: Customs News

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

      อ่าน 8 ::วันที่ 10/09/2019

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

      อ่าน 5 ::วันที่ 02/09/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมอุทยา

      อ่าน 28 ::วันที่ 08/08/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 134/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงาน

      อ่าน 69 ::วันที่ 06/08/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 138/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า (รายละเอียดตาม

      อ่าน 65 ::วันที่ 06/08/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 140/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 162/2560 (เขตการค้าเสรีอาเซีย

      อ่าน 52 ::วันที่ 05/08/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 132/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตกา

      อ่าน 314 ::วันที่ 26/07/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 88/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานม

      อ่าน 27 ::วันที่ 19/06/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 83/2562 เรื่อง การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเพชรที่ยังไม่ได้เจีย

      อ่าน 41 ::วันที่ 10/06/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 74/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560 (รายละเอียดตาม

      อ่าน 33 ::วันที่ 28/05/2019