ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ Logistics ครบวงจร ดำเนินกิจการมานานกว่า 30 ปี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI กำลังขยายงาน


ต้องการรับสมัครผู้มีประสบการณ์ หลายตำแหน่ง ดังนี้

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

1. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77

รายละเอียดของงาน

1. รับ-ส่งเอกสารเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ ได้แก่ รับ B/L และ D/O, รับเช็ค-วางบิล ในเขตพื้นที่มหานคร

2. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 7/1) ใกล้บีทีเอสอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3 อัตรา

เงินเดือน + ค่าโทรศัพท์ + ค่าน้ำมัน


คุณสมบัติ

เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี

วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่

ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือต้องโทษ

รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี

มีประสบการณ์ด้านรับ-ส่งเอกสารแลก D/O, B/L อย่างน้อย 1 ปี

สามารถเริ่มงานได้ทันที


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. พนักงานตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77


รายละเอียดของงาน

1. ตรวจสอบเอกสารพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ ฝ่ายบริการลูกค้า, ฝ่ายขนส่ง, และที่เกี่ยวข้อง

4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 7/1) ใกล้บีทีเอสอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3 อัตรา

เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+เบี้ยเลี้ยง+อื่นๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

มีรถจักรยานยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย

ขยัน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

ผ่านการคัดเลือกทหาร

หากมีประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากรและตรวจสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ยินดีรับผู้ที่จบใหม่และมีความตั้งใจทำงาน

สามารถเรื่มงานได้ทันที


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. พนักงานคีย์ข้อมูลใบขนฯขาเข้า-ขาออก ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77


รายละเอียดของงาน

1. คีย์ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป

2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 7/1) ใกล้บีทีเอสอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2 อัตรา

เงินเดือนตามตกลง


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเกี่ยวข้อง

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารหรือประสานงานอย่างน้อย 1 ปี

ตั้งใจเรียนรู้ ขยัน มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม

หากมีประสบการณ์ด้านงานนำเข้า-ส่งออกมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถเริ่มงานได้ทันที


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77


รายละเอียดของงาน

1. บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย

2. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงิน

3. ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 7/1) ใกล้บีทีเอสอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2 อัตรา


เงินเดือนตามตกลง


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง อายุ 24-35 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

มีประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

มีความละเอียดรอบครอบ กระตือรือร้น รับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม

เริ่มงานได้ทันที


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดศุลกากร ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77


รายละเอียดของงาน

1. ดูแลการแจ้งพิกัดและตรวจสอบพิกัดให้กับฝ่ายบริการลูกค้าขาเข้า

2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานใต้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกค้า

3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 7/1) ใกล้บีทีเอสอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 อัตรา


เงินเดือนตามตกลง


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการนำเข้า-ส่งออก

มีประสบการณ์ทำงานด้านการให้พิกัดนำเข้า-ส่งออกอย่างน้อย 3 ปี

สามารถให้คำปรึกษา และประสานงานได้ดี

ผ่านการอบรมและมีใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เริ่มงานได้ทันที


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. เจ้าหน้าที่การตลาด (ลูกค้าสัมพันธ์) ประจำสำนักงาน MD Tower


รายละเอียดของงาน

1. ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายการให้บริการงาน Logistics & Supply Chain รวมถึงสอบถามความพึงพอใจและประเมินการให้บริการ


สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงาน MD Tower ชั้น 20 (ติดบิ๊กซีบางนา) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 อัตรา


เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถ+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน


คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศหญิง อายุ 24-35 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย

มีทักษะด้านการเจรจา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

หากมีประสบการณ์งานบริการลูกค้า หรืองานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. พนักงานคีย์ข้อมูล (ผู้พิการเท่านั้น) ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77


รายละเอียดงาน

1. คีย์ข้อมูลงานเอกสารทั่วไป

2. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 7/1) ใกล้บีทีเอสอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2 อัตรา


เงินเดือนตามตกลง


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี

การศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (ม.6) ขึ้นไป

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

มีบัตรคนพิการ

สามารถเริ่มงานได้ทันที


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. เลขานุการผู้บริหาร ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77


รายละเอียดของงาน

1. ดูแลตารางผู้บริหาร ได้แก่ นัดหมาย, ประชุม, และส่วนตัว เป็นต้น

2. จัดทำเอกสาร/งานเอกสาร ได้แก่ หนังสือ, จดหมาย, บทความ รวมถึงงานทั่วไป

3. ดูแลงานยุทธศาสตร์และงานที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

4. ติดตามผู้บริหารไปประชุมนอกสถานที่

5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 7/1) ใกล้บีทีเอสอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2 อัตรา


เงินเดือนตามตกลง


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานระดับดีมาก และพิมพ์เร็ว

บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการประสานงาน และคล่องแคล่ว

มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้

สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการหรืองานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถเริ่มงานได้ทันที


