ตำแหน่งงานว่าง

               มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กลุ่มบริษัทในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป บริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจ “ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร”

(Integrated Logistics Service Provider) ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 40 ปี


ต้องการรับสมัครผู้มีประสบการณ์ หลายตำแหน่ง ดังนี้

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

 

 1.  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้านำเข้า ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 จำนวน 1 อัตรา

• หน้าที่และรายละเอียดงาน

1.  ให้คำปรึกษาด้านเอกสารพิธีการศุลกากรนำเข้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าแก่พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า(CS)
2.  ให้คำปรึกษาด้านการนำเข้าสินค้าแก่ลูกค้าและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
3.  อนุมัติการใช้พิกัดศุลกากรนำเข้าสินค้าร่วมกับทีมผู้ชำนาญการศุลกากร
4.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.  ควบคุม บริหารจัดการ และกำกับทีมบริการลูกค้านำเข้า(CS) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.  ปฏิบัติงานตามที่ผู้อำนวยการสายงานมอบหมาย(กรณีติดภารกิจ)
7.  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรและเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีม
7. มีประสบการณ์ทำงานระดับผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 5 ปี
8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
9. หากมีประสบการณ์ด้านงานสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30น. – 12.00น. 

• สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท 77(อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีบีทีเอสอ่อนนุช)

• วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางอีเมล์ Address:  hr@v-servegroup.com, suchathip@v-servegroup.com
2. สมัครผ่าน  Website บริษัทที่ : www.v-servelogistics.com  หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ที่ Job Apply
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอดที่ LINE Official : @V-SERVE 
4. สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 095-3690702 หรือ 02-3323940-9 ต่อ 1118 ,1077, 1013, 1036

-------------------------------------------------------------------

 

2. พนักงานบริการลูกค้างานคืนอากรมาตรา 29 ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 จำนวน 1 อัตรา

• หน้าที่และรายละเอียดงาน

1.  จัดทำเอกสารขอคืนอากรมาตรา 29, สูตรการผลิต และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอคืนอากรมาตรา 29
2.  ประสานงานกับลูกค้าในการจัดชุดเอกสารขอคืนอากรมาตรา 29 ทั้งหมด
3.  จัดทำรายงานตามที่ตกลงกับลูกค้าและตามที่ลูกค้าต้องการ
4.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออกคืนอากรมาตรา 29
5.  ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
6.  อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านขอคืนอากรมาตรา 29 โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีและโปรแกรม Excel ฟังก์ชั่น VLOOKUP 
6. มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีม
7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
8. หากมีประสบการณ์ด้านงานบริหารระดับผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30น. – 12.00น. 

• สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท 77(อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีบีทีเอสอ่อนนุช)

• วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางอีเมล์ Address:  hr@v-servegroup.com, suchathip@v-servegroup.com
2. สมัครผ่าน  Website บริษัทที่ : www.v-servelogistics.com  หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ที่ Job Apply
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอดที่ LINE Official : @V-SERVE 
4. สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 095-3690702 หรือ 02-3323940-9 ต่อ 1118 ,1077, 1013, 1036

-------------------------------------------------------------------

3. เลขานุการด้านพิมพ์งาน ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 จำนวน 1 อัตรา

• หน้าที่และรายละเอียดงาน

1.  พิมพ์งานทุกประเภท ได้แก่ บทความ, จดหมาย, ประกาศและคำสั่งต่างๆภายในองค์กร
2.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3.  จัดเตรียมการประชุม นัดหมายการประชุมและติดตามผลหลังการประชุม
4.  บันทึกและนัดหมายผู้ที่ติดต่อเจ้านาย, รายงานและแจ้งเตือนการนัดหมาย
5.  อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

• คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีและพิมพ์เร็ว
4. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสารทางคำพูดและการเขียนดี 
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูด ระดับใช้งานได้
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเอกสารและหรือพิมพ์งานอย่างน้อย 3 ปี
7. หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการหรือประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30น. – 12.00น. 

• สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 709/57 ซอยอ่อนนุช 7/1 (ตรงข้าม People Park อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท 77(อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีบีทีเอสอ่อนนุช)

• วิธีการสมัคร

1. ส่งประวัติสมัครงานผ่านทางอีเมล์ Address:  hr@v-servegroup.com, suchathip@v-servegroup.com
2. สมัครผ่าน  Website บริษัทที่ : www.v-servelogistics.com  หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ที่ Job Apply
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอดที่ LINE Official : @V-SERVE 
4. สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 095-3690702 หรือ 02-3323940-9 ต่อ 1118 ,1077, 1013, 1036

-------------------------------------------------------------------

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กลุ่มบริษัทในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป (V-Serve Group) ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 13 บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม “การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (LSPs)” ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 38 ปี

สมัครงาน > สมัครงานV-Serve

ติดต่อสอบถาม > 023323940-9 ต่อ 1013, 1118 หรือ 0953690702**สามารถสอบถามข้อมูลตำแหน่งว่าง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านฝ่ายบุคคล ได้ที่ LINE@V-SERVE JOB APPLY**


@jobvserve


พนักงานสามารถดาวน์โหลดคู่มือการทำงานของพนักงาน (Staff Manual) ได้ที่นี่

คู่มือการทำงานของพนักงาน (Staff Manual)


คู่มือการทำงานของพนักงาน (Staff Manual)