตรการผลิต และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอคืนอากรมาตรา 29
2.  ประสานงานกับลูกค้าในการจัดชุดเอกสารขอคืนอากรมาตรา 29 ทั้งหมด
3.  จัดทำรายงานตามที่ตกลงกับลูกค้าและตามที่ลูกค้าต้องการ
4.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออกคืนอากรมาตรา 29
5.  ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
6.  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านขอคืนอากรมาตรา 29 โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีและโปรแกรม Excel ฟังก์ชั่น VLOOKUP 
6. มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีม
7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
8. หากมีประสบการณ์ด้านงานบริหารระดับผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30น. – 12.00น. 

• สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท 77(อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีบีทีเอสอ่อนนุช)

• วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางอีเมล์ Address:  hr@v-servegroup.com, suchathip@v-servegroup.com
2. สมัครผ่าน  Website บริษัทที่ : www.v-servelogistics.com  หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ที่ Job Apply
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอดที่ LINE Official : @V-SERVE 
4. สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 095-3690702 หรือ 02-3323940-9 ต่อ 1118 ,1077, 1013, 1036

-------------------------------------------------------------------

 

6. พนักงานประสานงานต่างประเทศ ประจำสำนักงานสาขาภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) จำนวน 1 อัตรา

• หน้าที่และรายละเอียดงาน

1.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกไปประเทศมาเลเซีย ได้แก่ สายเรือ, ซัพพลายเออร์ฝั่งมาเลเซียและในประเทศ, ท่าเรือและด่านต่างๆ 
2.  ประสานงานกับลูกค้าในการส่งออกไปประเทศมาเลเซีย
3.  ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
4.  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ดี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
5. มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีม
6. มีประสบการณ์ด้านเอกสารส่งออกไปประเทศมาเลเซียอย่างน้อย 2 ปี
7. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและสามารถเดินทางมาทำงานได้
8. หากมีความรู้ด้านภาษามลายูจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30น. – 12.00น. 

• สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 298/81 หมู่ 5  ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

• วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางอีเมล์ Address:  hr@v-servegroup.com, suchathip@v-servegroup.com , siwakorn@v-servegroup.com 
2. สมัครผ่าน  Website บริษัทที่ : www.v-servelogistics.com  หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ที่ Job Apply
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอดที่ LINE Official : @V-SERVE 
4. สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 095-3690702 หรือ 02-3323940-9 ต่อ 1118 ,1077, 1013, 1036

 

-------------------------------------------------------------------

 

7.  เลขานุการด้านพิมพ์งาน ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 จำนวน 1 อัตรา

• หน้าที่และรายละเอียดงาน

1.  พิมพ์งานทุกประเภท ได้แก่ บทความ, จดหมาย, ประกาศและคำสั่งต่างๆภายในองค์กร
2.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3.  จัดเตรียมการประชุม นัดหมายการประชุมและติดตามผลหลังการประชุม
4.  บันทึกและนัดหมายผู้ที่ติดต่อเจ้านาย, รายงานและแจ้งเตือนการนัดหมาย
5.  อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีและพิมพ์เร็ว
4. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสารทางคำพูดและการเขียนดี 
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูด ระดับใช้งานได้
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเอกสารและหรือพิมพ์งานอย่างน้อย 3 ปี
7. หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการหรือประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30น. – 12.00น. 

• สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท 77(อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีบีทีเอสอ่อนนุช)

• วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางอีเมล์ Address:  hr@v-servegroup.com, suchathip@v-servegroup.com
2. สมัครผ่าน  Website บริษัทที่ : www.v-servelogistics.com  หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ที่ Job Apply
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอดที่ LINE Official : @V-SERVE 
4. สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 095-3690702 หรือ 02-3323940-9 ต่อ 1118 ,1077, 1013, 1036

-------------------------------------------------------------------

 

8.  พนักงาน IT Support ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 จำนวน 1 อัตรา

• หน้าที่และรายละเอียดงาน

1.  ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.  ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3.  ประกอบติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ไอทีต่างๆ 
4.  สามารถแก้ปัญหา Network เบื้องต้นได้
5.  สามารถใช้โปรแกรม MS Office : Word, Excel, Powerpoint ได้ดี

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2.  การศึกษาระดับ ปวส. , ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.  มีประสบการณ์ด้าน hardware , software ขั้นพื้นฐาน
4.  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
5.  สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
6.  สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด
7.  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30น. – 12.00น. 

• สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท 77(อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีบีทีเอสอ่อนนุช)

• วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางอีเมล์ Address:  hr@v-servegroup.com, suchathip@v-servegroup.com
2. สมัครผ่าน  Website บริษัทที่ : www.v-servelogistics.com  หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ที่ Job Apply
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอดที่ LINE Official : @V-SERVE 
4. สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 095-3690702 หรือ 02-3323940-9 ต่อ 1118 ,1077, 1013, 1036

-------------------------------------------------------------------

 

9.  ผู้ตรวจการงานขนส่ง (Transport Auditor) ประจำศูนย์ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา

• หน้าที่และรายละเอียดงาน

1. จัดทำแผนและตารางการตรวจการรถขนส่งในส่วนของที่เป็น Supply Chain และ Alliance
2. เข้าเยี่ยมและประชุมร่วมกับSupply Chain และ Alliance
3. จัดทำรายงานการตรวจการและเข้าเยี่ยม เพื่อรายงานผลต่อผู้จัดการฝ่า
4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และสามารถขับรถยนต์ได้
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีความรู้พื้นฐานงานช่างยนต์หรือการซ่อมรถยนต์
6. มีความกระตือรือร้น ขยัน มีทัศนคติเชิงบวกและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
7. หากมีประสบการณ์ด้านงานขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
วันเสาร์ เวลา 08.30น. – 12.00น. 

• สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 92/1 หมู่ 14 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

• วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางอีเมล์ Address: hr@v-servegroup.com, suchathip@v-servegroup.com , transport2@v-servegroup.com
2. สมัครผ่าน  Website บริษัทที่ : www.v-servelogistics.com  หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ที่ Job Apply
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอดที่ LINE Official : @V-SERVE 
4. สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 095-3690702 หรือ 02-3323940-9 ต่อ 1118 ,1077, 1013, 1036

-------------------------------------------------------------------

10.  หัวหน้าแผนก Pack & Move Logistics ประจำคลังสินค้าบางนา จำนวน 1 อัตรา

• หน้าที่และรายละเอียดงาน

1. กำกับดูแลงานขนย้าย-ติดตั้งเครื่องจักรและงานที่ใช้เครื่องมือหนัก เช่น รถเครน, รถเฮี้ยบ เป็นต้น
2. ประสานงานลูกค้าและซัพพลายเซนที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานฝ่ายบริการลูกค้า-ฝ่ายขนส่งและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชายอายุไม่เกิน 40 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวเครื่องกลโรงงานหรือวิศวช่างกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง
5. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Auto CAD และ Power point ได้
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะการสื่อสารและวางแผนการทำงานได้ดี
7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
8. สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
9. หากมีประสบการณ์ด้านงานกระจายสินค้าในประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
วันเสาร์ เวลา 08.30น. – 15.00น. 

• สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 1119 ระหว่างซอยลาซาล 81-83 ถนนสุขุมวิท 105 (ใกล้แยกลาซาลฝั่งถนนศรีนครินทร์) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

• วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางอีเมล์ Address: hr@v-servegroup.com ,  suchathip@v-servegroup.com , tippawan@v-servegroup.com 
2. สมัครผ่าน  Website บริษัทที่ : www.v-servelogistics.com  หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ที่ Job Apply
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอดที่ LINE Official : V-SERVE 
4. สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 095-3690702 หรือ 02-3323940-9 ต่อ 1013 และ 1036

-------------------------------------------------------------------

 

 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กลุ่มบริษัทในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป (V-Serve Group) ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 13 บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม “การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (LSPs)” ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 38 ปี

สมัครงาน > สมัครงานV-Serve

ติดต่อสอบถาม > 023323940-9 ต่อ 1013, 1118 หรือ 0953690702**สามารถสอบถามข้อมูลตำแหน่งว่าง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านฝ่ายบุคคล ได้ที่ LINE@V-SERVE JOB APPLY**


@jobvserve


พนักงานสามารถดาวน์โหลดคู่มือการทำงานของพนักงาน (Staff Manual) ได้ที่นี่

คู่มือการทำงานของพนักงาน (Staff Manual)


คู่มือการทำงานของพนักงาน (Staff Manual)