ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการ Logistics ครบวงจร ดำเนินกิจการมานานกว่า 30 ปี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI กำลังขยายงาน


ต้องการรับสมัครผู้มีประสบการณ์ หลายตำแหน่ง ดังนี้

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

 • 1. Sales Executive เขตภาคตะวันออก (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุระหว่าง 24 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • มีที่พักเขตอำเภอศรีราชาหรือใกล้เคียง สามารถเดินทางไปทำงานประจำสำนักงานแหลมฉบัง
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์งานโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ออกพบลูกค้า เพื่อเสนอขายงานโลจิสติกส์และผลิตภัณฑ์ของบริษัท เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
 • เข้าเยี่ยมลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • เข้าเยี่ยมลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

สถานปฏิบัติงาน

 • สำนักงานแหลมฉบัง เลขที่ 198/20 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

 • 2. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารและบริการลูกค้านำเข้า-ส่งออก (CS Import-Export ) (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจระหว่างประเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการนำเข้า-ส่งออก
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์งานนำเข้า-ส่งออก หรือโลจิสติกส์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 • มีใจรักงานบริการ และการประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีม
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

ลักษณะงาน

 • ให้บริการลูกค้าด้านการจัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ข้อมูลด้านเอกสารและแนะนำลูกค้าในการนำเข้า-ส่งออก

สถานปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่(อ่อนนุช) ซอยอ่อนนุช 7/1 (ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 • 3. Sales Executive (Freight) (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 37 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถพูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์งานขาย Freight โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร

ลักษณะงาน

 • ออกพบลูกค้า เพื่อเสนอขายงาน Freight และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์
 • ติดต่อประสานงานเอเย่นต์ต่างประเทศ
 • ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สถานปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่(อ่อนนุช) ซอยอ่อนนุช 7/1 (ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 • 4. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการเจรจา
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์งานบริการลูกค้า หรืองานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

ลักษณะงาน

 • เข้าเยี่ยมลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • เสนอขายเพิ่มเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และกิจกรรมสัมพันธ์ให้ลูกค้า

สถานปฏิบัติงาน

 • สำนักงานฝ่ายการตลาด อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ชั้น 20 (ติดบิ๊กซีบางนา) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

 • 5. ผู้ชำนาญการศุลกากร (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรมและมีใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร
 • มีประสบการณ์งานนำเข้า-ส่งออกและพิกัดศุลกากรอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

 • แจ้งพิกัด ตรวจสอบพิกัด การนำเข้าให้กับฝ่ายบริการลูกค้านำเข้า
 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานนำเข้า
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

สถานปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่(อ่อนนุช) ซอยอ่อนนุช 7/1 (ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 • 6. เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี (จำนวน 4 อัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-32 ปี
 • การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ขึ้นไปสาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์งานธุรการหรือเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์งานบัญชีการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

ลักษณะงาน

 • จัดทำเอกสารการเงิน-บัญชีและเอกสารเรียกเก็บเงินลูกค้า พร้อมตรวจสอบความถูกต้องใบเสร็จรับเงิน
 • บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

สถานปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่(อ่อนนุช) ซอยอ่อนนุช 7/1 (ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 

 • 7. หัวหน้าเขตขายโลจิสติกส์ประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV) ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 (จำนวน 1 อัตรา)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • วางแผนและบริหารจัดการงานขายโลจิสติกส์ประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV)
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV)
 • ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือประเทศเพื่อนบ้านได้
 • มีประสบการณ์พื้นฐานงาน Cross Border
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์งานโลจิสติกส์หรือประสานงานต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เวลาปฏิบัติงาน

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
 • วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30น. – 12.00น.
 • ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

สถานปฏิบัติงาน

 • เลขที่ 709/57 ถนนสุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 7/1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีบีทีเอสอ่อนนุช)
 • ส่งประวัติสมัครงานทางอีเมล์ที่ suchathip@v-servegroup.com หรือ Website : www.vservelogistics.com

 

 • 8. พนักงานขายงานโลจิสติกส์ต่างประเทศประจำสำนักงานสุขุมวิท 77 จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าและออกพบตามตารางนัดหมาย
 • เสนอขายงานโลจิสติกส์ต่างประเทศและ Freight Forwarder
 • ติดต่อประสานงานเอเย่นต์และหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ระดับใช้งานได้
 • มีประสบการณ์งานขาย หรืองานโลจิสติกส์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • มีทักษะด้านการเจรจา มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานเป็นทีม
 • สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการในหน้าที่ด้วยตนเองได้ดี

เวลาปฏิบัติงาน

 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30น.
 • วันเสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30น. – 12.00น.
 • ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

 


>>>กรอกใบสมัครงาน<<<