: Warehouse & Cargoes Distribution Center

Warehouse & Cargoes Distribution Center

 


Warehouse & Cargoes Distribution Center คลังสินค้าให้เช่าย่านบาง-ตราด พร้อมระบบบริหารและกระจายสินค้า บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าพร้อมด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ย่านบางนา สุวรรณภูมิ บางปู พร้อมบริการบรรุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน CT-PAT 027441007 ต่อ19 Warehouse & Cargoes Distribution Center คลังสินค้าให้เช่าย่านบาง-ตราด พร้อมระบบบริหารและกระจายสินค้า บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าพร้อมด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ย่านบางนา สุวรรณภูมิ บางปู พร้อมบริการบรรุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน CT-PAT 027441007 ต่อ19 Warehouse & Cargoes Distribution Center คลังสินค้าให้เช่าย่านบาง-ตราด พร้อมระบบบริหารและกระจายสินค้า บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าพร้อมด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ย่านบางนา สุวรรณภูมิ บางปู พร้อมบริการบรรุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน CT-PAT 027441007 ต่อ19 Warehouse & Cargoes Distribution Center คลังสินค้าให้เช่าย่านบาง-ตราด พร้อมระบบบริหารและกระจายสินค้า บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าพร้อมด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ย่านบางนา สุวรรณภูมิ บางปู พร้อมบริการบรรุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน CT-PAT 027441007 ต่อ19


V-SERVE GROUP มีคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ 3 แห่งพื้นที่รวมกันมากกว่า 45,000 ตารางเมตรบนเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่เป็นคลังมาตรฐานยกระดับให้บริการเบ็ดเสร็จตั้งแต่การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า แบบ Door to Door ด้วยรถขนส่งทุกประเภท การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ งานบรรจุภัณฑ์และตีลังไม้ งานติดฉลากแบ่งบรรจุสินค้าตามดีมานด์ของลูกค้า โดยมีศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า 3 เเห่ง ได้เเก่ คลังสินค้าศรีนครินทร์ (บางนา) คลังสินค้ากิ่งแก้ว และคลังสินค้าบางปู


คลังสินค้า บางนา
คลังสินค้า บางปู
คลังสินค้า สุวรรณภูมิ


คลังสินค้า พื้นที่ สถานที่ตั้ง ระบบความปลอดภัย การเดินทาง
คลังสินค้า บางนา 19,200 m2 ถ.ศรีนครินทร์ ซอยลาซาล 83 กล้อง CCTV ทุกจุดรับส่งสินค้า เจ้าหน้าที่รปภ. 24 ชม.

ใกล้ท่าเรือกรุงเทพ สะดวกต่อการเดินทาง ไปท่าเรือแหลมฉบัง ใกล้ทางด่วน

คลังสินค้า บางปู 20,000 m2 ถ.ตำหรุ-แพรกษา กล้อง CCTV ทุกจุดรับส่งสินค้าเจ้าหน้าที่รปภ. 24 ชม.

ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้ท่าลาดกระบัง สะดวกต่อการเดินทางไป ท่าเรือแหลมฉบังได้หลายเส้นทาง ใกล้ทางด่วน

คลังสินค้า สุวรรณภูมิ 4,850 m2 ถ.กิ่งแก้ว ซอยกิ่งแก้ว 37 กล้อง CCTV ทุกจุดรับส่งสินค้าเจ้าหน้าที่รปภ. 24 ชม.

ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้ท่าลาดกระบัง สะดวกต่อการเดินทาง ไปท่าเรือแหลมฉบังได้หลายเส้นทาง รถบรรทุกสามารถรับ-ส่งสินค้า ได้ตลอดเวลา โดยไม่ติดช่วงเวลาเร่งด่วน


V-Serve continually provides best practice in warehousing and logistics offering at a competitive price. All V-Serve facilities are operated by logistics professionals providing you integrated warehousing, transportation and logistics services.


"Premium Services"

Warehouse & Cargoes Distribution Center คลังสินค้าให้เช่าย่านบาง-ตราด พร้อมระบบบริหารและกระจายสินค้า บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าพร้อมด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ย่านบางนา สุวรรณภูมิ บางปู พร้อมบริการบรรุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน CT-PAT 027441007 ต่อ19

Traceability

Warehouse & Cargoes Distribution Center คลังสินค้าให้เช่าย่านบาง-ตราด พร้อมระบบบริหารและกระจายสินค้า บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าพร้อมด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ย่านบางนา สุวรรณภูมิ บางปู พร้อมบริการบรรุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน CT-PAT 027441007 ต่อ19

24 hrs. Call center

Warehouse & Cargoes Distribution Center คลังสินค้าให้เช่าย่านบาง-ตราด พร้อมระบบบริหารและกระจายสินค้า บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าพร้อมด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ย่านบางนา สุวรรณภูมิ บางปู พร้อมบริการบรรุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน CT-PAT 027441007 ต่อ19

Quality Service

Warehouse & Cargoes Distribution Center คลังสินค้าให้เช่าย่านบาง-ตราด พร้อมระบบบริหารและกระจายสินค้า บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าพร้อมด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ย่านบางนา สุวรรณภูมิ บางปู พร้อมบริการบรรุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน CT-PAT 027441007 ต่อ19

Barcode System

Warehouse & Cargoes Distribution Center คลังสินค้าให้เช่าย่านบาง-ตราด พร้อมระบบบริหารและกระจายสินค้า บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าพร้อมด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ย่านบางนา สุวรรณภูมิ บางปู พร้อมบริการบรรุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน CT-PAT 027441007 ต่อ19

Repacking & Cleaning

Warehouse & Cargoes Distribution Center คลังสินค้าให้เช่าย่านบาง-ตราด พร้อมระบบบริหารและกระจายสินค้า บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าพร้อมด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ย่านบางนา สุวรรณภูมิ บางปู พร้อมบริการบรรุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน CT-PAT 027441007 ต่อ19

Special Treatment on Demand


คลังสินค้าให้เช่าย่านบาง-ตราด, พร้อมระบบบริหารและกระจายสินค้า, บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าพร้อมด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ , ย่านบางนา สุวรรณภูมิ บางปู พร้อมบริการบรรุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน CT-PAT, 027441007 ต่อ19, 064-6565999