Image

V-Showcase

Bangpu Warehouse ให้บริการรับจัดเก็บสินค้าเม็ดพลาสติก วัตถุดิบรอจัดส่งเข้ากระบวนการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร คลังสินค้ามีระบบการตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับสินค้า การจัดเก็บดูแลความสะอาดของพื้นที่เป็นสำคัญ พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยผ่านการคัดกรองอย่างเคร่งครัด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยปราศจากสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อน


ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ Hotline : 064-6565-999, 02-744-1007ต่อ19
Official Website : www.v-servelogistics.com
E-Commerce Web : www.melogistic.com
Email : vserve@v-servegroup.com
Line@ : LINE@

CustomsClearance Services : SEA AIR ROAD RAIL, Warehouse Service, Duty Drawback Service, Transport Service, Pack&Move Service, Material and Equipment, 027441007 ต่อ19, 064-6565999, www.v-servelogistics, www.melogistic, vserve@v-servegroup.com, LINE@,
ที่มา : V-Serve Group