ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ Logistics ครบวงจร ดำเนินกิจการมานานกว่า 30 ปี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI กำลังขยายงาน


ต้องการรับสมัครผู้มีประสบการณ์ หลายตำแหน่ง ดังนี้

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

1. เจ้าหน้าที่การตลาด (ลูกค้าสัมพันธ์) ประจำสำนักงาน MD Tower


รายละเอียดของงาน

1. ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายการให้บริการงาน Logistics & Supply Chain รวมถึงสอบถามความพึงพอใจและประเมินการให้บริการ


สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงาน MD Tower ชั้น 20 (ติดบิ๊กซีบางนา) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 อัตรา


เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถ+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศหญิง อายุ 24-35 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย

มีทักษะด้านการเจรจา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

หากมีประสบการณ์งานบริการลูกค้า หรืองานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. เลขานุการผู้บริหาร ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77


รายละเอียดของงาน

1. ดูแลตารางผู้บริหาร ได้แก่ นัดหมาย, ประชุม, และส่วนตัว เป็นต้น

2. จัดทำเอกสาร/งานเอกสาร ได้แก่ หนังสือ, จดหมาย, บทความ รวมถึงงานทั่วไป

3. ดูแลงานยุทธศาสตร์และงานที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

4. ติดตามผู้บริหารไปประชุมนอกสถานที่

5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 7/1) ใกล้บีทีเอสอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2 อัตรา


เงินเดือนตามตกลง


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานระดับดีมาก และพิมพ์เร็ว

บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการประสานงาน และคล่องแคล่ว

มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้

สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการหรืองานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถเริ่มงานได้ทันที


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77


รายละเอียดของงาน

1. บริหารงานบุคคลตามนโยบายองค์กรและภายใต้กฎหมายแรงงาน

2. บริหารจัดการด้านอัตรากำลัง, การจ้างงาน, การพัฒนาทักษะ (ฝึกอบรม)

3. แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

4. ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 7/1) ใกล้บีทีเอสอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 อัตรา


เงินเดือนตามตกลง


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคลโดยตรงอย่างน้อย 3 ปี

มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

มีความเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

เริ่มงานได้ทันที


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. พนักงานขายจังหวัดตรัง (Home Office) ประจำจังหวัดตรัง


รายละเอียดของงาน

1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านงานโลจิสติกส์ครบวงจร

2. ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 อัตรา


เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่

มีประสบการณ์งานขายหรือการตลาดอย่างน้อย 2 ปี

บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และรักงานบริการ

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

เริ่มงานได้ทันที


สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานติดต่อ

คุณศิวกร วิชากิจ / ผู้จัดการสาขาภาคใต้

Email : vserve14_195@trusmail.jobthai.com


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. พนักงานเขตภาคเหนือ ประจำสำนักงานแม่สอด


รายละเอียดของงาน

1. เสนอขายผลิตภัณฑ์งานบริการโลจิสติกส์, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุสินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัท

2. ดูแลรับผิดชอบเขตการขายภาคเหนือ ได้แก่ เขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

3. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 985 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้/Home office

1 อัตรา


เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย

มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี

มีภูมิลำเนาในจังหวัดลำพูน ลำปาง หรือเชียงใหม่

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีม

สามารถเริ่มงานได้ทันที


สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานติดต่อ

คุณเฉลิมชัย สุยะคำ / 089-642-8362

Email : vserve14_200@trusmail.jobthai.com


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กลุ่มบริษัทในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป (V-Serve Group) ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 13 บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม “การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (LSPs)” ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 38 ปี

สมัครงาน > สมัครงานV-Serve

ติดต่อสอบถาม > 023323940-9 ต่อ 1013, 1118 หรือ 0953690702**สามารถสอบถามข้อมูลตำแหน่งว่าง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านฝ่ายบุคคล ได้ที่ LINE@V-SERVE JOB APPLY**


@jobvserve


พนักงานสามารถดาวน์โหลดคู่มือการทำงานของพนักงาน (Staff Manual) ได้ที่นี่

คู่มือการทำงานของพนักงาน (Staff Manual)


คู่มือการทำงานของพนักงาน (Staff Manual)