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77


รายละเอียดของงาน

1. บริหารจัดการและวางแผนกระแสเงินสดแต่ละวัน

2. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท, เงินทดลองจ่ายและ Cash Flow

3. ตรวจสอบ Statement และเงินโอน, เช็คนำฝากธนาคาร

4. ควบคุมทะเบียนเช็ค, ใบสำคัญจ่าย และการบัญชีจ่ายประจำวัน

5. ประสานงานกับฝ่ายติดตามหนี้และติดตามการชำระหนี้


สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 7/1) ใกล้บีทีเอสอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 อัตรา


เงินเดือนตามตกลง


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิงอายุ 30-35 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินธนาคาร

มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ปัญหาได้ดี และควบคุมทีมได้

มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมการเงินรับ-จ่าย หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

เคยผ่านงานธนาคารด้านการบริหารการเงินอย่างน้อย 2 ปี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77


รายละเอียดของงาน

1. บริหารงานบุคคลตามนโยบายองค์กรและภายใต้กฎหมายแรงงาน

2. บริหารจัดการด้านอัตรากำลัง, การจ้างงาน, การพัฒนาทักษะ (ฝึกอบรม)

3. แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

4. ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 7/1) ใกล้บีทีเอสอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 อัตรา


เงินเดือนตามตกลง


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคลโดยตรงอย่างน้อย 3 ปี

มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

มีความเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

เริ่มงานได้ทันที


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. พนักงานขายงานโลจิสติกส์ต่างประเทศ ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77


รายละเอียดของงาน

1. วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าและออกพบตามตารางนัดหมาย

2. เสนอขายงานโลจิสติกส์ต่างประเทศและ Freight Forwarder

3. ติดต่อประสานงานเอเย่นต์และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภายใน


สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 7/1) ใกล้บีทีเอสอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 อัตรา


เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย

สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้

มีประสบการณ์งานขาย หรืองานโลจิสติกส์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

มีทักษะด้านการเจรจา มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานเป็นทีม

สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการในหน้าที่ด้วยตนเองได้ดี


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. พนักงานขายเขตภาคตะวันออก ประจำสำนักงานระยอง


รายละเอียดของงาน

1. ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายงานโลจิสติกส์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ปฏิบัติงาน

29/7 หมู่ 6 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

1 อัตรา


เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่

มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้

หากมีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เริ่มงานได้ทันที


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. พนักงานขายจังหวัดตรัง (Home Office) ประจำจังหวัดตรัง


รายละเอียดของงาน

1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านงานโลจิสติกส์ครบวงจร

2. ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

1 อัตรา


เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่

มีประสบการณ์งานขายหรือการตลาดอย่างน้อย 2 ปี

บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และรักงานบริการ

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

เริ่มงานได้ทันที


สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานติดต่อ

คุณศิวกร วิชากิจ / ผู้จัดการสาขาภาคใต้

Email : vserve14_195@trusmail.jobthai.com


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. หัวหน้าเขตขายโลจิสติกส์ประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ประจำสำนักงาน สุขุมวิท 77


รายละเอียดของงาน

1. วางแผนและบริการจัดการงานขายโลจิสติกส์ประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)

2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานงานขายโลจิสติกส์ประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)


สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 7/1) ใกล้บีทีเอสอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1 อัตรา


เงินเดือนตามตกลง


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ดี

สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประเทศเพื่อนบ้านได้

มีประสบการณ์ด้าน Cross Border

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

หากมีประสบการณ์งานโลจิสติกส์หรือประสานงานต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. พนักงานเขตภาคเหนือ ประจำสำนักงานแม่สอด


รายละเอียดของงาน

1. เสนอขายผลิตภัณฑ์งานบริการโลจิสติกส์, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุสินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัท

2. ดูแลรับผิดชอบเขตการขายภาคเหนือ ได้แก่ เขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

3. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่ 985 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้/Home office

1 อัตรา


เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย

มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี

มีภูมิลำเนาในจังหวัดลำพูน ลำปาง หรือเชียงใหม่

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีม

สามารถเริ่มงานได้ทันที


สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานติดต่อ

คุณเฉลิมชัย สุยะคำ / 089-642-8362

Email : vserve14_200@trusmail.jobthai.com


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กลุ่มบริษัทในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป (V-Serve Group) ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 13 บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม “การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (LSPs)” ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 38 ปี

สมัครงาน > https://portal.v-servegroup.com/vslapplications/indexfrom.php

ติดต่อสอบถาม > 02 3323 940-9 ต่อ 1013, 1118 หรือ 0 95369 0702**สามารถสอบถามข้อมูลตำแหน่งว่าง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านฝ่ายบุคคล ได้ที่ LINE@V-SERVE JOB APPLY**


@jobvserve